Home » Articole » Articole » Societate » Politica » Despre patriotism

Despre patriotism

România

Patriotismul implică o dragoste specială și respect față de propria țară. Patriotismul este o virtute morală, și absența lui este considerat un viciu. Toma de Aquino afirmă:

”Un om ajunge să fie îndatorat altora în moduri diverse, în concordanță cu diversele tipuri de excelență și beneficiile pe care le primește de la ei. În ambele aspecte, Dumnezeu ocupă cel mai înalt loc, întrucât El este cel mai special dintre toate și toți, și primul principiu atât al ființei noastre, cât și al guvernării noastre. În al doilea rând, principiile ființei și guvernanței noastre sunt părinții și țara noastră, cei care ne nasc și ne guvernează. Așadar, după Dumnezeu, un om este în mod deosebit îndatorat părinților săi și țării sale. Prin urmare, la fel cum [virtutea] religiei implică venerarea lui Dumnezeu, tot așa, la al doilea nivel, [virtutea] evlaviei implică venerarea părinților și a țării. Acum venerarea părinților cuiva include venerarea tuturor rudelor de sânge ale acestuia … Pe de altă parte, venerarea țării cuiva include venerarea cetățenilor și a tuturor prietenilor țării.” (Summa Theologiae II-II.101.1)

Astfel dagostea și respectul față de țară este astfel o extensie a dragostei și respectului pentru părinți și familie, și are o bază similară. Țara este ca o familie extinsă, care implică drepturi și îndatoriri de aceeași natură.

După cum susține Aquinas, așa cum cineva are responsabilități față de propria familie, pe care nu le are față de alte familii, tot așa ar trebui să își asume responsabilități față de propria țară, responsabilități pe care nu le datorează altor țări:

”Augustine spune … „Întrucât nu se poate face bine tuturor, ar trebui să-i luăm în considerare pe acei care, prin loc, timp sau orice altă circumstanță, printr-un fel de șansă. sunt mai strâns uniți de noi” …”

”Acum ordinea naturii este astfel încât fiecare agent natural își revarsă în primul rând activitatea sa în special asupra lucrurilor care sunt cele mai apropiate de el … Dar dăruirea de beneficii este un act de caritate față de ceilalți. Prin urmare, ar trebui să fim cei mai buni pentru cei care sunt cei mai strâns legați de noi.

”Acum conexiunea unui om cu altul poate fi măsurată cu referire la diferitele chestiuni în care acei oameni sunt angajați împreună; (astfel, relația dintre rude intră în chestiunile naturale, cea a concetățenilor în chestiunile civice, cea a credincioșilor în chestiunile spirituale și așa mai departe): și diverse avantaje ar trebui să fie conferite în diferite moduri în funcție de aceste conexiuni diferite, pentru că ar trebui să preferăm să oferim fiecăruia astfel de beneficii în funcție de chestiunile de care, vorbind simplu, este cel mai strâns legat cu noi …

”Căci trebuie să se înțeleagă că, alte lucruri fiind egale, ar trebui să ajutăm în primul rând pe cei care sunt mai strâns legați de noi.” (Summa Theologiae II-II.31.3)

Aquinas atrage atenția că acest responsabilitatea față de propria țară nu implică lipsa de obligații față de cei din alte țări, nici datoria față de propriii părinți și familie nu presupune că nu trebuie să ajute alte familii.

După cum afirmă McHugh și Callan, în Moral Theology, Volume II, pp. 412-13:

”Pietatea este datorată părinților și țării ca autori și susținători ai ființei noastre … Datorită acestei nobilimi a obiectului formal, pietatea filială și patriotismul sunt foarte asemănătoare religiei și se clasează după aceasta în catalogul virtuților …

”Țara ar trebui onorată, nu doar prin admirația pe care o simți pentru măreția sa în trecut sau în prezent, ci și, în primul rând, prin sentimentul tandru de venerare pe care îl avem pentru pământul care ne-a dat naștere, ne-a hrănit și ne-a învățat … Manifestări externe ale pietății față de țară sunt onorurile date drapelului și simbolurilor sale, evidențierea aprecierii cetățeniei sale … și eforturile de promovare a adevăratei sale glorii în țară și în străinătate.”

Virtutea patriotismului este o medie între extreme, între două vicii corespunzătoare, unul de exces și unul de deficiență. Prümmer descrie, în Manual de teologie morală, p. 211, câteva vicii standard de teologie morală în tradiția tomistică; primul viciu:

”Excesul este arătat în această virtute de către cei care cultivă naționalismul excesiv prin cuvânt și faptă cu consecința vătămării altor națiuni.

”Patriotismul nu ar trebui să degenereze într-o devoțiune excesivă de genul idolatriei, în care țara este consacrată ca un zeu, perfect și cu totul atotputernic, și nici în jingoism sau șovinism, cu lăudația sau disprețul lor față de alte națiuni și nesocotirea lor față de justiția sau caritatea internațională.”

Iată cum descriue Prümmer viciul extrem opus:

”Virtutea este distrusă de defecte de către cei care se laudă că atitudinea lor este cosmopolită și adoptă ca motto vechea zicală păgână: ubi bene, ibi patria

Iar McHugh și Callan notează că:

”Nerespectul față de propria țară este resimțit atunci când cineva este îmbibat de doctrine anti-naționaliste (de exemplu, principiile internaționalismului care susțin că loialitatea se datorează unei clase, respectiv muncitorilor lumii sau unui grup capitalist, iar țara ar trebui sacrificată pentru interese proprii; sau principiul egoismului, care susține că individul nu are obligații față de societate); acesta se practică atunci când cineva vorbește disprețuitor despre țară, nu ține cont de numele sau prestigiul său, subordonează dreptul său preeminenței unei clase, secțiuni, partid, ambiției personale sau lăcomiei, etc.”

Natura și nerezonabilitatea acestor vicii sunt cel mai bine înțelese prin analogie cu cazul părinților și familiei.

În consecință, deși cosmopolitismul care pune loialitatea față de comunitatea internațională deasupra loialității naționale este adesea privit în aceste zile drept superior moral patriotismului, de fapt este imoral, într-un mod analog cu imoralitatea de a refuza o dragoste specială și loialitate pentru propriii părinți și familie.

Procesul
Procesul

Ediția a doua Auor: Franz Kafka Traducere și adaptare: Nicolae Sfetcu Procesul poate fi considerat drept un studiu despre puterea politică, o parabolă religioasă pesimistă, sau un roman polițist. Este povestea de coșmar a unui funcționar de bancă respectabil care … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $2.99$6.56 Selectează opțiunile
Eugenia
Eugenia – Trecut, Prezent, Viitor

Așa cum este definită eugenia, este foarte dificil de făcut o diferențiere clară între știință (medicină, ingineria genetică) și eugenie. Și de stabilit o linie peste care ingineria genetică nu ar trebui să treacă, conform unor norme morale, juridice și … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $1.99 Selectează opțiunile
Etica Big Data în cercetare
Etica Big Data în cercetare

Principalele probleme cu care se confruntă oamenii de știință în lucrul cu seturile mari de date (Big Data), evidențiind principale aspecte etice, luând în considerare inclusiv legislația din Uniunea Europeană. După o scurtă Introducere despre Big Data, secțiunea Tehnologia prezintă … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $0.00$2.35 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *