Home » Articole » Știri » România » Oltenia » Mehedinți » Drobeta Turnu Severin » Protest al funcționarilor de la Protecția Consumatorilor

Protest al funcționarilor de la Protecția Consumatorilor

Protecția Consumatorilor

Angajatii ANPC, comisari ai protectiei consumatorilor, protesteaza fata de salarizarea deficitara de la nivelul acestui sistem institutional, facand practic ineficienta activitatea lor.

Prin politica salariala, Guvemul Ciolos a slabit semnificativ activitatea sistemului institutional al ANPC, favorizand migratia functionarilor publici catre institutii publice cu o salarizare mai buna, descurajiind recrutarea de personal, actualmente, la nivelul unor judete aceasta institutie functioneaza la cota de avarie cu piina la doua echipe de control, afectand astfel interesul consumatorilor.

Actiunea spontana de astazi, a colegilor nostri, trage un semnal de alarma si asupra discrepantelor salariale existente intre institutii similare de control, respectiv ANSVSA pe fondul negocierilor esuate la nivel guvemarnental, cu privire la inlaturarea discrepantelor salariale dintre institutii publice cu activitati similare.

Comisarii ANPC au cele mai mici venitu ri (formate exclusiv din salarii deorece aproape orice alta activi tate posibil aducatoare de venituri ne este interzisa) dintre toate institutiile de control deconcentrate. Un debutant in Comisariatele Regionale Pentru Protectia Consumatorilor incepe de la minimul pe economie iar ca superior, cu grad maxim de vechime, ajunge de regula pe la 1800 lei. Precizam ca la incadra ri identice, salariile sunt considerabil diferite.

ANPC si-a diminuat personalul de cca 3 ori in ultimii 10 ani. Comisarii sunt insuficienti in toate comisariatele, acestea nefiind structurate in raport cu criterii locale obiective – numar locuitori/consumatori, numar operatori economici , etc .

De-a lungul ultimilor ani, in speciat in cursul anului 2015 – prin actele normative care au modificat si completat QUG nc. 83 / 2014, au fost adoptate masuri de asimilare salariala intre autoritati publice sirnilare ca atributii si importanta sociala, prin care s-au instituit principii si niveluri salariale similare pentru autoritati similare din punct de vedere al activitatii si importantei sociale.

Politica de asimilare salariala intre institutiile similare este una constanta in ultima perioada, pentru a elimina discrepantele salariale majore dintre acestea, care se manifesta in defavoarea persona lului si in dauna interesului public de a avea

0 administratie publica motivata si performanta.

In cursul anului trecut, prin exceptie de la prevederile initiale ale QUG nr.

83/2014 , mai multe categorii de personal platit din fonduri publice au beneficiat de aplicarea acestor principii.

In acest timp, functionarii publici cu atributii de control sunt in conti nuare tratati salarial in mod diferit, comisarii din Protectia consumatorilor fiind gray discriminati fata de ceilalti colegi din institu tiile de control similare: sanitar-veterinare, antifrauda fiscala etc.

Este absolut necesar ca la nivel nali nal in domeniul bugetar sa existe si sa se aplice aceleasi principii si aceleasi niveluri salariale pentru institutiile similare, in special pentru cele de control.

Numarul maxim de posturi aprobat la nivel national este de numai 621, din care pentru aparatul central 100, plus demnitarii, in timp ce pentru toate comisariatele regionale si judetene pentru proctec tia consumatorilor din intreaga tara 521 de posturi, astfel cum s-a stabilit prin HG

ill. 580/2013, ceea ce arata ca structura de personal este extrem de dezechilibrata in raport de importanta si atributiile pe care aceasta autoritate nationala, inclusiv prin structurile sale teritoriale, este chemata sa Ie satisfaca in interes public.

Datorita acestui numar extrem de redus de personal la nivel jud etean si teritorial, asimiIarea salariala a personaluIui din domeniul Protectiei Consumatorilor cu cea aferenta altor institulii publice de control , cu mult mai  consistente numeric, va avea un impact bugetar nesemnificativ de redus Ia niveIul ordonatorului principal de credite.

Activitatea desfasurata de comisarii din cadrul Comisariatelor Regionale Pentru Protectia Consumatorilor, functionari public i care exercita actiuni de control ce implica exercitarea prerogativei de putere publica presupun e un grad ridicat de responsabilitate, risc si dificultate, la care aceste persoane nu ar fi supuse in conditii normale in care si-ar desfasura activitatea fara desfasurarea acestor actiuni de control. Riscurile sunt nu doar pentru aceste persoane pe perioada exercitarii acestor actiuni sau chiar dupa incetarea raportu rilor de serviciu ci, de multe ori, chiar pentru membrii familiilor lor. Problema este profunda in serviciil e de control, in general, in special in Protectia Consumatorilor in prezent, vulnerabili la corupti e, in care castiguri le salariale sunt disproportionat de mici fata de restul institutiiIor de control si raportat la necesitatile zilnice ale unui trai decent.

In prezent, comisarii Comisariatelor Regionale Pentru Protectia Consumatorilor au cele mai mici salarii dintre toate institutiile de conto l, sunt in deficit cu autoturismele in vederea efectuarii controalelor , acestea efectuandu-se cu autoturismele propri, au lipsa de consumabile si dotari ale laboratoarelor de expertiza etc.

Spre deosebire de amenintare, care este poten tiala, vulnerabilitatea/cauza exista permanent in cadrul activit atii unei structuri. Vulnerabilitatea la coruptie presupune orice situatie care-i poate oferi unui functionar aflat intr-un post sau care desfasoara

0 anumita activitate posibilitatea sa obtina foloase injuste in virtu tea functiei sale. Aspectele de vulnerabilitate se raporteaza la factori diferiti, precum: domeniul de activitate, Iinia de munca, postul sau functia efectiva.

Contactul direct cu cetateanul in afara institutiei este cea mai des intalnita situatie activitatea de control, care poate duce la existenta unor vulnerabilitati sporite in ce priveste coruptibilitatea functionarilor publici, fiind greu de verificat existenta unui contact cu cetateanul sau operatorul economic contolat sau cate asemenea contacte exista si daca acestea sunt legale sau in afara legii.

Daca se evalueaza vulnerabilitatea ..nei struct uri dintr-un domeniu cu grad sporit de rise la coruptie, nu toti functionarii care isi desfasoara activitatea in acel domeniu implica aeelasi grad de vulnerabilitate, ci doar

ao .a care !ucreaza pe anumite linii de activitate sau care realizeaza anumite sarcini. in mod -occial, atributul de agent constatator al contraventiilor si infractiunilor este mai vulnerabil 1 coruptie, avand posibilit atea conferita de lege de a constata, dar si de a aplica sanctiuni pe loco lntre principal ele forme de coruptie regasim corupti a administrativa, iar intre scctoarele vulnerabile la corupti e, Administratia publica centrala ocupa un loc special. Valorificarea controalelor reprezinta unul dintre principalii factori de rise la coruptie.

Adevarata lupta impotriva coruptiei si a efectelor ei negative urmareste realizarea de progrese asupra procesului de dezvoltare socia la.

Guvemul Romaniei are inscrise printre prioritatile programului de guvemare, combaterea corupt iei prin masuri radicale, care sa determine

0 reducere efectiva a ariei de manifestare a acestui fenomen. ( atentie speciala trebuie acordata insa si problemei salarizarii functionarilor publici)

Din motiveIe aratate, este necesar sa fie stabilit un tratament salarial nediscriminatoriu personalului din Protectia Consumatorilor fata de personalul celorlalte institutii nationale cu rol de control.

(Din comunicatul de presă)

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *