Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Dumnezeu » Isaac Newton despre Dumnezeu ca prima cauză a gravitației

Isaac Newton despre Dumnezeu ca prima cauză a gravitației

Mormântul lui Isaac Newton la Abbey

(Mormântul lui Isaac Newton la Westminster Abbey)

Unul dintre loci classici pentru dezbaterea științifică despre opiniile lui Newton privind acțiunea la distanță este scrisoarea sa adresată lui Richard Bentley la 25 februarie 1692/93. În celebra lui a patra scrisoare către Bentley, Newton a scris următoarele:

”Este de neconceput, că materia brută neînsuflețită, ar trebui (fără să fie mediată de altceva ce nu este material) să acționeze și să afecteze altă materie fără contact reciproc; așa cum trebuie dacă gravitația în sensul lui Epicurus ar fi esențială și inerentă în ea. Și acesta este motivul pentru care am vrut să nu-mi atribuiți o gravitație înnăscută. Acea gravitație care ar trebui să fie înnăscută, inerentă și esențială pentru materie, astfel încât un corp în sine să poate acționa asupra altuia la distanță, prin vid, fără medierea oricărui alt lucru și prin intermediul căruia acțiunea și forța lor pot fi transmise de la unul la altul, este pentru mine o absurditate atât de mare încât eu cred că niciun om care are în materie filosofică o capacitate de gândire competentă nu va crede vreodată în ea. Gravitația trebuie să fie provocată de un agent care acționează în mod constant în conformitate cu anumite legi, dar dacă acest agent este material sau imaterial, este o întrebare pe care am lăsat-o să o considere cititorii mei. ”

Din citatul de mai sus, este clar, cel puțin la prima vedere, că Newton a introdus doi termeni importanți: termenul de “mediere”, chiar la începutul citării de mai sus, și cel al “agentului”, la sfârșitul citării. S-ar putea să fim tentați să concluzionăm că Newton discuta unul și același lucru, astfel încât prima apariție a “medierii” și a “agentului” denotă același lucru. În consecință, Hylarie Kochiras a concluzionat că “Newton își exprimă propria opinie în prima frază [și anume, înclinația sa spre opinia că agentul, adică cauza secundară, care produce gravitația, este imaterial, în timp ce în ultima descrie ceea ce a făcut în Principia, respectiv să se abțină de la a-și exprima propria sa viziune [referitoare la cauza secundară care produce gravitația]” și că Newton “nu folosea ‘medierea‘ primului [termen apărut] pentru a desemna pe Dumnezeu sau acțiunea divină”, ci referindu-se la “înclinația spre principiul cauzalității locale”. Există totuși dovezi contextuale care sugerează că, odată cu prima apariție a “medierii”, Newton se referea la providența divină și “agentul” se referea la cauza secundară a gravitației. Propoziția imediat precedentă citării din cea de-a patra scrisoare a lui Newton către Bentley afirmă: “Ultima clauză a celei de-a doua poziții a dvs. îmi place foarte mult”. Clauza din scrisoarea lui Bentley din 18 februarie la care a făcut referire Newton este următoarea: ”[Sir, am luat la cunoștință despre sugestia dvs.prevenitoate din ultima dvs. corespondență, că un haos este inconsistent cu ipoteza gravitației înnăscute, inclusă în acest paragraf al meu.] și, din nou, de neconceput, ca materia brută neînsuflețită ar trebui (fără o divină imprimare) să acționeze asupra și să afecteze alte materii fără contact reciproc: așa cum trebuie să fie, dacă gravitația este esențială și inerentă în ea/” Kochiras insistă totuși că

”[Dacă] Newton voia să se refere la Dumnezeu sau la acțiunea lui Dumnezeu atunci, o modalitate mai ușoară și mai clară de a face acest lucru ar fi fost să folosească una din acele fraze sau și mai bine, pur și simplu să păstreze expresia destul de precisă a lui Bentley, “imprimarea divină”. În schimb, el înlocuiește expresia clară și precisă a lui Bentley cu cea care nu apare nicăieri în corespondență:

””Medierea a altcuiva care nu este material”. Această expresie este imprecisă, deoarece există alte lucruri decât Dumnezeu, care nu sunt materiale, de pildă, mintea, și, poate, și un eter imaterial.”

Cu toate acestea, având în vedere afirmația lui Newton, care precedă imediat citatul din a patra scrisoare către Bentley și pe care Kochiras nu le semnalează cititorilor ei, că “dezvoltarea de noi sisteme din cele vechi, fără medierea unei puteri divine, mi se pare aparent absurd,” pretenția lui Kochiras este destul de neconvingătoare. În schimb, pare mai probabil că “mijlocirea altcuiva care nu este material” se referă doar la “medierea unei puteri divine”. Providența divină a fost unul dintre punctele focale ale corespondenței Newton-Bentley și nu ar trebui să fie o surpriză pe care o creează în a patra scrisoare către Bentley. În prima sa scrisoare către Bentley (10 decembrie 1692), de exemplu, Newton a subliniat că mișcarea obișnuită a planetelor este “efectul Planului”.  În mod similar, în cea de-a doua scrisoare către Bentley (17 ianuarie 1692/93 ), el a subliniat că “gravitația poate să pună în mișcare planete, dar fără puterea dumnezeiască nu le-ar fi pus niciodată într-o mișcare circulară așa cum o au în jurul Soarelui”. Cu toate acestea, referirea la medierea lui Dumnezeu nu implică faptul că Newton l-a considerat pe Dumnezeu ca fiind cauza directă a gravitației. Din declarația sa, “dar dacă acest agent este material sau imaterial este o întrebare pe care am lăsat-o să o ia în considerare cititorii mei”, este clar că el credea că gravitașia necesită o cauză secundară sau un agent, căci cu siguranță nu i-ar fi atribuit predicatul ‘material‘ lui Dumnezeu. Newton a susținut punctul de vedere potrivit căruia Dumnezeu a făcut și guvernează lumea “prin Agenții Săi” – presupunând că agenții lui Dumnezeu acționează ca și cauze secundare.

Există probleme suplimentare în interpretarea lui Kochiras: afirmația că “Newton își exprimă propria opinie în prima frază, în timp ce în ultima descrie ceea ce a făcut în Principia, respectiv să se abțină de la a-și exprima propria viziune” implică faptul că Newton ar fi fost înclinat spre o cauză non-mecanică de gravitație până la 25 februarie 1692/93. Cu toate acestea, acest lucru pare destul de improbabil, pentru că Newton a început să ofere o explicație non-mecanică al gravitației ca cel mai probabil candidat pentru explicarea gravitației abia în mai 1694, adică atunci când și-a arătat așa-zia “Scholia clasică” lui David Gregory. Prin mai 1694, Newton a început să sublinieze faptul că corpurile separate prin spațiu nu se atrag gravitațional unul pe altul, cu excepția cazului în care un principiu activ de mișcare le intersectează – în gândirea lui Newton, “principiile active” se referă întotdeauna la cauze secundare non-mecanice. Până atunci, el a refuzat singura explicație mecanică a gravitației pe care a avut-o, la puțin timp după publicarea primei ediții a Principiei, considerată drept un plauzibil candidat pentru a explica gravitația: eterul mecanic pe care Fatio De Duillier l-a introdus în 1690 și care a constat din particule de eter în mișcare aleatorie rapidă, care sunt atât de mici încât coliziunea reciprocă a acestor particule ar putea să fie ignorată. [Cu alte cuvinte, la momentul compunerii celei de a patra scrisori către Bentley, Newton a păstrat deschisă posibilitatea ca gravitația să poată fi explicată printr-un fel de cauză secundară materială. În materialul manuscris alcătuit înainte de a patra scrisoare către Bentley, Newton a subliniat că ipoteza lui De Duillier este singura “prin care gravitația poate fi explicată mecanic [per quam gravitas explicetur mechanice]”. Doar mai târziu, în Scholium și în interogările Opticii, Newton ar nega deschis faptul că gravitația poate fi explicată mecanic.

În consecință, se pare că, deși prima apariție a “medierii” în citat se referă la convingerea sa că o cauză primară imaterială, adică Dumnezeu, reglează cauza secundară a gravitației, “agentul” se referă la cauza secundară care este vehicul de interacțiune gravitațională. În prima frază a citatului din a patra scrisoare către Bentley, Newton nu și-a exprimat, așa cum susține Kochiras, opiniile sale asupra agentului sau cauzei secundare care produce gravitația. În cea de-a patra scrisoare către Bentley, el a preferat să nu abordeze această chestiune și s-a limitat să sublinieze că cauza secundară a gravitației, fie materială fie imaterială, depinde de sfatul lui Dumnezeu.

Sursa: Steffen Ducheyne, Newton on Action at a Distance, Journal of the History of Philosophy, Volume 52, Number 4, October 2014, pp. 675-701

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.