Home » Articole » RO » Afaceri » Știința datelor (Data Science) » Business Intelligence » Analiza contextului în Business Intelligence

Analiza contextului în Business Intelligence

Aspectele esențiale ale inteligenței de afaceri sunt analiza contextului, managementul performanței afacerii, descoperirea proceselor de afaceri, sistemul informațional, inteligența organizației și mineritul proceselor. Metoda de a analiza mediul oricărei afaceri este cunoscută sub numele de analiză de context. Subiectele discutate în această secțiune sunt de o mare importanță pentru a lărgi cunoștințele existente cu privire la business intelligence.

Analiza contextului este o metodă de analiză a mediului în care operează o afacere. Scanarea mediului se concentrează în principal pe mediul macro al unei companii. Dar analiza contextului ia în considerare întregul mediu al unei afaceri, mediul său intern și extern. Acesta este un aspect important al planificării afacerii. Un tip de analiză contextuală, numită analiză SWOT, permite companiei să obțină o perspectivă asupra punctelor forte și a punctelor slabe ale acestora, precum și a oportunităților și amenințărilor reprezentate de piața pe care își desfășoară activitatea. Scopul principal al unei analize de context, SWOT sau altfel, este de a analiza mediul înconjurător pentru a dezvolta un plan strategic de acțiune pentru afacere.

Analiza contextului se referă, de asemenea, la o metodă de analiză sociologică asociată cu Scheflen (1963), care consideră că „un act dat, fie că este vorba despre o altă persoană, o schimbare a posturii sau o remarcă despre vreme, nu are un sens intrinsec. Astfel de fapte pot fi înțelese numai atunci când sunt luate unul în raport cu celălalt.” (Kendon, 1990: 16).

Definirea pieței sau a subiectului

Primul pas al metodei este de a defini o anumită piață (sau subiect) pe care doriți să o analizați și să o concentrați pe toate tehnicile de analiză asupra a ceea ce a fost definit. Un subiect, de exemplu, poate fi o idee de produs nou propusă.

Analiza tendințelor

Următorul pas al metodei este efectuarea unei analize a tendințelor. Analiza tendințelor este o analiză a factorilor macro de mediu din mediul extern al unei companii, numită și analiză PEST. Aceasta constă în analiza tendințelor politice, economice, sociale, tehnologice și demografice. Acest lucru se poate face determinând mai întâi ce factori, pe fiecare nivel, sunt relevanți pentru subiectul ales, și se punctează fiecare item pentru a specifica importanța acestuia. Acest lucru permite companiei să identifice acei factori care îi poate influența. Nu se pot controla acești factori, dar se poate încerca să le facă față adaptându-se. Tendințele (factorii) care sunt abordați în analiza PEST sunt politici, economici, sociali și tehnologici; dar pentru analiza contextului, tendințele demografice sunt de asemenea importante. Tendințele demografice sunt acei factori care au legătură cu populația, cum ar fi de exemplu vârsta medie, religia, educația etc. Informațiile demografice sunt importante dacă, de exemplu, în timpul cercetărilor de piață, o companie dorește să determine un anumit segment de piață pe care să îl vizeze. Celelalte tendințe sunt descrise în scanarea mediului și analiza PEST. Analiza tendințelor acoperă doar o parte a mediului extern. Un alt aspect important al mediului extern pe care o afacere ar trebui să îl ia în considerare este concurența sa. Acesta este următorul pas al metodei, analiza concurenților.

Analiza concurenților

După cum ne putem imagina, este important ca o companie să știe cine este concurența sa, cum își desfășoară activitatea și cât de puternici sunt, astfel încât să poată fi în apărare și ofensivă. În analiza competitorilor sunt introduse câteva tehnici pentru a efectua o astfel de analiză. Aici vom introduce o altă tehnică, care implică efectuarea a patru subanalize, și anume: determinarea nivelurilor concurenței, a forțelor concurențiale, a comportamentului concurenților, și strategia concurenților.

Niveluri competitive

Companiile concurează pe mai multe niveluri și este important pentru ele să analizeze aceste niveluri, astfel încât să poată înțelege cererea. Competiția este identificată pe patru niveluri:

 • Nevoile consumatorilor: Nivel de concurență care se referă la nevoile și dorințele consumatorilor. O afacere ar trebui să întrebe: Care sunt dorințele consumatorilor?
 • Concurență generală: Tipul cererii consumatorilor. De exemplu: consumatorii preferă bărbieritul cu un aparat de ras electric sau cu o lamă de ras?
 • Marcă: Acest nivel se referă la concurența mărcii. Ce mărci sunt preferabile consumatorului?
 • Produs: Acest nivel se referă la tipul de cerere. Astfel, ce tipuri de produse preferă consumatorii?

Un alt aspect important al unei analize a concurenței este creșterea perspectivelor consumatorilor. De exemplu: [Ducati], prin intervievarea multor clienți, a ajuns la concluzia că principalul lor concurent nu este o altă bicicletă, ci mașini sport precum [Porsche] sau [GM]. Desigur, acest lucru va influența nivelul concurenței în cadrul acestei afaceri.

Forțe competitive

Acestea sunt forțe care determină nivelul concurenței pe o anumită piață. Există șase forțe care trebuie luate în considerare, puterea concurenței, amenințarea noilor intrați, puterea de negociere a cumpărătorilor și furnizorilor, amenințarea produselor înlocuitoare și importanța produselor complementare. Această analiză este descrisă în analiza forțelor Porter 5.

Comportamentul concurenților

Comportamentele competitorilor sunt acțiunile defensive și ofensive ale competiției.

Strategia concurenților

Aceste strategii se referă la modul în care o organizație concurează cu alte organizații. Și acestea sunt: ​​strategia de preț scăzut și strategia de diferențiere a produselor.

Oportunități și amenințări

Următorul pas, după efectuarea analizei tendințelor și analizei concurenților, este determinarea amenințărilor și oportunităților pe care le prezintă piața. Analiza tendințelor a relevat un set de tendințe care pot influența afacerea fie într-o manieră pozitivă, fie negativă. Acestea pot fi astfel clasificate fie ca oportunități, fie ca amenințări. De asemenea, analiza concurenților a relevat probleme de concurență pozitive și negative care pot fi clasificate drept oportunități sau amenințări.

Analiza organizației

Ultima fază a metodei este o analiză a mediului intern al organizației, deci organizația însăși. Scopul este de a determina ce abilități, cunoștințe și forțe tehnologice posedă afacerea. Aceasta presupune efectuarea unei analize interne și a unei analize a competențelor.

Analiza internă

Analiza internă, numită și analiză SWOT, implică identificarea punctelor tari și a punctelor slabe ale organizației. Punctele forte se referă la factori care pot avea ca rezultat un avantaj de piață și punctele slabe la factorii care dau un dezavantaj, deoarece afacerea nu este în măsură să se conformeze nevoilor pieței.

Analiza competențelor

Competențele sunt combinația dintre cunoștințele, abilitățile și tehnologia unei companii care le pot oferi avantajul față de concurență. Realizarea unei astfel de analize implică identificarea competențelor legate de piață, a competențelor legate de integritate și a competențelor funcționale.

Matricea SWOT-i

Secțiunile anterioare au descris pașii majori implicați în analiza contextului. Toți acești pași au dus la date care pot fi utilizate pentru dezvoltarea unei strategii. Acestea sunt rezumate într-o matrice SWOT-i. Analiza tendinței și a concurenților a relevat oportunitățile și amenințările pe care le prezintă piața. Analiza organizației a relevat competențele organizației, precum și punctele forte și punctele slabe ale acesteia. Aceste puncte tari, puncte slabe, oportunități și amenințări rezumă întreaga analiză a contextului. O matrice SWOT-i, descrisă în tabelul de mai jos, este utilizată pentru a descrie acestea și pentru a ajuta la vizualizarea strategiilor care urmează să fie concepute. SWOT-i reprezintă puncte tari, puncte slabe, oportunități, amenințări și probleme. Problemele se referă la probleme strategice care vor fi utilizate pentru a elabora un plan strategic.

Oportunități (O1, O2, …, On) Amenințări (T1, T2, …, Tn)
Puncte tari (S1, S2, …, Sn) S1O1 SnO1

S1On…SnOn
S1T1 SnT1

S1Tn…SnTn
Puncte slabe (W1, W2, …, Wn) W1O1 WnO1

W1On…WnOn
W1T1 WnT1

W1Tn…Wn Tn

Această matrice combină punctele forte cu oportunitățile și amenințările și punctele slabe cu oportunitățile și amenințările care au fost identificate în timpul analizei. Astfel, matricea dezvăluie patru clustere:

 • Puncte forte și oportunități ale clusterelor: folosiți punctele forte pentru a profita de oportunități.
 • Puncte forte și amenințări ale clusterelor: utilizați punctele forte pentru a depăși amenințările
 • Puncte slabe și oportunități: anumite puncte slabe împiedică organizația să profite de oportunități, de aceea trebuie să caute o modalitate de a atenua aceste puncte slabe.
 • Puncte slabe și amenințări: nu există nicio modalitate prin care organizația să poată depăși amenințările fără a fi nevoie să facă schimbări majore.

Planul strategic

Scopul final al analizei de context este dezvoltarea unui plan strategic. Secțiunile anterioare au descris toți pașii care stau la baza dezvoltării unui plan strategic de acțiune pentru organizație. Analiza tendințelor și a concurenților oferă o perspectivă asupra oportunităților și amenințărilor de pe piață, iar analiza internă oferă o perspectivă asupra competențelor organizației. Și acestea au fost combinate în matricea SWOT-i. Matricea SWOT-i ajută la identificarea problemelor care trebuie rezolvate. Aceste probleme trebuie rezolvate prin formularea unui obiectiv și a unui plan pentru a atinge acel obiectiv, o strategie.

Exemplu

Joe Arden este în curs de a scrie un plan de afaceri pentru ideea sa de afaceri, Arden Systems. Arden Systems va fi o afacere cu software care se concentrează pe dezvoltarea de software pentru întreprinderile mici. Joe realizează că aceasta este o piață dificilă, deoarece există multe companii de software care dezvoltă software de afaceri. Prin urmare, el efectuează analize de context pentru a obține o perspectivă asupra mediului de afaceri pentru a dezvolta un plan strategic de acțiune pentru a obține un avantaj competitiv pe piață.

Definirea pieței

Primul pas este definirea unei piețe de analiză. Joe decide că vrea să se concentreze pe întreprinderile mici formate din cel mult 20 de angajați.

Analiza tendințelor

Următorul pas este efectuarea analizei tendințelor. Factorii macro de mediu pe care Joe ar trebui să-i ia în considerare sunt următorii:

 • Tendință politică: drepturi de proprietate intelectuală
 • Tendință economică: creștere economică
 • Tendință socială: reducerea costurilor operaționale; ușurința pentru administrarea afacerilor
 • Tendință tehnologică: suita software; aplicații web
 • Tendință demografică: creșterea numărului de absolvenți de studii de IT

Analiza concurenților

Următoarea analiză a tendințelor este analiza concurenților. Joe analizează competiția pe patru niveluri pentru a obține o perspectivă asupra modului în care acestea funcționează și unde se află avantajele.

 • Nivelul competiției:
  • Nevoia consumatorilor: Arden Systems va concura pe faptul că consumatorii doresc o desfășurare eficientă și efectivă a unei afaceri
  • Marcă: există companii de software care realizează software de afaceri de ceva vreme și astfel au devenit foarte populare pe piață. Concurența bazată pe marcă va fi dificilă.
  • Produs: Acestea vor fi pachete software ca cele ale concurenței majore.
 • Forțe competitive: Forțele care pot afecta sistemele Arden sunt în special:
  • Puterea de negociere a cumpărătorilor: măsura în care aceștia pot trece de la un produs la altul.
  • Amenințarea noilor participanți: este foarte ușor pentru cineva să dezvolte un nou produs software care poate fi mai bun decât al lui Arden.
  • Puterea concurenței: liderii de piață au cea mai mare parte a numerarului și a clienților; ei au puterea de a modela piața.
 • Comportamentul concurenților: Concurența se concentrează pe preluarea poziției de lider de piață.
 • Strategia concurenților: Joe intenționează să concureze pe baza diferențierii produsului.

Oportunități și amenințări

Acum, după ce Joe a analizat concurența și tendințele de pe piață, el poate defini oportunitățile și amenințările.

 • Oportunități:
  • Deoarece concurenții se concentrează pe preluarea poziției de lider, Arden se poate concentra pe acele segmente de piață pe care liderul de piață le ignoră. Acest lucru îi permite să preia locul unde liderul de piață arată slăbiciune.
  • Faptul că există noi absolvenți de IT, Arden poate angaja sau colabora cu cineva care poate avea o idee strălucită.
 • Amenințări:
  • Absolvenții IT cu idei proaspete își pot începe propriile afaceri software și pot forma o competiție majoră pentru Arden Systems.

Analiza organizației

După ce Joe a identificat oportunitățile și amenințările pieței, poate încerca să-și dea seama care sunt punctele tari și punctele slabe ale Arden System, făcând o analiză organizațională.

 • Analiză internă:
  • Puncte tari: diferențierea produsului
  • Puncte slabe: lipsesc oameni inovatori în cadrul organizației
 • Analiza competențelor:
  • Competență funcțională: Arden Systems oferă funcționalități de sistem care se potrivesc întreprinderilor mici.
  • Competență legată de piață: Arden Systems are posibilitatea de a se concentra pe o parte a pieței care este ignorată.

Matricea SWOT-i

După analizele anterioare, Joe poate crea o matrice SWOT-i pentru a efectua analiza SWOT.

Oportunități Amenințări
Puncte tari Diferențierea produsului, liderul de piață ignoră segmentul de piață
Puncte slabe Lipsa inovației, creșterea numărului de absolvenți IT

Planul strategic

După crearea matricei SWOT-i, Joe este acum capabil să elaboreze un plan strategic.

 • Concentrarea tuturor eforturilor de dezvoltare software către acea parte a pieței care este ignorată de liderii de piață, întreprinderile mici.
 • Angajarea de absolvenți IT recenți inovatori, pentru a stimula inovația în cadrul Arden Systems.

Sursa: Drew Bentley, Business Intelligence and Analytics. © 2017 Library Press, Licență CC BY-SA 4.0. Traducere și adaptare: Nicolae Sfetcu

© 2021 MultiMedia Publishing, Business Intelligence și Analytica în afaceri, Colecția Știința Informației

Criptomonede
Criptomonede

Odată cu popularitatea crescândă a pieței criptovalutelor, și numărul mare de criptomonede nereglementate (câteva sute), o atenție mai mare este acordată acum acestei activități de guverne și alte părți interesate din întreaga lume. De notat capitalizarea de piață totală a … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $0,00 Selectează opțiunile
Cunoaștere și Informații
Cunoaștere și Informații

Autor: Nicolae Sfetcu Ediția a doua Cunoașterea și informațiile (abordate în ansamblu sau în componentele lor distincte) sunt o preocupare majoră pentru tehnologia informației, sisteme de informații, știința informației și activitatea de informații în general. Procesul obţinerii, prelucrării şi analizei … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $5,99$59,99 Selectează opțiunile
Crăciunul – Obiceiuri și tradiții
Crăciunul – Obiceiuri și tradiții

Crăciunul este un festival anual de comemorare a nașterii lui Isus Hristos, datat în general la 25 decembrie ca o sărbătoare religioasă şi culturală celebrată de miliarde de oameni din întreaga lume. Sărbătoare centrală a anului liturgic creștin, Crăciunul închide … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $2,99 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.