Home » Articole » Articole » Știință » Fizica » Mecanica » Viteza vectorială și viteza scalară

Viteza vectorială și viteza scalară

postat în: Mecanica 0

Am văzut cum se calculează viteza medie între două poziții. Cu toate acestea, deoarece obiectele din lumea reală se mișcă continuu prin spațiu și timp, ne-am dori să găsim viteza unui obiect în orice punct. Putem găsi viteza obiectului oriunde de-a lungul traseului său folosind câteva principii fundamentale de calcul. Această secțiune ne oferă o perspectivă mai bună asupra fizicii mișcării și va fi utilă în capitolele ulterioare.

Viteza vectorială instantanee

Mărimea care ne spune cât de repede se mișcă un obiect oriunde de-a lungul traseului său este viteza instantanee, numită de obicei pur și simplu viteza. Este viteza medie între două puncte de pe traseu în limita în care timpul (și, prin urmare, deplasarea) dintre cele două puncte se apropie de zero. Pentru a ilustra matematic această idee, trebuie să exprimăm poziția x ca o funcție continuă a lui t notată cu x(t). Expresia pentru viteza medie între două puncte folosind această notație este  = (x(t2) − x(t1))/(t2 − t1). Pentru a găsi viteza instantanee în orice poziție, lăsăm t1 = t și t2 = t + Δt. După introducerea acestor expresii în ecuația pentru viteza medie și luând limita ca Δt→0, găsim expresia pentru viteza instantanee:

v(t)=limΔt→0(x(t + Δt) − x(t))/Δt=dx(t)/dt.

VITEZA INSTANTANEE

Viteza instantanee a unui obiect este limita vitezei medii pe măsură ce timpul scurs se apropie de zero sau derivata lui x în raport cu t:

(3.4)   v(t)=dx(t)/dt.

 

La fel ca viteza medie, viteza instantanee este un vector cu dimensiunea lungimii per timp. Viteza instantanee la un anumit punct de timp t0 este rata de schimbare a funcției de poziție, care este panta funcției de poziție x(t) la t0. Figura 3.6 arată cum viteza medie  = Δx/Δt între momente de timp se apropie de viteza instantanee la t0. Viteza instantanee este afișată la momentul t0, care se întâmplă să fie la maximul funcției de poziție. Panta graficului de poziție este zero în acest punct și astfel viteza instantanee este zero. În alte momente, t1,t2 și așa mai departe, viteza instantanee nu este zero deoarece panta graficului de poziție ar putea fi pozitivă sau negativă. Dacă funcția de poziție ar avea un minim, panta graficului de poziție ar fi, de asemenea, zero, dând și acolo o viteză instantanee de zero. Astfel, zerourile funcției de viteză dau minimul și maximul funcției de poziție.

Viteza instantanee(Într-un grafic al poziției în funcție de timp, viteza instantanee este panta dreptei tangente într-un punct dat. Sunt prezentate vitezele medii  = Δx/Δt = (xf – xi)/(tf – ti) între timpii Δt = t6 − t1, Δt = t5 − t2 și Δt = t4 − t3. Când Δt→0, viteza medie se apropie de viteza instantanee la t = t0.)

EXEMPLUL 3.2

Găsirea vitezei dintr-un grafic poziție versus timp

Având în vedere graficul poziție versus timp din Figura 3.7, găsiți graficul viteză versus timp.

O aproximare a mișcării în lumea reală(Obiectul pornește în direcția pozitivă, se oprește pentru o scurtă perioadă de timp și apoi inversează direcția, îndreptându-se înapoi spre origine. Observați că obiectul se oprește instantaneu, ceea ce ar necesita o forță infinită. Astfel, graficul este o aproximare a mișcării în lumea reală. (Conceptul de forță este discutat în Legile mișcării lui Newton.))

Strategie

Graficul conține trei linii drepte în trei intervale de timp. Găsim viteza în fiecare interval de timp luând panta dreptei folosind grila.

Soluţie

Interval de timp 0 s până la 0,5 s:  = Δx/Δt = (0,5m − 0,0m)(0,5s − 0,0s) = 1,0 m/s

Interval de timp 0,5 s la 1,0 s:  = Δx/Δt = (0,5m − 0,5m)/(1,0s − 0,5s) = 0,0 m/s

Interval de timp 1,0 s până la 2,0 s:  =Δx/Δt = (0,0m − 0,5m)/(2,0s − 1,0s) = −0,5 m/s

Graficul acestor valori ale vitezei în funcție de timp este prezentat în Figura 3.8.

Viteza(Viteza este pozitivă pentru prima parte a călătoriei, zero când obiectul este oprit și negativă când obiectul își inversează direcția.)

Semnificaţia

În intervalul de timp între 0 s și 0,5 s, poziția obiectului se îndepărtează de origine, iar curba poziție față de timp are o pantă pozitivă. În orice punct de-a lungul curbei în acest interval de timp, putem găsi viteza instantanee luând panta acesteia, care este de +1 m/s, așa cum se arată în Figura 3.8. În intervalul de timp următor, între 0,5 s și 1,0 s, poziția nu se schimbă și vedem că panta este zero. De la 1,0 s la 2,0 s, obiectul se deplasează înapoi spre origine și panta este -0,5 m/s. Obiectul are direcția inversă și are o viteză negativă.

Viteza scalară

În limbajul de zi cu zi, majoritatea oamenilor folosesc termenii viteză (viteză scalară) și velocitate (viteza vectorială) în mod interschimbabil. În fizică, însă, ele nu au același sens și sunt concepte distincte. O diferență majoră este că viteza nu are direcție; adică viteza este un scalar. În limba română se obișnuiește să se dumească la fel ambii termeni, viteza, specificând în mod expres numele de viteza vectorială atunci când trebuie să se facă distincția între cei doi termeni.

Putem calcula viteza medie găsind distanța totală parcursă împărțită la timpul scurs:

(3.5)   Viteza medie =  = Distanța totală / Timp scurs.

Viteza scalară medie nu este neapărat aceeași cu mărimea vitezei vectoriale medii, care se găsește prin împărțirea mărimii deplasării totale la timpul scurs. De exemplu, dacă o călătorie începe și se termină în aceeași locație, deplasarea totală este zero și, prin urmare, viteza vectorială medie este zero. Viteza scalară medie, însă, nu este zero, deoarece distanța totală parcursă este mai mare decât zero. Dacă facem o călătorie de 300 km și trebuie să fim la destinație la o anumită oră, atunci ne-ar interesa viteza scalară medie.

Cu toate acestea, putem calcula viteza scalară instantanee din mărimea vitezei vectoriale instantanee:

3.6   Viteza instantanee = |v(t)|.

Dacă o particulă se mișcă de-a lungul axei x la +7,0 m/s și o altă particulă se mișcă de-a lungul aceleiași axe la -7,0 m/s, acestea au viteze vectoriale diferite, dar ambele au aceeași viteză scalară de 7,0 m/s. Unele viteze tipice sunt prezentate în tabelul următor.

Viteza m/s mi/h
Deriva continentală 10−7 2×10−7
Mers vioi 1.7 3.9
Ciclist 4.4 10
Alergător de sprint 12,2 27
Limită de viteză în mediul rural 24,6 56
Record oficial de viteză pe uscat 341,1 763
Viteza sunetului la nivelul mării 343 768
Naveta spațială la reintrare 7800 17.500
Viteza de scăpare de gravitația Pământului* 11.200 25.000
Viteza orbitală a Pământului în jurul Soarelui 29.783 66.623
Viteza luminii în vid 299.792.458 670.616.629

Tabelul 3.1 Vitezele diferitelor obiecte *Viteza de scăpare este viteza cu care un obiect trebuie să fie lansat astfel încât să învingă gravitația Pământului și să nu fie tras înapoi spre Pământ.

Calcularea vitezei vectoriale instantanee

Când se calculează viteza vectorială instantanee, trebuie să specificăm forma explicită a funcției de poziție x(t). Dacă fiecare termen din ecuația x(t) are forma Atn unde A este o constantă și n este un număr întreg, acesta poate fi diferențiat folosind regula puterii pentru ca fiind:

(3.7)   d(Atn)/dt=Antn−1.

 

Rețineți că, dacă există termeni suplimentari adăugați împreună, această regulă de diferențiere a puterii poate fi făcută de mai multe ori și soluția este suma acelor termeni. Următorul exemplu ilustrează utilizarea ecuației 3.7.

EXEMPLUL 3.3

Viteza instantanee versus viteza medie

Poziția unei particule este dată de x(t) = 3,0t + 0,5t3 m.

a. Folosind ecuația 3.4 și ecuația 3.7, găsiți viteza instantanee la t = 2,0 s.

b. Calculați viteza medie între 1,0 s și 3,0 s.

Strategie

Ecuația 3.4 oferă viteza instantanee a particulei ca derivată a funcției de poziție. Privind forma funcției de poziție dată, vedem că este un polinom în t. Prin urmare, putem folosi ecuația 3.7, regula puterii din calcul, pentru a găsi soluția. Folosim ecuația 3.6 pentru a calcula viteza medie a particulei.

Soluţie

a. v(t) = dx(t)/dt = 3,0 + 1,5t2 m/s.

Înlocuirea t = 2,0 s în această ecuație dă v(2,0s)=[3,0+1,5(2,0)2] m/s = 9,0 m/s.

b. Pentru a determina viteza medie a particulei între 1,0 s și 3,0 s, calculăm valorile lui x(1,0 s) și x(3,0 s):

x(1,0 s) = [(3,0)(1,0) + 0,5(1,0)3] m = 3,5 m

x(3,0 s) = [(3,0)(3,0) + 0,5(3,0)3] m = 22,5 m.

Atunci viteza medie este

= (x(3,0 s) − x(1,0 s))/(t(3,0 s)−t(1,0 s)) = (22,5−3,5 m)/(3,0−1,0 s) = 9,5 m/s.

Semnificaţie

În limita în care intervalul de timp folosit pentru a calcula  ajunge la zero, valoarea obținută pentru  converge către valoarea lui v.

 

EXEMPLUL 3.4

Viteza vectorială instantanee versus viteza scalară

Luați în considerare mișcarea unei particule în care poziția este x(t) = 3,0t − 3t2 m.

a. Care este viteza instantanee la t = 0,25 s, t = 0,50 s și t = 1,0 s?

b. Care este viteza particulei în aceste momente?

Strategie

Viteza vectorială instantanee este derivata funcției de poziție, iar viteza scalară este mărimea vitezei vectoriale instantanee. Folosim ecuația 3.4 și ecuația 3.7 pentru a rezolva viteza instantanee.

Soluţie

a. v(t) = dx(t)/dt = 3,0 − 6,0t m/s

v(0,25 s) = 1,50 m/s, v(0,5 s) = 0 m/s, v(1,0 s) = −3,0 m/s

b. Viteza scalară = |v(t)| = 1,50 m/s, 0,0 m/s și 3,0 m/s

Semnificaţie

Viteza particulei ne oferă informații despre direcție, indicând că particula se mișcă la stânga (vest) sau la dreapta (est). Viteza dă mărimea vitezei. Prin reprezentarea grafică a poziției, vitezei vectoriale și vitezei scalare în funcție de timp, putem înțelege vizual aceste concepte Figura 3.9. În (a), graficul arată particula care se mișcă în direcție pozitivă până la t = 0,5 s, când își inversează direcția. Inversarea direcției poate fi văzută și în (b) la 0,5 s, unde viteza vectorială este zero și apoi devine negativă. La 1,0 s este din nou la originea de unde a început. Viteza particulei la 1,0 s în (b) este negativă, deoarece se deplasează în direcția negativă. Dar în (c), totuși, viteza sa este pozitivă și rămâne pozitivă pe toată durata călătoriei. De asemenea, putem interpreta viteza ca panta graficului poziție față de timp. Panta lui x(t) scade spre zero, devenind zero la 0,5 s și din ce în ce mai negativă ulterior. Această analiză de comparare a graficelor de poziție, viteză vectorială și viteză scalară ajută la identificarea erorilor în calcule. Graficele trebuie să fie consecvente între ele și să ajute la interpretarea calculelor.

O comparație a pantelor vitezelor((a) Poziție: x(t) în funcție de timp. (b) Viteza: v(t) în funcție de timp. Panta graficului de poziție este viteza. O comparație aproximativă a pantelor liniilor tangente din (a) la 0,25 s, 0,5 s și 1,0 s cu valorile vitezei la momentele corespunzătoare indică faptul că acestea sunt aceleași valori. (c) Viteza: |v(t)| față de timp. Viteza este întotdeauna un număr pozitiv.)

 

VERIFICAȚI-VĂ ÎNȚELEGEREA 3.2

Poziția unui obiect în funcție de timp este x(t) = −3t2 m. (a) Care este viteza obiectului în funcție de timp? (b) Este viteza vreodată pozitivă? (c) Care sunt viteza vectorială și viteza scalară la t = 1,0 s?

 

Sursa: Physics, University Physics (OpenStax), acces gratuit sub licență CC BY 4.0. Traducere și adaptare de Nicolae Sfetcu

© 2021 MultiMedia Publishing, Fizica, Volumul 1

Mecanica cuantică fenomenologică
Mecanica cuantică fenomenologică

O introducere la nivel fenomenologic, cu un aparat matematic minimal, în mecanica cuantică. Un ghid pentru cine dorește să înțeleagă cea mai modernă, mai complexă și mai neconformă disciplină fizică, un domeniu care a schimbat fundamental percepțiile oamenilor de știință … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $4,99$18,34 Selectează opțiunile
Isaac Newton despre acțiunea la distanță în gravitație - Cu sau fără Dumnezeu?
Isaac Newton despre acțiunea la distanță în gravitație – Cu sau fără Dumnezeu?

Autor: Nicolae Sfetcu Colecția ESEURI Interpretarea textelor lui Isaac Newton a suscitat numeroase controverse, până în zilele noastre. Una din cele mai aprinse dezbateri este legată de acțiunea între două corpuri aflate la distanță unul de celălalt (atracția gravitațională), și … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $0,00$2,20 Selectează opțiunile
Gravitația
Gravitația

Prezenta lucrare abordează gravitația din punctul de vedere al fizicii fenomenlogice cu accent pe testele gravitaționale, al epistemologiei și metodologiei utilizate de oamenii de știință, și al ontologiei gravitației, spațiului și timpului. Gravitația are un caracter universal, dar puterea sa … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $6,99 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: