Home » Articole » Articole » Știință » Încălzirea globală » Modalități de adaptare la schimbările climatice

Modalități de adaptare la schimbările climatice

Răspuns la efectele schimbărilor climatice

Acordul de la Paris din 2015 cere țărilor să mențină creșterea temperaturii globale în acest secol la mai puțin de 2 °C peste nivelurile preindustriale și să continue eforturile de a limita creșterea temperaturii la 1,5 °C. Chiar dacă emisiile de gaze cu efect de seră sunt oprite relativ curând, încălzirea globală și efectele acesteia vor dura mulți ani din cauza inerției sistemului climatic, astfel încât atât neutralitatea carbonului („net zero”), cât și adaptarea sunt necesare.

Nivelul actual de încălzire este de 1,2 °C începând cu 2022 și este pe cale să crească la 2,5 până la 2,9 °C până la sfârșitul secolului. Acest lucru provoacă o varietate de efecte secundare.

Adaptarea la schimbările climatice

(Diagrama care explică relațiile dintre risc, atenuarea pericolelor, reziliență și adaptare)

Reducerea factorilor de risc

Adaptarea poate ajuta la reducerea riscului climatic prin intermediul celor trei factori de risc care interacționează: pericole, vulnerabilitate și expunere. Nu este posibilă reducerea directă a pericolelor (pericolele sunt afectate de schimbările climatice actuale și viitoare). În schimb, adaptarea abordează riscurile impactului climatic din interacțiunile dintre pericolele legate de climă și expunerea și vulnerabilitatea sistemelor umane și ecologice afectate. Expunerea se referă la prezența oamenilor, a mijloacelor de trai, a ecosistemelor, a altor bunuri etc. în locuri care ar putea fi afectate negativ. Expunerea poate fi redusă prin retragerea din zonele cu riscuri climatice ridicate, cum ar fi câmpiile inundabile, și prin îmbunătățirea sistemelor de avertizare timpurie și evacuări. Vulnerabilitatea este „înclinația sau predispoziția de a fi afectat negativ”. Vulnerabilitatea include ideile de sensibilitate sau susceptibilitate la vătămări și lipsa capacității de a face față și de a se adapta. Vulnerabilitatea poate fi redusă în mediul urban prin utilizarea spațiilor verzi de grădină pentru a reduce stresul termic și insecuritatea alimentară pentru zonele cu venituri mici.

Impactul negativ al pericolelor climatice (de obicei hazarde naturale) poate fi redus cu ajutorul adaptării bazate pe ecosistem. De exemplu, inundațiile pot fi prevenite dacă mangrovele au capacitatea de a amortiza energia furtunilor. Ca atare, protecția ecosistemului de mangrove poate fi o formă de adaptare. Diversificarea asigurărilor și a mijloacelor de existență măresc rezistența și reduc vulnerabilitatea. Alte acțiuni de reducere a vulnerabilității includ consolidarea protecției sociale și construirea unei infrastructuri mai rezistente la pericole.

Creșterea capacității de adaptare

Capacitatea de adaptare în contextul schimbărilor climatice este capacitatea unui sistem (uman, natural sau gestionat) de a se adapta la schimbările climatice (inclusiv variabilitatea și extremele climatice) pentru a modera daunele potențiale, de a profita de oportunități sau de a face față consecințelor. Ca proprietate, capacitatea de adaptare este diferită de adaptarea în sine. În termeni practici, capacitatea de adaptare este capacitatea de a proiecta și implementa strategii de adaptare eficiente sau de a reacționa la pericolele și stresurile în evoluție, astfel încât să se reducă probabilitatea impactului negativ al pericolelor legate de climă.

Acele societăți care pot răspunde la schimbare rapid și cu succes au o capacitate de adaptare ridicată. Dimpotrivă, capacitatea de adaptare ridicată nu se traduce neapărat în acțiuni de adaptare de succes sau în scopuri de echitate și de creștere a bunăstării. De exemplu, capacitatea de adaptare în Europa de Vest este, în general, considerată a fi ridicată, iar riscurile de ierni mai calde crescând gama de boli ale animalelor sunt bine documentate, dar multe părți ale Europei au fost încă grav afectate de focarele de virusul Limbii albastre la animale în 2007. Capacitatea de adaptare poate include capacitatea de a produce, implementa pe scară largă și dezvolta tehnologii de răcire eficiente și durabile pentru a proteja populațiile împotriva temperaturilor ridicate.

După unii indici, cum ar fi ND-GAIN, țările cu venituri mari tind să aibă o capacitate de adaptare mai mare. Cu toate acestea, există variații puternice în interiorul țărilor.

Factorii determinanți ai capacității de adaptare includ:

  • Resurse economice: Națiunile mai bogate sunt mai capabile să suporte costurile adaptării la schimbările climatice decât cele mai sărace.
  • Tehnologie: Lipsa tehnologiei poate împiedica adaptarea.
  • Informații și abilități: Sunt necesare informații și personal instruit pentru a evalua și implementa opțiunile de adaptare de succes.
  • Infrastructura socială
  • Instituții: Națiunile cu instituții sociale bine dezvoltate se consideră că au o capacitate de adaptare mai mare decât cele cu instituții mai puțin eficiente, de obicei națiuni în curs de dezvoltare și economii în tranziție.
  • Echitate: Unii cred despre capacitatea de adaptare că este mai mare acolo unde există instituții guvernamentale și aranjamente care permit acces echitabil la resurse.

În multe cazuri, măsurile de promovare a dezvoltării durabile se suprapun cu cele pentru capacitatea de adaptare, iar ambele tipuri de activități pot reduce riscul climatic, aducând, în același timp, beneficii de dezvoltare. Aceste activități pot include: îmbunătățirea accesului la resurse, reducerea sărăciei, reducerea inechităților de resurse și bogăție între grupuri, îmbunătățirea educației și a informației, îmbunătățirea infrastructurii, îmbunătățirea capacității și eficienței instituționale, promovarea practicilor, cunoștințelor și experiențelor indigene locale.

(Include texte traduse și adaptate din Wikipedia de Nicolae Sfetcu)

Lumina – Optica fenomenologică
Lumina – Optica fenomenologică

O introducere în fenomenologia opticii geometrice (reflexia, refracția, principiul lui Fermat, oglinzi, miraje, dispersia, lentile), opticii fizice (undele luminoase, principiul Huygens–Fresnel, difracția, interferența, polarizarea, vederea tridimensională, holografia), opticii cuantice (fotoni, efectul fotoelectric, dualitatea undă-particulă, principiul incertitudinii, complementaritatea) și culorilor (transparența, … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $3,99 Selectează opțiunile
Căldura - Termodinamica fenomenologică
Căldura – Termodinamica fenomenologică

Despre căldură, temperatură, și modalități de măsurare, și aplicații practice în inginerie. Un punct de vedere contemporan privind energia, termodinamica și legile ei, cu detalierea celor mai importante principii care o guvernează. Un capitol special este dedicat schimbărilor climatice și … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $3,99 Selectează opțiunile
Schimbări climatice - Încălzirea globală
Schimbări climatice – Încălzirea globală

Există în prezent o mare varietate de dispute privind încălzirea globală, atât în discursurile politice și sociale cât și în media populară și ​​literatura științifică, cu privire la natura, cauzele și consecințele încălzirii globale. Principala controversă o reprezintă cauzele creșterii … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $2,99$3,99 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *