Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Filosofia limbajului » Înțeles în filosofia limbajului

Înțeles în filosofia limbajului

În filosofia limbajului, natura înțelesului, definirea, elementele și tipurile sale, a fost discutată de filozofii Aristotel, Augustin și Aquinas. Potrivit acestora, ”înțelesul este o relație între două feluri de lucruri: semne și feluri de lucruri pe care le înțeleg (intenționează, exprimă sau semnifică)”. Un termen în relația de înțeles cauzează în mod necesar altceva în minte. Cu alte cuvinte: “un semn este definit ca o entitate care indică o altă entitate unui agent pentru un anumit scop”. După cum afirmă Augustin, un semn este “ceva care se arată simțurilor și altceva decât el însuși minții” (Signum est quod se signe et les praeter aliquid animo ostendit, De dial., 1975, 86).

Tipurile de înțelesuri variază în funcție de tipurile lucrului care este reprezentat. Și anume:

  1. Există lucruri în lume, care ar putea avea înțeles;
  2. Există lucruri în lume care sunt, de asemenea, semne ale altor lucruri în lume și astfel sunt întotdeauna cu înțeles (adică semne naturale ale lumii fizice și ale ideilor din minte);
  3. Există lucruri care au întotdeauna în mod necesar înțeles, cum ar fi cuvintele și alte simboluri nonverbale.

Toate anchetele ulterioare subliniază anumite perspective specifice în cadrul general AAA.

Principalele poziții contemporane despre înțelesse găsesc în următoarele definiții parțiale ale înțelesului:

  • Teorii psihologice, epuizate prin noțiunile de gândire, intenție sau înțelegere;
  • Teorii logice, care implică noțiuni precum intenția, conținutul cognitiv, sau sensul, împreună cu extensia, referința sau denotarea;
  • Mesaj, conținut, informații sau comunicare;
  • Condiții de adevăr;
  • Utilizarea și instrucțiunile de utilizare; și
  • Măsurarea, calculul sau operarea.

Evaluarea înțelesului în funcție de fiecare dintre cele cinci teorii majore substantive ale înțelesului și adevărului este prezentată mai jos. Întrebarea a ceea ce reprezintă o bază adecvată pentru a decide modul în care pot fi considerate în mod corespunzător cuvinte, simboluri, idei și convingeri care denotă cu adevărat înțelesul, fie că este vorba de o singură persoană sau de o întreagă societate, este tratată de cele cinci teorii fundamentale enumerate mai jos. Fiecare teorie a înțelesului, evaluată de aceste teorii corespunzătoare ale adevărului, este în continuare cercetată de cercetătorii individuali care susțin fiecare dintre teoriile respective ale adevărului și ale înțelesului.

Atât teoriile hibride ale înțelesului cât și teoriile alternative ale înțelesului și ale adevărului au fost, de asemenea, cercetate și supuse unei evaluări suplimentare în funcție de meritele lor respective și relative.

Teoria corespondenței

Teoriile de corespondență subliniază că credințele adevărate și adevăratele afirmații de înțelesului corespund cu starea reală și că înțelesurile asociate trebuie să fie în acord cu aceste convingeri și declarații. Acest tip de teorie subliniază o relație între gânduri sau declarații, pe de o parte, și lucruri sau obiecte, pe de altă parte. Este un model tradițional ce își trasează originile în rândul filozofilor greci antici precum Socrate, Platon și Aristotel. Această clasă de teorii susține că adevărul sau falsitatea unei reprezentări este determinată, în principiu, în întregime de modul în care se referă la “lucruri”, prin faptul că descrie cu exactitate acele “lucruri”. Un exemplu de teorie a corespondenței este declarația filosofului/teologului din secolul al XIII-lea, Thomas Aquinas: Veritas est adaequatio rei et intellectus (“Adevărul este ecuația [sau adecvația] lucrurilor și intelectului”), o afirmație pe care Aquinas a atribuit-o neoplatonistului Isaac Israelieni din secolului al IX-lea. Aquinas a reafirmat teoria ca: “O judecată se spune că este adevărată atunci când este conformă cu realitatea externă”.

Teoria corespondenței se bazează în mare măsură pe presupunerea că adevărul și înțelesul sunt o chestiune de copiere exactă a ceea ce este cunoscut ca “realitate obiectivă” și apoi reprezentarea ei în gânduri, cuvinte și alte simboluri. Mulți teoreticieni moderni au declarat că acest ideal nu poate fi realizat fără a analiza factori suplimentari. De exemplu, limba joacă un rol prin faptul că toate limbile au cuvinte care să reprezinte concepte care sunt practic nedefinite în alte limbi. Cuvântul german Zeitgeist este un astfel de exemplu: cel care vorbește sau înțelege limba poate “să știe” ce înseamnă, dar orice traducere a cuvântului aparent nu reușește să surprindă cu exactitate sensul său complet (aceasta este o problemă pentru multe cuvinte abstracte, derivate în limbi aglutinative). Astfel, unele cuvinte adaugă un parametru suplimentar la construirea unui predicat corect al adevărului. Printre filozofii care au luptat cu această problemă este Alfred Tarski.

Teoria coerenței

Pentru teoriile de coerență în general, evaluarea înțelesului și a adevărului necesită o potrivire adecvată a elementelor într-un sistem întreg. Foarte adesea, totuși, coerența este considerată a implica ceva mai mult decât consistența logică simplă; de multe ori există o cerință ca propunerile dintr-un sistem coerent să ofere un sprijin mutual inferențial reciproc. De exemplu, completitudinea și complexitatea setului de concepte care stau la baza unui set de concepte este un factor critic în aprecierea valabilității și utilității unui sistem coerent. O teorie omniprezentă a teoriilor de coerență este ideea că adevărul este în primul rând proprietatea întregului sistem de propoziții și poate fi atribuit propozițiilor individuale numai în funcție de coerența lor cu întregul. Printre asortimentul de perspective considerate în mod obișnuit drept teorie a coerenței, teoreticienii diferă în ceea ce privește întrebarea dacă coerența implică multe posibile adevărate sisteme de gândire sau doar un singur sistem absolut.

Unele variante ale teoriei coerenței sunt considerate a descrie proprietățile esențiale și intrinseci ale sistemelor formale în logică și matematică. Cu toate acestea, pentru raționamentele formale este suficient să contemple sisteme axiomatic independente și uneori contradictorii reciproc, de exemplu diferitele geometrii alternative. În ansamblu, teoriile de coerență au fost respinse deoarece nu au fost justificate în aplicarea lor în alte domenii ale adevărului, mai ales în ceea ce privește afirmațiile despre lumea naturală, datele empirice în general, afirmațiile despre aspectele practice ale psihologiei și ale societății, de la celelalte teorii majore ale adevărului.

Teoriile de coerență s-au evidențiat în gândirea filosofilor raționaliști, în special Spinoza, Leibniz și G.W.F. Hegel, împreună cu filosoful britanic F.H. Bradley. Alte alternative pot fi găsite printre mai mulți susținători ai pozitivismului logic, în special Otto Neurath și Carl Hempel.

Teoria constructivistă

Constructivismul social susține că înțelesul și adevărul sunt construite de procese sociale, sunt specifice din punct de vedere istoric și cultural și că sunt parțial formate prin luptele de putere din cadrul unei comunități. Constructivismul vede toate cunoștințele noastre ca fiind “construite”, deoarece nu reflectă nicio realitate externă “transcendentă” (precum o teorie pură a corespondenței). Mai degrabă, percepțiile despre adevăr sunt privite ca fiind contingente ale convenției, percepției umane și experienței sociale. Constructiviștii cred că reprezentările realității fizice și biologice, inclusiv rasa, sexualitatea și genul, sunt construite social.

Giambattista Vico a fost printre primii care a susținut că istoria și cultura, împreună cu înțelesurile lor, au fost dezvoltate de om. Orientarea epistemologică a lui Vico adună cele mai diverse direcții și se desfășoară într-o singură axiomă – verum ipsum factum – “adevărul este construit”. Hegel și Marx s-au numărat printre ceilalți promotori timpurii ai premisei că adevărul este sau poate fi construit social. Marx, la fel ca mulți teoreticieni critici care au urmat, nu a respins existența unui adevăr obiectiv, ci a distins între adevărata cunoaștere și cunoașterea distrusă prin putere sau ideologie. Pentru Marx, cunoașterea științifică și adevărată este “în acord cu înțelegerea dialectică a istoriei” și cunoașterea ideologică este “o expresie epifenomenală a relației forțelor materiale într-un aranjament economic dat”.

Teoria consensului

Teoria consensului susține că sensul și adevărul sunt tot ceea ce este convenit, sau în unele versiuni, ar putea ajunge să fie de acord, de către un anumit grup specificat. Un astfel de grup ar putea include toate ființele umane sau un subset al acestora constituit din mai multe persoane.

Printre avocații actuali ai teoriei consensului ca un cont util al conceptului de “adevăr” este filosoful Jürgen Habermas. Habermas susține că adevărul este ceea ce ar fi convenit într-o situație ideală de vorbire. Printre actualii critici puternici ai teoriei consensului se află și filozoful Nicholas Rescher.

Teoria pragmatică

Cele trei forme cele mai influente ale teoriei pragmatice a adevărului și a înțelesului au fost introduse la sfârșitul secolului al XX-lea de Charles Sanders Peirce, William James și John Dewey. Deși există diferențe mari în privința acestora și a altor susținători ai teoriei pragmatice, ei au în comun faptul că înțelesul și adevărul sunt verificate și confirmate de rezultatele punerii în practică a conceptelor.

Peirce definește adevărul după cum urmează: “Adevărul esteacea concordanță a unei afirmații abstracte cu limita ideală spre care ancheta nesfârșită ar tinde să aducă credința științifică, care concordanță ar putea fi posedată de afirmația abstractă în virtutea confesiunii inexactității sale și a unilateralității, iar această confesiune este un ingredient esențial al adevărului “. Această afirmație subliniază opinia lui Peirce că ideile de armonizare, incompletență și partizanare, ceea ce el descrie în altă parte ca falibilism și “referire la viitor”, sunt esențiale pentru o concepție corectă a înțelesului și a adevărului. Deși Peirce folosește cuvinte precum concordanța și corespondența pentru a descrie un aspect al relației pragmatice, el este destul de explicit în a spune că definițiile adevărului bazate pe simpla corespondență nu sunt decît definiții nominale, cărora le acordă un statut inferior față de definițiile reale.

Versiunea lui William James a teoriei pragmatice, în timp ce este complexă, este adesea rezumată prin afirmația sa că “‘adevărul’ este doar expedientul în modul nostru de gândire, așa cum ‘drept’ este doar expedientul în modul nostru de a ne comporta”. Prin aceasta, James a vrut să spună că adevărul este o calitate, a cărei valoare este confirmată de eficacitatea sa atunci când se aplică concepte în practică (astfel spus, “pragmatic”).

John Dewey, mai puțin pe larg decât James, dar mai cuprinzător decât Peirce, a susținut că ancheta, științifică, tehnică, sociologică, filosofică sau culturală, se auto-corectează în timp, dacă este prezentată în mod deschis pentru testare de către o comunitate de anchetatori pentru clarificarea, justificarea, rafinarea și/sau respingerea înțelesurilor și a adevărurilor propuse.

Deși nu este foarte cunoscută, o nouă variație a teoriei pragmatice a fost definită și exploatată cu succes din secolul al XX-lea. Definită și numită de William Ernest Hocking, această variație este cunoscută sub numele de “pragmatism negativ”. În esență, ceea ce funcționează poate sau nu poate fi adevărat, dar ceea ce eșuează nu poate fi adevărat deoarece adevărul și semnificația lui întotdeauna funcționează. Ideile lui James și lui Dewey atribuie de asemenea înțeles și adevăr testelor repetate care sunt “autocorective” în timp.

Pragmatismul și pragmatismul negativ sunt, de asemenea, aliniate cu teoria coerenței adevărului prin faptul că orice testare nu trebuie izolată, ci mai degrabă încorporează cunoștințe din toate eforturile și experiența umană. Universul este un întreg și un sistem integrat, iar testarea trebuie să recunoască și să țină cont de diversitatea sa. După cum a spus Feynman, “… dacă nu este de acord cu experimentul, este greșit.”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.