Home » Articole » Articole » Regional » Europa » Balcani » Republica Moldova » Ţara absurdului plină de trădători

Ţara absurdului plină de trădători

Orhei, Republica Moldova

Petru Ababii

petruababii47@gmail.com

s. Bolohani, r. Orhei, Republica Moldova

Zilele trecute toată suflarea moldovenească a asistat într-un teatru al absurdului ca spectatori taciţi a unui spectacol tragicomedic cu pronunţat caracter dramatic în care s-a jucat pesa înjositoare a laşităţii, incomptenţei, fricii şi prostiei noastre colective. Un întreg popor a fost martorul unui fenomen rarisimus pe cât de neconştientizat ca atare pe atât şi de neordinar care nu poate fi întâlnit nicăeri în alte părţi ale lumii. Un întreg popor împreună cu absolut toate instituţiile statului pe care-l formază  au îngenunchiat şi a căzut gertfă în faţa neadevărului şi comportamentului şovinist numai a unei singure rusoaice .

Comisa de etică a spitalului republican, avocatul poporului, comisia de egalitate, ministra sănătăţii toţi în unison au făcut front comun şi l-au condamnat pe medicul curajos  numai pentru faptul că şi-a permis să se folosească de dreptul constituţional şi legitm de aşi vorbi limba maternă la locul său de , în casa şi ţara sa, astfel îndreptăţind, de fapt, şi admiţănd aşa numitul drept al pacientei rusofone şoviniste de a nu învăţa şi utiliza limba de stat a r. Moldova a cărei cetăţeancă cu drepturi depline este şi deci şi deptul de a o discrimina, precum  şi a discrimina dreptul medicului de aşi vorbi limba maternă la el acasă şi implicit de a încălca flagrant demnitatea lui naţională  implicit şi a unei  întregi naţiuni. Instituţiile statului amintite mai sus chemate să apere drepturile şi să nu admită descriminara oamenilor în această ţară a căror misiune directă este, dimpotrivă le-au  încălcat, încălcând  în acest caz fără precedent şi dreptul  medicului vizat de aşi folosi limba maternă la el în ţară, pedepsindu-l şi  discriminându-l,  în loc  s-o atenţioneze pe rusoaică că este vinovată pentru că nu  cunoaşte  lmba de stat a ţării în care trăieşte şi de a cărei beneficii se foloseşte, explicându-i prin argumente logistice bazate pe legile statului. I se impută pe nedrept medicului că prin comportamentul său el  incită ura interetică.

Dar din ce cauză el s-a comportat aşa cum s-a conportat, oare nu din motivul că aceeaşi pacientă rusofonă nu cunoaşte limba de stat din care cauză el a fost  nevoit să renunţe la limba sa maternă şi să treacă la limba rusă? Mai mult decât atât, atunci când ruşii nu vor de decenii să înveţe limba statului. limba tuturor băştinaşilor oare ei nu dau dovadă de ură faţă de moldoveni şi faţă de limba română ? Căci numai ură trebuie să nutreşti faţă de ei odată ce timp de zeci de ani în mod intenţionat să nu vrei să cunoşti limba de stat. Oare aceasta nu ete ură interetnică provocată de aceşti alolingvi şovini? Deci adevăraţi instigatori la ură interetnică sunt ruşii minoritari care nu vor  să însuşească limba de stat din care cauză moldovenii recţionează cu repulsie faţă de ei. Într-un stat al absurdului toate valorile sunt inversate şi schimbate cu locul unde adevărul este considerat neadevăr iar neadevărul este considerat adevăr tocmai ceea ce se întâmplă în r. Moldova.

Prin urmare în mod neaşteptat în pofida oricărei logici şi gândiri  elemenatare juste prin laşitatea şi frica lor de adevăr comisia de etcă a SR, avocatul poporului, comisia de egalittae, ministra sănătăţii au făcut o nedreptate crasă, sfidând flagrant şi itenţionat  bunul simţ, logica elementară, precum şi ordinea de drept pe care  trebuie să se clădească  acest stat în apărarea intereselor sale naţionale. Dacă r. Moldova  ar beneficia de o justiţie adevărată, atnci toate aceste instituţii ar  trebui să fie trase la răspundere sau desfiinţate pentru că încalcă legea şi favorizează discrimnarea şi nedreptatea neândeplinduşi corect misiunea. Halal de astfel de instituţii.

Ele sau dovedit apărtoarele în cazul dat a unei singure persaone şi prin ea şi a unei minorităţi alolingve a acestui stat dar nu a unui întrg popor de 2 miloane de oameni, discriminându-l şi umilindu-l. Duhul răului, terorii şi fricii stalinsite mai bântuie prin minţile şi sufletetele oamenilor din ţara  Moldovei,  dar în special în rândurile slujitorilor statului. Iată cum după mai bine de 30 de ani de a aşa numitei idependenţe şi suveranitate statală moldovenii au ajuns să se teamă să se  foloseacă de limba lor matrenă la ei acsă , la locul de muncă în ţara lor fără a fi pedepsiţi. Acum, la început de mileniu trei, în capetele noastre mai bântuie ciuma şi teroarea stalinistă a vremurilor de mult apuse. Prin deciziile lor instituţiile statului amintite au dat undă verde şi pe mai departe încurajând şovinismul vorbitorilor de limbă rusă din această ţară. Astfel se face, că un întreg popor cu toate instituţile statului aşa zis progresiste sau pomenit, că nu au drepate iar o singură persoaonă – pacienta rusofonă are dreptate.

Este pur şi simplu o capitulare a unui întreg stat în faţa acestei persaone şi prin ea şi în faţa intreselor şovine a unei minorităţi ruseşti – lucu nemaiântâlnit în practica mondială. Dar dacă e să fim sinceri atunci trebuie să recunoaştem că noi cu toţi suntem, de fapt, captivii îngenunchiaţi de propria noastră laşitate, frică şi prostie colectivă. Sa remarcat faptul că Parlamentul, Guvernul, Preşedinta ţării, lumea academică şi culturală: Academia de ştiinţe, Uniunea scriitorilor, mas mdia scrisă şi cea electronică naţonală,  partidele politice proeuropene, alte ognizaţii civice au tăcut şi tac chitic în continuare, privind la această farsă şi la acest  dezmăţ umilitor al spectcolului  tragicomic care se desfăşoară sub privirile tuturora, nefiind în stare să se  trezească din  somnul cel de moarte, în loc să facă front comun şi să vină cu o declaraţie comună în apărarea românilor basarabeni, a limbii române şi a întregului stat r. Moldova aşa cum au făcut front comun şi sau mobilizat toate forţele coloanei a cincea, atacând agresiv prin toate mijlocele şi speculând situaţia la maximum , ajungând-se pănă la ameninţarea cu moartea a medicului, fără a primi însă absolut nici o replică hotrâtă din partea autorităţilor statului şi a înteregii societăţi civile.  Sabia laşităţii şi fricii noastre patologice generale mai stă  deasupra capetelor noastre . Când oare vom scăpa de ea ? Este de mirare cum un astfel de stat mai există. Nu întâmplător el, de fapt,  duce o existenţă jalnică şi chinuitoate. Un întreg popor împreună cu tot statul său a devenit victimă numai a unei persoane şovine alolingve. Aceasta este realitatea dezastuoasă a statului aşa numit independent şi suveran r. Moldova dar de fapt total dependent de prostia colectivă, laşitatea şi frica  poporului său.  Dacă vom conştientiza în ce deşert instituţional ne adlăm atunci trebuie ca acest caz fără precedent să ne servească dimpotrivă drept stimulent de a ne folosi fără teamă de limba română în toate instituţiile statului, oricând şi oriunde pe teritoriul r. Modova pentru că suntem la noi acasă.

 

Articol sub licența CC BY-SA 4.0 . © 2023 Petru Ababii. Responsabilitatea conținutului, interpretărilor și opiniilor exprimate revine exclusiv autorului

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *