Home » Articole » Articole » Societate » Filozofie » Filosofia informației

Filosofia informației

Filosofia informației este o ramură a filozofiei care studiază subiecte relevante pentru procesarea informației, sistemul reprezentațional și conștiința, informatică, știința informației și tehnologia informației.

Include:

 • investigarea critică a naturii conceptuale și a principiilor de bază ale informației, inclusiv dinamica, utilizarea și științele acesteia
 • elaborarea și aplicarea metodologiilor informaționale-teoretice și de calcul la problemele filosofice.

Istorie

Filosofia informației a evoluat din filosofia inteligenței artificiale, logica informației, cibernetică, teoria socială, etică și studiul limbajului și informației.

Logica informației, cunoscută și sub numele de teoria logică a informației, ia în considerare conținutul informațional al semnelor și expresiilor logice de-a lungul liniilor dezvoltate inițial de Charles Sanders Peirce.

O sursă pentru filosofia informației poate fi găsită în lucrările tehnice ale lui Norbert Wiener, Alan Turing (deși lucrarea sa are o origine și un cadru teoretic complet diferite), William Ross Ashby, Claude Shannon, Warren Weaver și mulți alți oameni de știință care lucrau în informatică și teoria informației la începutul anilor 1950.

Câteva lucrări importante privind informarea și comunicarea au fost făcute de Gregory Bateson și colegii săi.

Contribuțiile ulterioare la domeniu au fost făcute de Fred Dretske, Jon Barwise, Brian Cantwell Smith și alții.

Centrul pentru Studiul Limbajului și Informației (CSLI) a fost înființat la Universitatea Stanford în 1983 de filosofi, informaticieni, lingviști și psihologi, sub îndrumarea lui John Perry și Jon Barwise.

Mai recent, acest domeniu a devenit cunoscut sub numele de filosofia informației. Expresia a fost inventată în anii 1990 de Luciano Floridi, care a publicat prolific în acest domeniu, cu intenția de a elabora un cadru conceptual unificat și coerent pentru întregul subiect.

Definiții pentru „informație”

Conceptul de informație a fost definită de mai mulți teoreticieni.

Teoria informației lui Charles S. Peirce a fost încorporată în teoria sa mai largă a comunicării simbolice pe care el a numit-o semeiotică, acum o parte majoră a semioticii. Pentru Peirce, informațiile integrează aspectele semnelor și expresiilor acoperite separat de conceptele de denotație și extensie, pe de o parte, și de conotație și înțelegere pe de altă parte.

Claude E. Shannon, la rândul său, a fost foarte precaut: „Cuvântului „informație” i s-au dat diferite semnificații de către diferiți scriitori din domeniul general al teoriei informației. Este probabil ca cel puțin o parte dintre acestea să se dovedească suficient de utile în anumite aplicații care merită un studiu suplimentar și o recunoaștere permanentă. Nu este de așteptat că un singur concept de informație ar explica în mod satisfăcător numeroasele aplicații posibile ale acestui domeniu general. ” (Shannon 1993, p. 180) Astfel, în urma lui Shannon, Weaver a susținut o analiză tripartită a informațiilor în termeni de (1) probleme tehnice privind cuantificarea informațiilor și legate de teoria lui Shannon; (2) probleme semantice legate de sens și adevăr; și (3) ceea ce el a numit probleme „influente” cu privire la impactul și eficacitatea informațiilor asupra comportamentului uman, despre care credea că trebuie să joace un rol la fel de important. Și acestea sunt doar două exemple timpurii ale problemelor ridicate de orice analiză a informațiilor.

O hartă a principalelor sensuri în care se poate vorbi de informații este oferită de articolul de semantica informației din Stanford Encyclopedia of Philosophy.

Gregory Bateson a definit informațiile ca „o diferență care face diferența”, care se bazează pe Donald M. MacKay: informația este o distincție care face diferența.

Potrivit lui Luciano Floridi, patru tipuri de fenomene compatibile reciproc sunt denumite în mod obișnuit „informații”:

 • Informații despre ceva (de exemplu, un orar de tren)
 • Informații ca ceva (de exemplu, ADN sau amprente)
 • Informații pentru ceva (de exemplu, algoritmi sau instrucțiuni)
 • Informații din ceva (de exemplu, un model sau o constrângere).

Cuvântul „informație” este utilizat în mod obișnuit atât de metaforic sau atât de abstract încât sensul este neclar.

Direcții filosofice

Calcul și filozofie

Progresele creative recente și eforturile în calcul, cum ar fi web-ul semantic, ingineria ontologiei, ingineria cunoașterii și inteligența artificială modernă oferă filosofiei idei fertile, subiecte noi și în evoluție, metodologii și modele pentru cercetarea filosofică. În timp ce informatica aduce noi oportunități și provocări studiilor filosofice tradiționale și schimbă modul în care filozofii înțeleg conceptele fundamentale din filosofie, progrese majore în informatică ar fi fezabile numai atunci când filosofia oferă baze solide pentru domenii precum bioinformatica, ingineria software, ingineria cunoașterii și ontologii.

Subiectele clasice din filozofie, și anume, mintea, conștiința, experiența, raționamentul, cunoașterea, adevărul, moralitatea și creativitatea devin rapid preocupări comune și focare de investigație în informatică, de exemplu, în domenii precum informatica agenților, agenți software și tehnologii pentru dispozitivele mobile.

Potrivit lui Luciano Floridi ” ne putem gândi la mai multe moduri de aplicare a metodelor de calcul în filosofie:

 1. Experimente conceptuale in silico: Ca extensie inovatoare a unei vechi tradiții a experimentului de gândire, a început o tendință în filosofie de a aplica scheme de modelare computațională la întrebări din logică, epistemologie, filosofia științei, filozofia biologiei, filosofia minții și așa mai departe .
 2. Pancomputaționalism: Din această perspectivă, conceptele de calcul și informaționale sunt considerate a fi atât de puternice încât, având în vedere nivelul adecvat de abstractizare, orice lucru din lume ar putea fi modelat și reprezentat ca un sistem de calcul, iar orice proces ar putea fi simulat din punct de vedere computerizat. Apoi, însă, pancomputaționaliștii au sarcina dificilă de a oferi răspunsuri credibile la următoarele două întrebări:
  1. cum se poate evita estomparea tuturor diferențelor dintre sisteme?
  2. ce ar însemna pentru sistemul investigat să nu fie un sistem informațional (sau un sistem de calcul, dacă calculul este același cu procesarea informațiilor)?

Informația și societatea

Numeroși filozofi și alți gânditori au efectuat studii filosofice ale aspectelor sociale și culturale ale informațiilor mediate electronic.

 • Albert Borgmann, Holding on Reality: The Nature of Information at the Millenum (Chicago University Press, 1999)
 • Mark Poster, The Mode of Information (Chicago Press, 1990)
 • Luciano Floridi, „The Informational Nature of Reality”, Fourth International European Conference on Computing and Philosophy 2006 (Campus Dragvoll, NTNU Norwegian University for Science and Technology, Trondheim, Norvegia, 22-24 iunie 2006).

Include texte traduse din Wikipedia

Epistemologia serviciilor de informaţii
Epistemologia serviciilor de informaţii

Despre analogia existentă între aspectele epistemologice şi metodologice ale activităţii serviciilor de informaţii şi unele discipline ştiinţifice, pledând pentru o abordare mai ştiinţifică a procesului de culegere şi analiză de informaţii din cadrul ciclului de informaţii. Afirm că în prezent aspectele teoretice, … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $0,00$3,66 Selectează opțiunile
Cunoaștere și Informații
Cunoaștere și Informații

Autor: Nicolae Sfetcu Ediția a doua Cunoașterea și informațiile (abordate în ansamblu sau în componentele lor distincte) sunt o preocupare majoră pentru tehnologia informației, sisteme de informații, știința informației și activitatea de informații în general. Procesul obţinerii, prelucrării şi analizei … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $5,99$14,20 Selectează opțiunile
Management, analize, planuri și strategii de afaceri
Management, analize, planuri și strategii de afaceri

Cartea prezintă modele de afaceri, management, analize și strategii care ajută la dezvoltarea și punerea în valoare a unei organizații, în contexte specifice economice, sociale, culturale sau de altă natură, prin elaborarea și implementarea unor planuri personalizate. Capacitatea unei organizații … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $4,99 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *