Home » Articole » RO » Știință » Ramuri ale științei

Ramuri ale științei

postat în: Știință 0

Știința modernă este în mod obișnuit împărțită în trei ramuri majore: științe naturale, științe sociale și științe formale. Fiecare dintre aceste ramuri cuprinde diverse discipline științifice specializate, dar care se suprapun, şi de cele mai multe ori posedă propriile nomenclaturi și expertize. Atât științele naturale cât și cele sociale sunt științe empirice, deoarece cunoștințele lor se bazează pe observații empirice și pot fi testate pentru valabilitatea lor de către alți cercetători care lucrează în aceleași condiții.

Există, de asemenea, discipline strâns legate care folosesc știința, cum ar fi ingineria și medicina.

Științele naturii

Proiectul SeaWiFS, NASA / Goddard Space Flight Center și ORBIMAGE (Compozit de culoare falsă a abundenței globale oceanice și terestre fotoautotrofice, creat prin proiectul SeaWiFS, NASA / Goddard Space Flight Center și ORBIMAGE).

Științele naturale sunt preocupate de descrierea, predicția și înțelegerea fenomenelor naturale pe baza dovezilor empirice din observație și experimentare. Acestea poate fi împărțite în două ramuri principale: științele vieții (sau știința biologică) și științele fizice. Științele fizice sunt împărțite în ramuri, incluzând fizica, chimia, astronomia și știința pământului. Aceste două ramuri pot fi împărțite în mai multe discipline mai specializate. Științele naturale moderne sunt succesorii filosofiei naturale care a început în Grecia antică. Galileo, Descartes, Bacon și Newton au dezbătut beneficiile utilizării unor abordări mai matematice și mai experimentale într-un mod metodic. Totuși, perspectivele filozofice, presupunerile și presupozițiile, adesea trecute cu vederea, rămân necesare în științele naturii. Colectarea sistematică a datelor, incluzând știința descoperirii, a reușit în istoria naturală, care a apărut în secolul al XVI-lea prin descrierea și clasificarea plantelor, animalelor, mineralelor și așa mai departe. Astăzi, “istoria naturală” sugerează descrieri observaționale destinate publicului larg.

Stiinţele sociale

În economie, modelul cererii și ofertei
Sursa https://en.wikipedia.org/wiki/File:Supply-demand-right-shift-demand.svg

(În economie, modelul cererii și ofertei descrie modul în care prețurile variază ca rezultat al unui echilibru între disponibilitatea și cererea produsului.)

Științele sociale sunt preocupate de societate și de relațiile dintre indivizi în cadrul unei societăți. Au numeroase ramuri care includ, dar nu se limitează la, antropologie, arheologie, studii de comunicare, economie, istorie, geografie umană, jurisprudență, lingvistică, științe politice, psihologie, sănătate publică și sociologie. În științele sociale se pot adopta diverse teorii filosofice pentru a studia oamenii și societatea. De exemplu, cercetătorii sociali pozitivi folosesc metode asemănătoare cu cele ale științelor naturale ca instrumente de înțelegere a societății, și definesc astfel știința în sensul său modern mai strict. În schimb, cercetătorii sociali interpretivi pot folosi critica socială sau interpretarea simbolică, în loc să construiască teorii falsificabile empiric, tratând astfel știința în sensul său mai larg. În practica academică modernă, cercetătorii sunt adesea eclectici, folosind mai multe metodologii (de exemplu, prin combinarea cercetării cantitative și calitative). Termenul de “cercetare socială” a dobândit, de asemenea, un grad de autonomie, pe măsură ce practicanții din diferite discipline împărtășesc scopurile și metodele sale.

Științele formale

Un robot humanoid
Sursa https://en.wikipedia.org/wiki/File:Shadow_Hand_Bulb_large.jpg

(Un robot humanoid. )

Științele formale sunt implicate în studiul sistemelor formale. Acestea includ matematica, teoria sistemelor, robotica şi informatica teoretică. Științele formale împărtășesc asemănările cu celelalte două ramuri bazându-se pe studiul obiectiv, atent și sistematic al unei arii de cunoaștere. Cu toate acestea, ştiințele formale sunt diferite de științele empirice, deoarece se bazează exclusiv pe raționamentele deductive, fără a fi nevoie de dovezi empirice pentru a verifica conceptele lor abstracte. Științele formale sunt, prin urmare, discipline a priori și, din acest motiv, există dezacord cu privire la faptul dacă acestea constituie de fapt științe. Cu toate acestea, științele formale joacă un rol important în științele empirice. Calculul, de exemplu, a fost inițial inventat pentru a înțelege mișcarea în fizică. Științele fizice și sociale care se bazează în mare măsură pe aplicațiile matematice includ fizica matematică, chimia matematică, biologia matematică, finanțele matematice și economia matematică.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.