Home » Articole » Articole » Societate » Filozofie » Teoria valorilor, logica și știința

Teoria valorilor, logica și știința

Abordările filosofice pot fi grupate în categorii. Aceste grupări permit filosofilor să se concentreze pe un set de subiecte similare și să interacționeze cu alți gânditori care sunt interesați de aceleași întrebări. Grupările fac filosofia mai ușoară pentru studenți. Elevii pot învăța principiile de bază implicate într-un aspect al domeniului fără a fi copleșiți de întregul set de teorii filosofice.

Diferite surse prezintă diferite scheme de categorisire.

Dignaga(Dignaga a fondat epistemologia budistă (pramana))

Aceste cinci ramuri majore pot fi separate în sub-ramuri și fiecare sub-ramură conține multe domenii specifice de studiu:

 • Metafizică și epistemologie
 • Teoria valorilor
 • Știință, logică și matematică
 • Istoria filosofiei occidentale
 • Tradiții filosofice

Aceste diviziuni nu sunt nici exhaustive, nici nu se exclud reciproc. (Un filosof ar putea să se specializeze în epistemologia kantiană sau în estetica platonică sau în filosofia politică modernă). În plus, aceste investigații filosofice se suprapun uneori unele cu altele și cu alte investigații, cum ar fi știința, religia sau matematica.

Printre numeroasele subiecte din cadrul metafizicii și epistemologiei, cele mai vaste sunt:

 • Filosofia limbajului – explorează natura, originea și folosirea limbajului.
 • Filosofia minții – explorează natura minții și relația ei cu trupul. Este reprezentată de disputele dintre dualism și materialism. În ultimii ani această ramură a devenit legată de știința cognitivă.
 • Filosofia religiei – explorează întrebările care apar în legătură cu religiile, inclusiv sufletul, viața de apoi, Dumnezeu, experiența religioasă, analiza vocabularului și textelor religioase și relația dintre religie și știință.
 • Filosofia naturii umane – analizează caracteristicile unice ale ființelor umane, cum ar fi raționalitatea, politica și cultura.
 • Metafilosofia – explorează scopurile filosofiei, limitele și metodele sale.

Teoria valorilor

Teoria valorilor (sau axiologia) este ramura principală a filosofiei care abordează subiecte precum bunătatea, frumusețea și justiția. Teoria valorii include etica, estetica, filosofia politică, filosofia feministă, filosofia dreptului și multe altele.

Etica

Colegiul imperial de la Beijing (Colegiul imperial de la Beijing a fost un centru intelectual pentru etica confucianistă în timpul dinastiei Yuan, Ming și Qing. https://en.wikipedia.org/wiki/File:BeijingConfuciusTemple9.jpg)

Etica sau “filosofia morală” studiază și analizează comportamentul bun și rău, valorile corecte și greșite, binele și răul. Investigațiile sale primare includ modul de a trăi o viață bună și de a identifica standardele de moralitate. Aceasta include, de asemenea, meta-investigațiile cu privire la existența unui mod bun de a trăi sau a unor standarde conexe. Principalele ramuri ale eticii sunt etica normativă, meta-etica și etica aplicată.

Un domeniu major de dezbateri implică consecințialismul, în care acțiunile sunt judecate de rezultatele potențiale ale actului, cum ar fi maximizarea fericirii, numită utilitarism și deontologia, în care acțiunile sunt judecate prin modul în care acestea aderă la principii, indiferent de finalurile negative.

Estetica

Estetica este “reflecția critică a artei, culturii și naturii”. Se adresează naturii artei, frumuseții și gustului, plăcerii, valorilor emoționale, percepției și creării și aprecierii frumuseții. Este mai precis definită ca studiul valorilor senzoriale sau senzori-emoționale, uneori numite judecăți de sentiment și gust. Diviziile sale principale sunt teoria artei, teoria literară, teoria filmului și teoria muzicii. Un exemplu din teoria artei este acela de a discerne setul de principii care stau la baza lucrării unui artist sau a unei mișcări artistice, cum ar fi estetica cubistă. Filosofia filmului analizează filmele și regizorii pentru conținutul lor filosofic și explorează filmul (imagini, cinema etc.) ca mijloc de reflecție și exprimare filosofică.

Filosofia politică

Filosofia politică este studiul guvernării și al relației dintre indivizi (sau familii și clanuri) cu comunitățile, inclusiv cu statul. Aceasta include întrebări despre justiție, lege, proprietate și drepturile și obligațiile cetățeanului. Politica și etica sunt subiecte legate în mod tradițional, deoarece ambele discută despre modul în care oamenii ar trebui să trăiască împreună.

Alte ramuri ale teoriei valorilor:

 • Filosofia dreptului (adesea numită jurisprudență) – explorează teoriile diferite care explică natura și interpretarea legilor.
 • Filosofia educației – analizează definiția și conținutul educației, precum și obiectivele și provocările educatorilor.
 • Filosofia feministă – explorează chestiuni legate de gen, sexualitate și trup, inclusiv de natura feminismului în sine, ca o mișcare socială și filosofică.
 • Filosofia sportului – analizează sporturile, jocurile și alte forme de joc ca activități sociologice și unice ale omului.

Logica, știința și matematica

Multe discipline academice au generat o cercetare filosofică. Este dezbătută relația dintre “X” și “filosofia lui X”. Richard Feynman a susținut că filosofia unui subiect este irelevantă pentru studiul său primar, spunând că “filosofia științei este la fel de utilă pentru oamenii de știință, la fel cum este ornitologia este pentru păsări”. Curtis White, în schimb, a susținut că instrumentele filosofice sunt esențiale pentru științele umaniste, științe și științele sociale.

Subiectele filosofiei științei sunt numerele, simbolurile și metodele formale de raționament folosite în științele sociale și științele naturii.

Logica

Logica este studiul raționamentului și argumentului. Un argument este “o serie întreagă de afirmații destinate a stabili o propoziție“. Seriile de declarații conectate sunt “premise”, iar propoziția este concluzia. De exemplu:

 1. Toți oamenii sunt muritori. (premisă)
 2. Socrate este un om. (premisă)
 3. Prin urmare, Socrate este muritor. (concluzie)

Raționamentul deductiv este atunci când, în anumite circumstanțe, concluziile sunt inevitabil implicate. Regulile de inferență sunt folosite pentru a deduce concluzii cum ar fi modus ponens, unde dacă se dau “A” și “Dacă A atunci B”, apoi trebuie să rezulte “B”.

Deoarece raționamentul solid este un element esențial al tuturor științelor, al științelor sociale și al disciplinei umaniste, logica a devenit o știință formală. Sub-domeniile ei includ logica matematică, logica filosofică, logica modală, logica computațională și logica non-clasică. O întrebare majoră în filosofia matematică este dacă entitățile matematice sunt obiective și descoperite, numit realism matematic sau inventate, numit antirealism matematic.

Filosofia științei

Această ramură explorează fundațiile, metodele, istoria, implicațiile și scopul științei. Multe din subdiviziunile sale corespund unei ramuri specifice a științei. De exemplu, filosofia biologiei se ocupă în special de problemele metafizice, epistemologice și etice din științele biomedicale și ale vieții. Filosofia matematicii studiază ipotezele filosofice, fundațiile și implicațiile matematicii.

Istoria filosofiei

Unii filosofi se specializează în una sau mai multe perioade istorice. Istoria filosofiei (studiul unei anumite perioade, individ sau școală) este legată de, dar nu aceeași cu, filosofia istoriei (aspectul teoretic al istoriei, care se ocupă de întrebări precum natura probelor istorice și posibilitatea de obiectivitate ).

Conferințele despre filosofia istoriei ale lui Hegel au influențat pe mulți filosofi să interpreteze adevărul în lumina istoriei, o viziune numită istoricism.

Școlile filosofice

Unii filosofi se specializează în una sau mai multe dintre școlile filosofice majore, cum ar fi filosofia continentală, filosofia analitică, thomismul, filosofia asiatică sau filosofia africană.

Traducere din Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *