Home » Articole » Articole » Știință » Încălzirea globală » Efecte ale schimbărilor climatice

Efecte ale schimbărilor climatice

Global warming and climate change- vertical block diagram - causes effects feedback
Credit: RCraig09, https://en.wikipedia.org/wiki/File:20200118_Global_warming_and_climate_change_-_vertical_block_diagram_-_causes_effects_feedback.png, licența CC BY-SA 4.0

(Cauzele primare și efectele pe scară largă ale încălzirii globale și ale schimbărilor climatice. Unele efecte constituie mecanisme de feedback care intensifică schimbările climatice și le îndreaptă către punctele de basculare ale climatului. )

Efectele schimbărilor climatice acoperă mediul fizic, ecosisteme și societățile umane. Acestea includ, de asemenea, schimbările economice și sociale care decurg din trăirea într-o lume mai caldă. Schimbările climatice cauzate de om reprezintă una dintre amenințările la adresa durabilității.

Multe efecte fizice ale schimbărilor climatice sunt deja vizibile, inclusiv evenimente meteorologice extreme, retragerea ghețarilor, schimbări în momentul evenimentelor sezoniere (de exemplu, înflorirea mai timpurie a plantelor), creșterea nivelului mării și scăderea gheții arctice. Oceanul a absorbit între 20% și 30% din dioxidul de carbon atmosferic indus de om din anii 1980, ducând la acidificarea oceanului. De asemenea, oceanul se încălzește, și din 1970 a absorbit mai mult de 90% din excesul de căldură din sistemul climatic.

Schimbările climatice au afectat deja ecosistemele și oamenii. În combinație cu variabilitatea climei, aceasta agravează insecuritatea alimentară în multe locuri și pune presiune asupra aprovizionării cu apă dulce. Acest lucru, în combinație cu fenomenele meteorologice extreme, duce la efecte negative asupra sănătății umane. Schimbările climatice au contribuit, de asemenea, la deșertificare și la degradarea terenurilor în multe regiuni ale lumii. Acest lucru are implicații asupra mijloacelor de trai, deoarece mulți oameni depind de pământ pentru hrană, furaje, fibre, lemn și energie. Creșterea temperaturilor, schimbarea tiparelor de precipitații și creșterea evenimentelor extreme amenință dezvoltarea din cauza efectelor negative asupra creșterii economice în țările în curs de dezvoltare. Schimbările climatice contribuie deja la migrația în anumite părți ale lumii.

Impactul viitor al schimbărilor climatice depinde de măsura în care națiunile pun în aplicare eforturile de prevenire, reduc emisiile de gaze cu efect de seră și se adaptează la efectele inevitabile ale schimbărilor climatice. O mare parte din dezbaterea politică privind atenuarea schimbărilor climatice a fost încadrată de proiecții pentru secolul XXI. Accentul pe o fereastră de timp limitată ascunde unele dintre problemele asociate cu schimbările climatice. Deciziile de politică luate în următoarele câteva decenii vor avea un impact profund asupra climei globale, ecosistemelor și societăților umane, nu doar pentru acest secol, ci și pentru următoarele milenii, întrucât politicile pe termen scurt privind schimbările climatice afectează în mod semnificativ efectele pe termen lung ale schimbărilor climatice.

Politicile stricte de atenuare ar putea limita încălzirea globală (în 2100) la aproximativ 2 °C sau mai puțin, în raport cu nivelurile preindustriale. Fără atenuare, cererea crescută de energie și utilizarea pe scară largă a combustibililor fosili pot duce la o încălzire globală de aproximativ 4 °C. Cu magnitudini mai mari ale încălzirii globale, societățile și ecosistemele vor întâmpina probabil limite în ceea ce privește cât de mult se pot adapta.

Încălzirea observată și viitoare

Reconstrucția temperaturii globale a suprafeței în ultimii 2000 de ani folosind date proxy din inele de copaci, corali și miezuri de gheață în albastru. Datele observaționale direct sunt în roșu.
Sursa: Efbrazil, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Common_Era_Temperature.svg, CC BY-SA 4.0. Traducere și adaptare: Nicolae Sfetcu

(Reconstituirea temperaturii globale a suprafeței în ultimele milenii folosind date proxy de la inelele copacilor, coralii și nucleele de gheață în albastru. Datele observaționale sunt din 1880 până în 2019.)

Încălzirea globală se referă la creșterea pe termen lung a temperaturii medii a sistemului climatic al Pământului. Este un aspect major al schimbărilor climatice și a fost demonstrat de înregistrarea instrumentală a temperaturii, care arată o încălzire globală de aproximativ 1 °C din perioada preindustrială, deși cea mai mare parte a acesteia (0,9 °C) a avut loc din 1970. O mare varietate de indicatori de temperatură împreună demonstrează că secolul al XX-lea a fost cel mai fierbinte înregistrat în ultimii 2.000 de ani. În comparație cu variabilitatea climei din trecut, încălzirea actuală este, de asemenea, mai coerentă la nivel global, afectând 98% din planetă. Impactul asupra mediului, ecosistemelor, regnului animal, societății și umanității depinde de cât de mult se încălzește Pământul.

Al cincilea raport de evaluare al Grupului Interguvernamental de Schimbări Climatice (IPCC) a concluzionat: „Este extrem de probabil ca influența umană să fi fost cauza dominantă a încălzirii observate de la mijlocul secolului al XX-lea”. Acest lucru a fost realizat în primul rând prin arderea combustibililor fosili, ceea ce a dus la o creștere semnificativă a concentrației de GES în atmosferă.

Scenarii de emisii

Emisiile globale de CO2 și rezultatele probabilistice ale temperaturii diferitelor politici(Emisiile globale de CO2 și rezultatele probabilistice ale temperaturii diferitelor politici.)

Consumatorii individuali, factorii de decizie corporativi, industriile combustibililor fosili, răspunsurile guvernamentale și măsura în care diferitele țări sunt de acord să coopereze, toate au un impact profund asupra cantității de gaze cu efect de seră emise în lume. Pe măsură ce criza și tehnicile de modelare au evoluat, IPCC și alți oameni de știință climatic au încercat o serie de instrumente diferite pentru a estima emisiile probabile de gaze cu efect de seră în viitor.

Căile Reprezentative de Concentrare (RCP) s-au bazat pe posibile diferențe în forțarea radiativă care apar în următorii 100 de ani, dar nu includ „narațiuni” socio-economice care să meargă cu ele. Un alt grup de oameni de știință climatic, economiști și modelatori de sisteme energetice, au adoptat o abordare diferită cunoscută sub numele de Căi Socioeconomice Partajate (SSP); aceasta se bazează pe modul în care factorii socioeconomici, cum ar fi populația, creșterea economică, educația, urbanizarea și rata dezvoltării tehnologice s-ar putea schimba în următorul secol. SSP-urile descriu cinci traiectorii diferite care descriu evoluțiile climatice viitoare în absența unor noi politici de mediu dincolo de cele existente în prezent. Ele explorează, de asemenea, implicațiile diferitelor scenarii de atenuare a schimbărilor climatice.

Proiecții de încălzire

Media CMIP5 a proiecțiilor modelului climatic pentru 2081–2100 în raport cu 1986–2005,
Credit Efbrazil, https://en.wikipedia.org/wiki/File:Projected_Change_in_Temperatures.svg, licența CC BY-SA 4.0

(Media CMIP5 a proiecțiilor modelului climatic pentru 2081–2100 în raport cu 1986–2005, în scenarii cu emisii scăzute și ridicate.)

Intervalul proiecțiilor de temperatură reflectă parțial alegerea scenariului de emisii și gradul de „sensibilitate la climă”. Mărimea proiectată a încălzirii până în 2100 este strâns legată de nivelul emisiilor cumulate de-a lungul secolului 21 (adică emisiile totale între 2000 și 2100). Cu cât sunt mai mari emisiile cumulate în această perioadă de timp, cu atât se preconizează că va avea loc un nivel mai mare de încălzire. Sensibilitatea la climă reflectă incertitudinea în răspunsul sistemului climatic la emisiile de GES trecute și viitoare. Estimări mai mari ale sensibilității climatice duc la o încălzire proiectată mai mare, în timp ce estimări mai mici conduc la o încălzire mai puțin proiectată.

Cel de-al cincilea raport al IPCC afirmă că, în raport cu media din anii 1850 până în 1900, schimbarea temperaturii la suprafață globală până la sfârșitul secolului al XXI-lea este probabil să depășească 1,5 °C și poate depăși 2 °C pentru toate scenariile RCP, cu excepția RCP2.6 . Este probabil să depășească 2 °C pentru RCP6.0 și RCP8.5 și, probabil, să depășească 2 °C pentru RCP4.5. Calea cu cele mai mari emisii de gaze cu efect de seră, RCP8.5, va duce la o creștere a temperaturii de aproximativ 4,3˚C până în 2100. Încălzirea va continua după 2100 în toate scenariile RCP, cu excepția RCP2.6. Chiar dacă emisiile au fost reduse drastic peste noapte, procesul de încălzire este ireversibil, deoarece CO2 durează sute de ani pentru a se descompune, iar temperaturile globale vor rămâne aproape de cel mai înalt nivel pentru cel puțin următorii 1.000 de ani.

Politicile de atenuare în vigoare în prezent vor duce la o încălzire cu aproximativ 2,9 °C peste nivelurile preindustriale. Dacă toate angajamentele și obiectivele necondiționate deja făcute de guverne vor fi atinse, temperatura va crește cu 2,4 °C. Dacă toate cele 131 de țări care au adoptat efectiv sau doar au în vedere să adopte obiectivul net – zero o vor atinge, temperatura va crește cu 2,0 °C. Cu toate acestea, dacă planurile actuale nu sunt implementate efectiv, se preconizează că încălzirea globală va ajunge la 4,1 °C până la 4,8 °C până în 2100. Există un decalaj substanțial între planurile și angajamentele naționale și acțiunile efective întreprinse până acum de guvernele din întreaga lume.

Potrivit raportului Organizației Meteorologice Mondiale din 2021, există o șansă de 44% ca temperatura globală să depășească temporar limita de 1,5 deja în anii 2021 – 2026.

Încălzirea în contextul trecutului Pământului

Una dintre metodele pe care oamenii de știință le folosesc pentru a prezice efectele schimbărilor climatice cauzate de om este să investigheze schimbările naturale din trecut ale climei. Oamenii de știință au folosit diverse date „proxy” pentru a evalua schimbările climatului sau paleoclimatului din trecutul Pământului. Sursele de date proxy includ înregistrări istorice, cum ar fi inelele copacilor, miezurile de gheață, coralii și sedimentele oceanelor și lacurilor. Datele arată că încălzirea recentă a depășit orice în ultimii 2.000 de ani.

Până la sfârșitul secolului al XXI-lea, temperaturile pot crește până la un nivel nemaiîntâlnit de la mijlocul pliocenului, cu aproximativ 3 milioane de ani în urmă. La acea vreme, temperaturile medii globale erau cu aproximativ 2-4 °C mai calde decât temperaturile preindustriale, iar nivelul mediu global al mării era cu până la 25 de metri mai mare decât este în prezent.

Traducere din Wikipedia

Lumina – Optica fenomenologică
Lumina – Optica fenomenologică

O introducere în fenomenologia opticii geometrice (reflexia, refracția, principiul lui Fermat, oglinzi, miraje, dispersia, lentile), opticii fizice (undele luminoase, principiul Huygens–Fresnel, difracția, interferența, polarizarea, vederea tridimensională, holografia), opticii cuantice (fotoni, efectul fotoelectric, dualitatea undă-particulă, principiul incertitudinii, complementaritatea) și culorilor (transparența, … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $3.99 Selectează opțiunile
Fizica fenomenologică - Compendiu - Volumul 2
Fizica fenomenologică – Compendiu – Volumul 2

Un compendiu care se dorește a fi exhaustiv pentru domeniul fizicii, cu accent pe explicarea fenomenelor și aplicațiilor practice. O carte pentru studiul personal, concisă și ușor de citit, care clarifică aceste teorii ale fizicii, cel mai important domeniu al … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $9.99$34.55 Selectează opțiunile
Căldura - Termodinamica fenomenologică
Căldura – Termodinamica fenomenologică

Despre căldură, temperatură, și modalități de măsurare, și aplicații practice în inginerie. Un punct de vedere contemporan privind energia, termodinamica și legile ei, cu detalierea celor mai importante principii care o guvernează. Un capitol special este dedicat schimbărilor climatice și … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $3.99 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *