Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Cunoaşterea » Teoria cunoașterii

Teoria cunoașterii

postat în: Cunoaşterea 0
Natura se dezvăluie științei, alegoria lui Louis-Ernest Barrias
Sursa https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Barrias_La_Nature_se_dévoilant.jpg

(Natura se dezvăluie științei, alegoria lui Louis-Ernest Barrias. )

Teoria cunoașterii a fost asimilată filosofiei cunoașterii și gnoseologiei.

Atunci când teoria cunoașterii este asimilată filozofiei cunoașterii, aceasta face parte din filosofie conform unei anumite geografii:

 • continental: teoria cunoașterii acoperă toate cunoștințele și epistemologia se referă la cunoașterea științifică,
 • anglo-saxon: filosofia științei se ocupă de metode și rezultate științifice, iar gnoseologia se ocupă de cunoaștere în general.

În fapt, începând cu lucrările lui Edgar Morin, printre alții, teoria cunoașterii este transdisciplinară, multidimensională și multifactorială. În consecință, nu mai poate fi inclus în totalitate în domeniul filozofiei.

Teoria cunoașterii, inventarul argumentat al instrumentelor necesare cunoașterii, studiază:

 • natura cunoașterii și varietatea acesteia;
 • originile cunoașterii;
 • conținutul, criteriile de evaluare și valoarea cunoștințelor (pentru a separa ce e adevărat de ce e fals);
 • mijloacele și condițiile de cunoaștere;
 • posibilele limite ale cunoașterii, în special ale cunoașterii umane.

Desigur, teoria cunoașterii actualizează cunoașterea cunoașterii, fără a fi istoria cunoașterii care este o disciplină specifică.

O mare parte din activitatea din această disciplină este dedicată analizei cunoașterii, adică determinării condițiilor necesare și suficiente. Este mai precis o chestiune de stabilire a relațiilor care mențin cunoașterea, în special credința și adevărul, și ce proceduri de justificare fac posibilă distingerea la un individ a cunoștințelor care provin de la:

 • o simplă credință adevărată (eventual accidental). Ex: Unii oameni cred că pământul se învârte în jurul soarelui fără a fi făcut o călătorie intimă de justificare. Pentru ei, această cunoaștere este o credință adevărată.
 • o cunoaștere adevărată justificată intim.

Zetetica este un test al unei cunoștințe.

Mediul relativ la cunoaștere

Teoria cunoașterii este în legătură cu:

 • simțurile (vederea, auzul, mirosul, atingerea, gustul) și capacitățile creierului (atenție, percepție, conștiință, tratament, memorie, imaginație, inteligență …)
 • etapele de dezvoltare a unei ființe vii și, prin urmare, cu ontogenia și psihogeneza din stadiul embrionar, apoi de nou-născut, apoi de adult și de “vârstă înaintată”
 • relațiile interpersonale (alteritatea) și, prin urmare, cu psihologia și comunicarea,
 • cultura și, în general, cu etologia și etnologia,
 • cercetarea
 • știința și, prin urmare, epistemologia,
 • transmiterea cunoștințelor, modurile de învățare și, prin urmare, cu pedagogia și științele educației și, în general, științele cognitive,
 • ontologia și filozofia,
 • organizarea socială și, astfel, cu antropologia, sociologia, economia și economia bazată pe cunoaștere.
 • toate tehnicile de gestionare, transmitere, codare/decodare, criptare, stocare, arhivare a corpurilor de cunoștințe (materiale sau imateriale).

Teoria cunoașterii se referă la relațiile dintre cunoaștere și:

 • convingeri,
 • informații,
 • incertitudine
 • opinie,
 • eroare,
 • iluzie.

Teoria cunoașterii analizează consecințele cunoașterii:

 • puterea sa politică,
 • puterea sa economică,
 • riscurile sale.

Notă pentru știință:

 • Aspectele tipice epistemologice țin de epistemologie.
 • Aspecte filosofice ale științei se încadrează în filosofia științei.

Originea teoriei cunoașterii

Modelul lui Francis Bacon

Potrivit filosofului englez Francis Bacon, observațiile și experiențele ne dau acces la real, iar teoria rezultă din generalizarea inducției. Pentru Bacon, construirea teoriilor este deci un proces de învățare supravegheat.

Modelul lui Karl Popper

Pentru Karl Popper, oamenii de știință construiesc în funcție de propria lor imaginație, pe baza datelor și teoriilor acceptate în acel moment, cele mai diverse ipoteze, inclusiv teste ale acestor teorii, înainte de a elimina pe cele care sunt infirmate de observații și experiențe. Este o refutabilitate care distinge o teorie științifică de o afirmare metafizică. Acesta este criteriul demarcării.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.