Home » Articole » Articole » Educaţie » Cercetarea științifică » Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI)

Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI)

Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI)
Credit: MCID

Strategia Naţională de Cercetare, Inovare si Specializare Inteligentă (SNCISI) este elaborată de  Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), care deţine rolul de coordonator al politicii de cercetare-inovare şi specializare inteligentă în România, al programelor de finanţare naţionale asociate CDI şi de reglementare a cadrului legal asociat acestor procese, precum şi rolul de organism intermediar de cercetare pentru Programul Operaţional de Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare 2022-2027.

Strategiile regionale de specializare inteligentă (RIS3) sunt elaborate de ADR-uri, care îndeplinesc funcţia de planificare şi de programare la nivel regional (elaborează, conform legii, planul şi programele de dezvoltare regională, precum şi planurile de gestionare a fondurilor) şi constituie autorităţi de management pentru programele operaţionale regionale din perioada 2022-2027.

SNCISI exprimă opţiunea fermă de a susţine, de a recunoaşte şi de a recompensa excelenţa în cercetarea fundamentală şi cercetarea aplicativă, de a stimula dezvoltarea colaborării între mediul public şi cel privat, pentru a adresa provocările economice şi societale, de a face ştiinţa, inovarea şi antreprenoriatul de inovare modele de succes pentru dezvoltarea sustenabilă a României în context local, naţional şi internaţional.

Investiţia în Cercetare, Dezvoltare şi Inovare este determinantă pentru avansul în ştiinţă, pentru găsirea de soluţii la provocările societale, pentru dezvoltarea şi utilizarea tehnologiilor cu impact asupra calităţii vieţii, creşterii productivităţii şi competitivităţii, creării locurilor de muncă sustenabile. Orientată către valoarea adăugată şi impact, această investiţie trebuie să aibă ca repere valorice noutatea ştiinţifică, sustenabilitatea rezultatelor, responsabilitatea şi deschiderea faţă de mediul socioeconomic. Priorităţile comune, transversale ale acestei investiţii, indiferent de strategii şi programe, de obiective şi de sursele de finanţare disponibile implementării lor (naţionale, PNRR, ESIF etc.) sau internaţionale (Orizont Europa, EU4Health, Agenda Digitală etc.), sunt: resursele umane în actul de cercetare – în sensul dezvoltării, al menţinerii şi al atragerii de talente pentru a crea masa critică necesară unei sustenabilităţi ştiinţifice integrate economic la nivelul societăţii româneşti; îmbunătăţirea continuă a infrastructurii de cercetare – cu scopul de a a fi pregătită pentru provocările ştiinţei deschise, care să susţină experimente la frontiera ştiinţifică şi să ofere servicii tehnologice şi de certificare; susţinerea inovării în mediul privat, a parteneriatelor şi a transferului tehnologic; concentrarea de resurse şi capabilităţi CDI în ecosisteme de inovare funcţionale în jurul specializărilor inteligente şi al tranziţiilor industriale, care susţin parteneriatul între organizaţiile de cercetare şi mediul privat, colaborarea internaţională şi crearea de start-up-uri şi întreprinderi cu creştere rapidă. Prin adoptarea PNRR sunt respectate criteriile cerinţelor „do no significant harm” (DNSH), conform C(2021) 1054 al Comisiei Europene.

SNCISI asigură echilibrul între libertatea alegerii temelor de cercetare, la iniţiativa cercetătorilor, priorităţile agendei strategice fiind stabilite în urma unui dialog incluziv la nivelul societăţii – proces de co-creare. Agenda strategică de cercetare este ancorată în nevoia de a răspunde prin soluţii inovative provocărilor societale şi tehnologice, poate include misiuni de interes naţional corelate şi cu cele europene, iar specializările inteligente vor reprezenta un element fundamental pentru atingerea masei critice în C&D, asociate preponderent nevoilor mediului de afaceri.

SNCISI este puternic corelată cu Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030, contribuind direct la ţinta privind „Întărirea cercetării ştiinţifice, modernizarea capacităţilor tehnologice ale sectoarelor industriale; încurajarea inovaţiilor şi creşterea semnificativă a numărului de angajaţi în cercetare şi dezvoltare şi sporirea cheltuielilor publice şi private pentru cercetare şi dezvoltare”. Mai mult, prin Obiectivul Specific – Conectarea activităţilor de cercetare şi inovare cu provocările societale – Agenda Strategică de Cercetare, SNCISI susţine contribuţia ştiinţei şi cercetării la adresarea provocărilor dezvoltării durabile, conţinutul acestei agende reprezentând o contextual izare a acestor provocări pentru România.

Cu aceste premise şi asumându-şi rolul public în susţinerea ştiinţei, a inovării şi a antreprenoriatului de inovare, România îşi propune să păstreze în sectorul CDI naţional o masă critică de tinere talente pregatite în cadrul sistemului de educaţie românesc, dar şi să devină o destinaţie gazdă pentru cercetători de excelenţă şi pentru inovatori. Aceştia din urmă, beneficiind de un ecosistem de inovare atractiv, care susţine antreprenorii şi riscul, de facilităţi şi de programe de cercetare ofertante, dar şi de un mediu cultural şi natural de excepţie, vor avea o opţiune serioasă în a lucra şi în a se stabili în România. Strategia reprezintă ambiţie, determinare şi voinţă, acestea fiind asumate atât de cercetători şi de inovatori, cât şi de factorii politici decidenţi.

PDF: Strategia Națională de Cercetare, Inovare și Specializare Inteligentă 2022-2027 (SNCISI)

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *