Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Filosofia limbajului » Modul în care funcționează numele proprii, în opinia lui Saul Kripke

Modul în care funcționează numele proprii, în opinia lui Saul Kripke

Saul KripkeKripke a formulat un argument împotriva materialismului identității în filosofia minții, în opinia că fiecare fapt mental este identic cu un fapt fizic. Kripke a argumentat că singura modalitate de a apăra această identitate este ca o identitate a posteriori necesară, dar că o astfel de identitate – de exemplu, durerea este arderea fibrelor C – nu ar putea fi necesară, având în vedere posibilitatea unei dureri care nu are nimic de-a face cu C – țesăturile de țesut. Argumente similare au fost propuse de David Chalmers.

Ideile din Numire şi necesitate au evoluat în timp, dezvoltându-se pe baza cercetărilor formale anterioare în teoria modelelor pentru logica modală, pe baza principiului leibnizian al indiscernabilităţii identicilor.

Kripke a ținut prelegerile lui John Locke în filosofie la Oxford în 1973. Referință și Existență în titlu, ele sunt, în multe privințe, o continuare a Numire și necesitate și se ocupă de subiectele de nume fictive și de erori perceptuale. Ele au fost recent publicate de Oxford University Press. Quentin Smith a susținut că unele dintre ideile din Naming & Necessity au fost prezentate pentru prima oară (cel puțin parțial) de Ruth Barcan Marcus. Kripke se presupune că a înțeles greșit ideile lui Marcus în timpul unei conferințe din 1969 la care a participat (pe baza întrebărilor pe care le-a adresat), și mai târziu a ajuns la concluzii similare. Marcus, totuși, a refuzat să publice transcrierea verbală a prelegerii. Afirmația lui Smith este controversată, iar câțiva savanți bine-cunoscuți (de exemplu, Stephen Neale și Scott Soames) au oferit ulterior răspunsuri detaliate, argumentând că contul său este confundat.

Obiectivele principale ale lui Kripke în prima conferință din Numire şi necesitate sunt de a explica și critica opiniile filosofice existente cu privire la modul în care funcționează numele.

La mijlocul secolului al XX-lea, cea mai semnificativă teorie filosofică despre natura numelor și denumirilor a fost o teorie a lui Gottlob Frege, dezvoltată de Bertrand Russell, teoria descriptivistă a numelor, uneori cunoscută sub numele de „teoria descriptivă Frege-Russell’. Înainte ca Kripke să dea prelegerilor titlul „Naming and Necessity”, o serie de critici ale acestei teorii descriptiviste au fost publicate de filosofi principali, printre care Ludwig Wittgenstein, John Searle și Peter Strawson. Cu toate acestea, Kripke credea că argumentele existente împotriva teoriei descriptive a numelor lui Frege-Russell nu au reușit să identifice problemele reale cu teoria.

Kripke afirmă că opinia unor filosofi că dacă ceva aparţine domeniului cunoaşterii a priori nu ar fi posibil să fie cunoscut în mod empiric, este o greşeală. Conform acestuia, „poate fi cunoscut a priori” nu înseamnă „trebuie cunoscut a priori”.

Referitor la conceptul de necesitate, uneori acesta este folosit într-un sens epistemologic şi atunci ar putea să însemne tocmai a priori. Sau poate fi folosit într-un sens fizic diferit de cel logic. Kripke caută o noţiune care nu aparţine epistemologiei, ci metafizicii, fără nicio legătură cu cunoaşterea cuiva. El concluzionează că termenii „necesar” şi „a priori” nu sunt în mod evident sinonimi, atunci când sunt aplicaţi enunţurilor. Este nevoie de un argument filosofic pentru a-i pune în corespondență; termenii nu sunt nici măcar coextensivi – există atât adevăruri necesare a posteriori, cât şi eventual adevăruri contingente a priori. Dacă ceva este cunoscut într-un anumit sens a priori, aceasta nu înseamnă că acel ceva care este cunoscut este un adevăr necesar.

Referitor la termenul filosofic „analitic”, Kripke stipulează că un enunţ analitic este, într-un anumit sens, adevărat în virtutea înţelesului său şi adevărat în toate lumile posibile în virtutea înţelesului său. Atunci ceva care este analitic adevărat va fi atât necesar cât şi a priori.

Referitor la certitudine: indiferent de cum este definită certitudinea, nu este adevărat că orice este necesar este cert. Certitudinea este o altă noţiune epistemologică. Ceva poate fi cunoscut sau crezut într-un mod raţional, a priori, fără a fi cert.

Despre distincţia între esenţialism, credinţa în modalitatea de re, şi o simplă apărare a necesităţii, credinţa în modalitatea de dicto, despre proprietăţi necesare sau contingente: doar o judecată sau o stare de lucruri poate fi sau necesară sau contingenţă. La lucruri, aceasta depinde de felul în care este descris. Faptul dacă un obiect are aceeaşi proprietate în toate lumile posibile depinde nu doar de obiectul însuşi, ci de felul în care este descris.

Problema proprietăţilor esenţiale se consideră a fi echivalentă cu problema „identităţii în lumi posibile diferite”. O lume posibilă este dată prin condiţiile descriptive pe care noi le asociem cu acea lume.  „Lumile posibile” sunt stipulate, şi nu descoperite prin telescoape, afirmă Kripke. Dacă nu ne putem imagina o lume posibilă în care Nixon să nu aibă o anumită proprietate, atunci aceasta este o condiţie necesară pentru ca cineva să fie Nixon. Sau este o proprietate necesară a lui Nixon că el are acea proprietate.

Kripke apelează apoi la noţiunea de „identitate transmundană” („identitatea care traversează toate lumile posibile”), cu ajutorul căreia numește designator rigid dacă în fiecare lume posibilă el desemnează acelaşi obiect, și designator nonrigid sau accidental n caz contrar. Pentru a o proprietate să fie esenţială pentru un obiect, proprietatea trebuie să se aplice în mod adevărat acelui obiect în fiecare caz în care el ar fi existat. Un designator rigid al unui existent necesar poate fi numit puternic rigid.

Kripke afirmă că numele sunt designatori rigizi. În acelaşi fel, un designator designează rigid un anumit obiect, dacă designează acel obiect oriunde există obiectul; dacă, în plus, obiectul este un existent necesar, designatorul poate fi denumit puternic rigid. El rezumă că (1) în general, nu sunt „descoperite” lucrurile legate de o situaţie contrafactuală, ele sunt stipulate; (2) lumile posibile nu este necesar să fie introduse pur calitativ, ca şi cum ne-am uita la ele printr-un telescop.

Unele proprietăţi ale unui obiect pot fi esenţiale pentru el, prin aceea că el nu ar fi putut să nu le aibă. Dar aceste proprietăţi nu sunt folosite pentru a identifica obiectul într-o altă lume posibilă, deoarece nu este nevoie de o astfel de identificare. Şi nici nu este nevoie ca proprietăţile esenţiale ale unui obiect să fie proprietăţile folosite pentru a-l identifica în lumea actuală, dacă este identificat, într-adevăr, în lumea actuală cu ajutorul proprietăţilor.

Kripke susține că s-a greșit în utilizarea unui concept de cluster pentru sensul numelui. Conform acestui punct de vedere, într-un fel, denumirile corespund unor descrieri definitive, dar nu unei descrieri precise. Pentru că este ușor de observat că ar fi foarte dificil să se ia numele ca fiind sinonime cu descrieri definite.

Într-o astfel de teorie, în primul rând nu este clar dacă problema propozițiilor care sunt tautologice dispare complet. În al doilea rând, după cum a subliniat Kripke, există o problemă cu definirea semnificației unui nume cu descrieri calitative, indiferent dacă este sau nu o parte a unui „grup” de descrieri. Cel mai popular mod de da sens unor astfel de afirmații (cel puțin pentru filosofi ) este de a discuta existența acestora în „lumile posibile”, un lucru destul de dificil de evaluat: cum se evaluează asemănarea dintre un grup de descriere și un referent, sau între două clustere de descriere? Și chiar dacă ar fi un lucru fezabil de făcut, există încă ceva neintuitiv în legătură cu procedura, afirmă Kripke.

Kripke afirmă că descrierile nu pot fi luate ca definiții ale denumirilor, nici referințele lor, nici semnificațiile lor. Kripke introduce astfel termenul „designator rigid” pentru ceva ce desemnează același obiect în orice lume posibilă și susține că numele proprii sunt denumiri rigide. Existența unui designator rigid nu implică faptul că obiectul există în orice lume posibilă. Aceasta presupune doar că în acele lumi în care designatorul există, este același obiect.

Greșeala susținătorilor teoriei descriptiviste ar fi că un lucru particular nu poate fi în nici un caz echivalat cu un pachet de calități sau cu un grup de descrieri, pentru că acestea din urmă nu sunt particularități, ci entități abstracte. Potrivit acestui punct de vedere, problema de a evalua dacă referința unui nume într-o lume posibilă, care nu este identică cu lumea reală este corectă sau nu, este considerată a fi o pseudo-problemă.

În cazul numelor s-ar putea face distincţie între „definiţii” care fixează o referinţă şi acelea care dau un sinonim. Să presupunem că referinţa unui nume este dată printr-o descripţie sau un mănunchi de descripţii. Dacă numele are acelaşi înţeles ca şi descripţia sau mănunchiul de descripţii, el nu va fi un designator rigid. Definiţiile au mai degrabă intenţia realmente de a fixa o referinţă decât de a da înţelesul unei expresii, de a da un sinonim.

Prin descriere definită se înțelege o expresie a formulei „x astfel încât φx”, unde φ este una sau mai multe proprietăți sau caracteristici. Kripke enumeră și începe să discute despre cele șase angajamente fundamentale sau teze ale teoriei descriptiviste a numelor. În cazul în care vorbitorul este numit A, tezele sunt:

(1) Fiecare nume sau expresie „X” corespunde unui cluster de proprietăți, și anume familia proprietăților φ astfel încât A crede „φX”
(2) Una dintre proprietăți, sau unele în comun, sunt considerate de către A a selecta un individ unic.
(3) Dacă majoritatea sau cea mai mare parte ponderată a lui φ este satisfăcută de un obiect unic y, atunci y este referentul lui ‘X’
(4) În cazul în care votul nu produce un obiect unic, „X” nu se referă.
(5) Declarația „Dacă X există, atunci X are majoritatea proprietăților φ” este cunoscută a priori de vorbitor.
(6) Declarația „Dacă X există, atunci X are cea mai mare parte a proprietăților φ” exprimă un adevăr necesar (în modul de exprimare al vorbitorului).

„Votul” la care se face referire în (4) este ceva ce Kripke își imaginează că trebuie să aibă loc în (3) pentru a fi evaluat, mai ales dacă diferitele descrieri sunt ponderate diferit. Kripke afirmă că ia (1) caadevărat prin definiție, dar (2) – (6) sunt false. În plus față de (l) – (6), el adaugă un principiu al non-circularității impus de (1) – (6):

(C) Pentru orice teorie de succes, exprimarea nu trebuie să fie circulară. Proprietățile utilizate la vot nu trebuie să implice ele însele noțiunea de referință în așa fel încât să fie în cele din urmă imposibil de eliminat.

(C) nu este o teză, ci o condiţie a satisfacerii celorlalte teze.

Sursa: Kripke, Saul. 1972. ‘Naming and Necessity’. In Semantics of Natural Language. Davidson, Donald and Harman, Gilbert, eds., Dordrecht: Reidel: 253-355, 763-769.

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *