Home » Articole » Articole » Societate » Filozofie » Ideea de progres în Iluminism

Ideea de progres în Iluminism

postat în: Filozofie 0

Der Weimarer Musenhof (Der Weimarer Musenhof (1860), un tribut adus Iluminismului și clasicismului Weimar, care ilustrează poeții germani Schiller, Wieland, Herder și Goethe)

Progresul este mai mult decât schimbare. Implică o schimbare într-o anumită direcție, spre o stare îmbunătățită. S-ar putea să nu ne bucurăm în mod special de schimbarea ca atare, ci mai degrabă să prețuim rezultatul final.

E o distincție între valoare și evaluare. Progresele se axează pe valoare. Progresele înregistrate împotriva anumitor standarde, care pot sau nu să fie evaluate, se axează pe evaluare. Respectiv vorbim de un progres absolut (fără calificare) și un progres comparativ. Primul ne interesează cu adevărat.

Notăm ”Progres” pentru progresul cultural și “progres” pentru noțiunile biologice. O credință în Progres este credința într-o doctrină despre cursul istoriei. Este o credință în schimbare, de la trecut, până în prezent și, cel mai probabil, înainte și în sus în viitor.

Bury a rezumat acest concept astfel: “Ideea Progresului uman este o teorie care implică o sinteză a trecutului și o profeție a viitorului.” (Bury 1920, 5). El a adăugat că este mai mult o noțiune metafizică sau chiar teologică, ca și gândurile de nemurire personală. În ceea ce privește ideea progresului, ea necesită eforturi umane.

Opiniile lui Platon despre Progress fac parte dintr-o filozofie generală. El susține existența unei lumi a perfecțiunii, a lumii ideilor sau a formelor. Lucrurile acestei lumi sunt umbre sau reflecții ale realității. Astfel, în principiu, nu îl putem atinge niciodată.

În creștinismului de început există puternice obiecții teologice față de Progress. Povestea creștinătății este povestea Căderii: adică a unei căderi umane și a căderii într-un punct mai jos decât înainte. În plus, speranța de îmbunătățire și de eventuală mântuire nu poate veni niciodată prin eforturile umane – o componentă esențială a progresului. Este realizabil doar prin harul și bunătatea lui Dumnezeu.

În lumea antică existau idei care s-au dovedit cruciale pentru dezvoltarea noțiunii de Progress. Una era ideea unui “lanț al ființei” sau a unei scale naturae: lucrurile din această lume – în special lucrurile vii – formează un lanț graduat, de la cel mai puțin la cel mai “avansat”, de la cele mai primitive forme de viață, oameni, îngeri, până la Dumnezeu.

O altă idee în pre-istoria Progresului este o subclase de escatologii creștine – adică credințe bazate pe profeții, de obicei trase din cărțile lui Daniel sau Apocalipsa, presupunând că la un moment istoric viitor vor exista ciocniri între bine și rău, ceea ce va duce la existența mai bună, chiar paradisiacală.

Progresele în iluminism

Începând cu secolul al XVIII-lea, al Iluminismului, apar trei teme despre Progres. În primul rând, avem radicalismul francez, inspirat de Descartes.

Dar, există mult mai mult decât progresul material. Există, datorită rațiunii, Progresul moral și social. Viciul este o funcție a ignoranței. Odată ce ai cunoaștere, este învins pentru totdeauna.

Ideologii, influența‘i de programul lui John Locke de reducere a cunoștințelor la experiență, au încercat să folosească progresele secolului al XVIII-lea pentru a îmbunătăți și a completa opera lui Locke

Cea de-a doua componentă a optimismului despre Progress din secolul al optsprezecelea se găsește în Marea Britanie, paralel și derivat din gândirea franceză, însă format în moduri care reflectă structura politico-economică distinctivă și nevoile țării respective. Adam Smith a jucat un rol-cheie. El a ajuns la concluzia că noi toți beneficiem de faptul că natura (Dumnezeu lucrând prin “mâna sa invizibilă”) face astfel încât să se obțină cel mai bun rezultat posibil atunci când facem acest lucru. Chiar și bogații egoiști, “fără să intenționeze, fără să o cunoască, fac să avanseze interesul societății și să ofere mijloace pentru multiplicarea speciei”. Pentru Smith capitalismul era simbolul ordinii sociale adecvate. A fost indiferent față de planurile Galice de planificare centrală. El a favorizat jocul liber al forțelor pieței.

În al treilea rând sunt idealiștii germani. Britanicii erau pragmatiști; a fost intenția lor să aibă de a face cu realitățile emoțiilor umane în timp ce acestea se traduc în forțe economice, făceau parte dintr-o țară reală, unită și funcțională. Dar oamenii din secolul al XVIII-lea au fost fragmentați în orașe-state virtuale. Intelectualii, prin urmare, s-au concentrat asupra idealurilor, mai degrabă decât asupra realităților. Speranțele lor erau totuși de Progress. Acest lucru era valabil cu siguranță pentru gânditori precum Herder și Immanuel Kant. Progresismul german a înflorit cu adevărat în lucrarea marelui filosof G. F. W. Hegel. Bazându-se pe Kant și succesorii săi filozofi imediați, Fichte și Schelling, Hegel era un idealist gândindu-se că lumea sensului empiric nu este decât o parte a adevărului. Mintea sau spiritul este ceea ce definește într-un fel și constituie realitatea. Forța mondială, nu rațiunea sau economia politică, ar trebui să conducă spre Progres.

De asemenea, a existat o empatie puternică cu natura reprezentată de romantism. Hegel a fost o figură majoră în mișcarea influentă Naturpbilosofie care a subliniat nu numai idealismul, ci și forța dinamică, în mișcare, orientată spre realitate. În această perspectivă, realitatea poate fi înțeleasă doar ca un întreg organic, pentru că pierde mult atunci când este divizată în părți. Un element cheie în Naturphilosophie este noțiunea de polaritate – lucrurile se prezintă în opoziție și sunt în afara tensiunii și unității lor pentru că apar nivele noi de realitate care implică noi proprietăți. Din această noțiune, Hegel a conceput puternica sa metodă filosofică de dialectică: începe cu o teză, se îndreaptă spre opus sau “contradictoriu”, antiteza, iar apoi în afara conflictului apare un nou nivel, sinteza.A rezultat o viziune ierarhică a realității, pe măsură ce se mișcă dialectic, până la Spiritul Absolut, care într-un fel Hegel dorea să să se identifice cu Dumnezeul creștinismului. Mai târziu, în conferințele sale universitare, Hegel a spus foarte clar că, la nivel temporal, dialectica alimentează și propulsează o mișcare progresivă prin istorie, așa cum spiritul se manifestă la niveluri tot mai înalte. Hegel a avut probleme în a-și separa idealul de realitatea din Prusia, unde a trăit timp de mulți ani ca profesor la Berlin.

Aceste evoluții definesc conceptul de Progres în secolul al optsprezecelea și în secolul al XIX-lea.

Progresismul german are rădăcinile sale în idealismul creștin, cu o tentă puternică de inevitabilitate teleologică. Progresismul britanic nu a fost niciodată atât de spiritual, dar introducerea unei “mâini invizibile” a lui Smith amestecă în mod clar sacrul.Progresismul englez a confundat adesea Providența și Progresul.

(Sursa: Michael Ruse: Monad to Man – The Concept of Progress in Evolutionary Biology)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *