Home » Articole » RO » Afaceri » Știința datelor (Data Science) » Business Intelligence » Testarea hărții legăturilor cauzale în Business Intelligence

Testarea hărții legăturilor cauzale în Business Intelligence

  • Scop: Testarea validității legăturilor cauzale în diagramele strategiei
  • Introducere: Diagramele strategiei
  • Activități: Transformarea legăturile cauzale într-o teorie și testarea ipotezelor deduse din teorie
  • Rezultate: Dovezi care demonstrează validitatea teoriei din spatele diagramelor strategice
  • Documente: Diagrame de strategie validate

Introducere

”În consecință, procesul de documentare a cauzalității la nivel obiectiv necesită ca o echipă de conducere să ajungă să fie explicită cu privire la înțelegerile / convingerile lor cu privire la motivele pentru care realizarea unui obiectiv îl va influența pe altul: dimpotrivă, o bună provocare pentru proiectarea tablourilor de bord echilibrate este să se testeze obiectivele din perspective diferite pentru a vedea în ce măsură cauzalitatea implicită este plauzibilă” (Cobbold, Ian. and Gavin Lawrie. (2002). “Classification of Balanced Scorecards based on their effectiveness as strategic control or management control tools.” Performance Measurement Association 2002)

„În argumentarea faptului că explicațiile continuă în termeni de modele conceptuale implicite, acest eseu nu susține că analiștii de politică externă au dezvoltat vreo teorie satisfăcătoare, testată empiric. În acest eseu, utilizarea termenului „model” fără calificatori ar trebui citit ca schemă „conceptuală”.” (Allison, Graham. (1969). “Conceptual Models and the Cuban Missile Crisis.” The American Political Science Review)

Allison face, de asemenea, un aspect important din modelele nedovedite (care nu sunt testate empiric). El le numește schemă conceptuală. Toți factorii de decizie vin cu modele conceptuale implicite. Aceasta nu înseamnă că este imposibil să testați aceste modele. Construirea unui sistem de Business Intelligence utilizând o abordare de încadrare necesită transformarea ipotezelor implicite și a modelelor implicite în ipoteze explicite și modele explicite. În acest scop se folosesc diagrame de strategie pentru a face explicite modelele conceptuale implicite. Există modalități de a testa aceste modele folosind harta de legătură cauzală. Dovedirea modelelor conceptuale transformă schemele conceptuale implicite în modele strategice explicite.

Diagramele strategice sunt reprezentări vizuale ale strategiei unei firme. Acestea arată cum consideră factorii de decizie că poate gestiona compania rezultatele clienților pentru a maximiza profitabilitatea. Cheia este înțelegerea faptului că cele trei tipuri de diagrame conțin legături între activități, teme sau investiții, și că aceste legături reprezintă o reprezentare explicită a relațiilor de cauză și efect care constituie strategia. Fiecare legătură reprezintă o ipoteză. O teorie, la baza sa, este un set de ipoteze interdependente care explică un fenomen. Prin urmare, luată în ansamblu, diagrama strategiei este o reprezentare vizuală a unei teorii cu privire la modul în care activitățile generează profitabilitate.

Transformarea diagramei (diagramelor) într-o teorie și apoi testarea teoriei necesită următoarele activități:

  • Testarea unei ipoteze
  • Testarea unei teorii
  • Testarea puterii unei teorii

O diagramă de strategie netestată poate să nu fie utilă sau să fie contraproductivă. De aceea acesta este probabil cel mai important pas în construirea unei strategii și, prin urmare, a unei arhitecturi de Business Intelligence.

Definiții

Înainte de a demonstra cum diagrama strategiei este o teorie, sunt necesare câteva definiții.

Ipoteză

O ipoteză constă fie dintr-o explicație sugerată pentru un fenomen observabil (ocurență observabilă), fie dintr-o propunere motivată care prezice o posibilă corelație cauzală între fenomene multiple (diferite tipuri de ocurențe observabile).

Ipotezele sunt de obicei scrise în forma „dacă-atunci”: Dacă X, atunci Y. Sau, X → Y.

Fiecare legătură cauzală din harta legăturilor cauzale poate fi considerată o ipoteză.

Teorie

Există câteva definiții acceptabile ale unei teorii. Aici se presupune că o teorie este un grup de ipoteze care au fost susținute cu teste repetate. Unii susțin că o teorie este O ipoteză testată și acceptată. Cu toate acestea, este la fel de acceptabil să presupunem că o teorie este un set de ipoteze.

O teorie este o structură analitică (set de ipoteze) concepută pentru a explica un set de observații. O teorie face două lucruri:

  1. Identifică un set de observații distincte ca o clasă de fenomene, și
  2. Face afirmații despre realitatea subiacentă (ipoteze) care determină această clasă

O teorie științifică poate fi considerată ca un model al realității și afirmațiile sale ca axiome (presupuneri) ale unui sistem axiomatic.

Mecanism

O afirmație despre realitatea subiacentă cu privire la modul în care X → Y. Testarea unei ipoteze este un test al validității mecanismului.

Măsurare

Date cantitative sau calitative despre un fenomen. Nu este posibil să se testeze mecanismele de bază. Mai degrabă, creăm măsurări asociate mecanismului. De exemplu, nu este posibil să se testeze corelația dintre două concepte. Este posibilă doar testarea corelației dintre măsurările conceptelor. De aceea sunt importante măsurări eficiente și date curate.

Model

Aici ne focalizăm pe o teorie științifică a strategiei reprezentată în mod explicit ca model (diagramă strategică). Un model în este o reprezentare fizică, matematică sau logică a unui sistem de entități, fenomene sau procese. În esență, un model este o viziune simplificată și abstractă a oricărei realități complexe. Se poate concentra pe puncte de vedere particulare, impunând principiul „divide și cucerește” pentru o problemă compusă. În mod formal, un model este o interpretare care tratează entitățile empirice, fenomenele și procesele fizice într-un mod matematic sau logic.

Un proces de afaceri este o colecție de activități sau sarcini legate, structurate, care produc un anumit serviciu sau produs (îndeplinește un anumit scop) pentru un anumit client sau anumiți clienți. De multe ori poate fi vizualizat cu o diagramă de flux ca o succesiune de activități.

Un model este o reprezentare vizuală abstractă a proceselor care leagă activitățile și resursele critice de rezultatele clienților.

Traducere din Wikibooks

Ghid marketing pe Internet
Ghid marketing pe Internet

Autor: Nicolae Sfetcu (Ediţia a doua, Revizia 2) Unul din cele mai vechi ghiduri pentru marketing pe Internet în limba română, dar şi unul din cele mai concise şi mai practice ghiduri. Deşi au trecut mulţi ani de la scrierea … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $0,00$1,99 Selectează opțiunile
Introducere în Business Intelligence
Introducere în Business Intelligence

Colecția ȘTIINȚA INFORMAȚIEI ”Introducere în Business Intelligence” oferă cititorilor informații cuprinzătoare despre business intelligence, explorând toate aspectele importante ale inteligenței de afaceri în scenariul actual. Subiectele tratate se referă la abordările de bază ale business intelligence. Cartea își propune să … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $2,99$4,80 Selectează opțiunile
Ghidul autorului de cărţi electronice
Ghidul autorului de cărţi electronice

Ai scris o carte. Foarte frumos. Dar nu ai scris-o pentru a o ţine pentru tine. Trebuie să o publici. Problema e că editurile percep preţuri foarte mari pentru buzunarele unora dintre autori, şi aceasta în mod obiectiv, datorită costurilor … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $4,99 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.