Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Filozofia științei » John Stuart Mill despre acțiunea la distanță în gravitația lui Newton

John Stuart Mill despre acțiunea la distanță în gravitația lui Newton

Sir Isaac Newton (1643-1727)Newton, în ciuda unui bine cunoscut pasaj într-o scrisoare către Richard Bentley din 1692, a crezut în acțiunea la distanță.

Sistemul de logică al fost publicat de John Stuart Mill în 1843. În Cartea V, Capitolul III, care este dedicat a ceea ce el numește “erorile a priori“, Mill consideră o formă a acestui tip de eroare pe care îl rezumă astfel: “Orice este de neconceput trebuie să fie fals.”. El folosește respingerea acțiunii la distanță ca un bun exemplu al acestei erori:

”Mai mult de un secol și jumătate în urmă era o maximă științifică, necontestată de nimeni, și la care nimeni nu a considerat necesar să ceară o dovadă, că “un lucru nu poate acționa acolo unde nu este.” Cu această armă, cartesienii au purtat un formidabil război împotriva teoriei gravitației, care, potrivit lor, implicând atât de evidentă o absurditate, trebuie respinsă in limine: Soarele nu ar putea să acționeze pe pământ, fără a fi acolo. Nu a fost surprinzător faptul că adepții vechilor sisteme de astronomie ar trebui să sprijine această obiecție împotriva noului; Newton însuși,, pentru a da un răspuns, a propus o falsă ipoteză, și-a imaginat un eter subtil care umple spațiul dintre soare și pământ și care, prin agentul său intermediar, era cauza proximă a fenomenelor gravitatiei.

“Este de neconceput”, a spus Newton, într-una din scrisorile sale către dr. Bentley, că materia brută neînsuflețită ar trebui, fără medierea altcuiva, care nu este material, să acționeze și să afecteze alte materii fără contact reciproc. . . . Această gravitație ar trebui să fie înnăscută, inerentă și esențială pentru materie, astfel încât un singur corp să poată acționa pe altul, de la distanță, printr-un vid, fără medierea a altceva, de și prin care acțiunea și forța lor pot fi transmise de la unul la altul, este pentru mine o atât de mare absurditate, încât nu cred că niciun om, care în materie filosofică are o capacitate de gândire competentă, poate crede vreodată în ea.”

Acest pasaj ar trebui să fie agățat în cabinetul fiecărui cultivator al științei, care este vreodată tentat să pronunțe un fapt imposibil, pentru că i se pare de neconceput.” (John Stuart Mill, Sistemul de logică, 1974, pp. 753-4)

Mill nu consideră acțiunea la distanță ca o eroare – eroarea constă în a presupune că acțiunea la distanță este imposibilă. Într-adevăr, Mill continuă să spună

”În ziua noastră, cineva ar fi mai tentat, deși cu nedreptate egală, să inverseze observația finală [a lui Newton] și să considere că vederea unei absurdități într-un lucru atât de simplu și natural, este ceea ce marchează cu adevărat absența “unei facultăți competente de a gândi:” Nimeni nu simte acum nicio dificultate în a concepe gravitația, ca oricare altă proprietate,” inerentă și esențială pentru materie “, nici nu găsește înțelegerea ei ca facilitînd oricât de puțin presupoziția unui eter (deși unii cercetători recenți dau acest lucru ca o explicație), și nici nu crede deloc că structurile celeste pot acționa acolo unde, în fizică reală actuală, nu o face. Pentru noi, faptul că corpurile pot să interacționeze “fără contact reciproc” nu este o minune, la fel ca atunci când sunt în contact; suntem familiarizați cu aceste două fapte și le găsim la fel de inexplicabile, și la fel de ușor de crezut.”

Câteva rânduri mai departe Mill afirmă că “vechea maximă că un lucru nu poate acționa acolo unde nu este … probabil nu mai este acum crezută de nicio persoană educată din Europa.”

Acțiunea la distanță menționată de Newton pe scurt în prefața Principiilor și ilustrată cu claritate în interogările adăugate la Optica, a fost explicată prin faptul că toate fenomenele fizice ar putea fi explicate prin forțele atractive și respingătoare care funcțioează între particulele materiei, modelând științele fizicii în Iluminism și ducând la ceea ce Mill a văzut ca respingerea absurdă a maximei că un lucru nu poate acționa acolo unde nu este. Dar această abordare newtoniană va cădea în desuetitudine la scurt timp după susținerea lui Mill, deși această lucrare a lui Mill a fost extrem de influentă, fiind considerată o carte de căpătâi a filozofiei științei din acele vremuri. Cel care a promovat această schimbare a fost chiar Newton, într-o scrisoare către Bentley în care părea că respinge acțiunea la distanță. Acest pasaj precis din scrisoarea lui Newton către Bentley a devenit cea mai frecvent citată declarație a lui Newton în a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Michael Faraday, de exemplu, scriind în 1855, a citat scrisoarea către Bentley și a remarcat “convingerea puternică exprimată de Sir Isaac Newton, că nici gravitația nu poate fi citată ca producând un efect la distanță, dacă nu există un agent intermediar care să îndeplinească condițiile unei linii fizice de forță.”. Acesta este singurul pasaj din corespondența privată a lui Newton citat ca argument pentru a dovedi că Newton nu credea în acțiunea la distanță.

Sursa: John Henry – ”Gravity and De gravitatione: The development of Newton’s ideas on action at a distance”

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *