Home » Articole » RO » Societate » Societatea Informaţională » Informaţii » Organizarea cunoașterii

Organizarea cunoașterii

Organizarea cunoașterii (Knowledge Organization, KO) este uneori denumită „organizarea informației” și [2] (p. 391) a constatat că „organizarea informației” este acum de departe cel mai utilizat nume pentru cursurile din programele educaționale din programele acreditate ALA din America de Nord. De asemenea, este denumită uneori „reprezentarea cunoașterii”, ca în subtitlul jurnalului oficial al ISKO, Knowledge Organization: „Jurnal internațional dedicat teoriei conceptelor, clasificării, indexării și reprezentării cunoașterii”. KO se referă la procesele de organizare a cunoștințelor, cum ar fi indexarea, etichetarea, clasificarea, descrierea și organizarea documentelor și informațiilor, precum și despre sistemele de organizare a cunoașterii (KOS), cum ar fi sistemele de clasificare, tezaure și ontologii. KO are un scop practic. Deși este și un domeniu teoretic, scopul atât al activităților practice, cât și al cercetării empirice și teoretice este de a sprijini activitățile practice.

Obiectivele practice sunt singura justificare pentru KO. S-a susținut, de exemplu, că KOS, cum ar fi tezaurele și vocabularele controlate, sunt învechite astăzi, cf., [3]. KO trebuie să arate că procesele și sistemele sale sunt necesare. Dacă, de exemplu, motoarele de căutare precum Google pot îndeplini toate nevoile practice fără a se baza pe KO, nu este nevoie de acest domeniu. KO trebuie să se considere întotdeauna în raport cu toate abordările alternative posibile, indiferent dacă acestea au fost dezvoltate în interiorul sau în afara domeniului în sine. Mai exact, trebuie să demonstrăm de ce, de exemplu, Google nu este suficient, (cf. [4]) prin argumente despre necesitatea KO.

KOS dezvoltat pentru organizarea documentelor și informațiilor se referă în primul rând la organizarea conceptelor. Structurile conceptuale utilizate în KOS sunt în mare măsură derivate din domenii specifice de cunoaștere. Documentele despre păsări, de exemplu, sunt adesea organizate în funcție de modul în care ornitologii organizează ei înșiși păsările. Acest principiu a fost recunoscut de Henry Bliss [5], care a argumentat (p. 37): „A face clasificarea [bibliografică] conformă cu organizarea științifică și educațională a cunoașterii înseamnă a o face mai practică”, și aceasta este probabil motivul principal pentru care domeniul a fost și este încă numit KO.

Baza KO constă în următoarele:

 1. clasificarea practică și indexarea cărților și a altor tipuri de documente în biblioteci și baze de date bibliografice;
 2. principiile filosofice, inclusiv logica lui Aristotel și clasificarea cunoașterii lui Francis Bacon, printre multe altele; (Cititorul ar trebui avertizat, totuși, că există multe neînțelegeri cu privire la problemele filosofice, inclusiv rolul lui Aristotel în clasificare. Ceea ce este atribuit în mod obișnuit lui Aristotel este un mit (a se vedea, de exemplu, [6], Capitolul 2: „Cadrul aristotelic”) ).
 3. contribuții științifice și academice, inclusiv, de exemplu, contribuțiile lui Aristotel, Carl Linnaeus, Charles Darwin și mulți alți oameni de știință la clasificarea organismelor vii și a tuturor celorlalte lucruri din lume;
 4. evoluții în tehnologia informației (IT), cum ar fi baze de date, rețele de comunicații și social media.

Conexiunile dintre aceste patru domenii sunt importante pentru dezvoltarea KO ca domeniu de studiu și practică, dar au fost adesea neglijate.

Cunoașterea subiectului și fundamentarea sa în filosofia științei este cea mai importantă perspectivă pentru KO, dar această perspectivă nu a fost până acum foarte influentă în KO. Alternativ, perspectivele influente au fost:

 • Să considerăm KO un proces intuitiv care nu are nevoie de o justificare mai profundă. Clasificarea originală a revistelor în indexurile de citare publicate de Institute for Scientific Information, de exemplu, a fost doar intuitivă (cf., [7], p. 602). În practică, multe activități KO au fost conduse de această viziune: pur și simplu începeți să construiți o clasificare și vă opriți atunci când pare să se potrivească scopului. O critică a acestei perspective poate afirma că orice clasificare servește întotdeauna unor interese în detrimentul altor interese și, dacă nu este analizată, nu poate fi optimizată în scopul pe care urmează să-l servească (cf., [8]). Desigur, această viziune provoacă întreaga idee a KO ca domeniu de studiu necesar.
 • Să susțină că, întrucât numai utilizatorul individual își cunoaște propria „nevoie de informații”, este singura persoană calificată să stabilească principiile a ceea ce ar trebui găsit în căutarea informațiilor (Information retrieval, IR) și a modului în care documentele ar trebui indexate sau clasificate. Acesta este punctul de vedere care stă la baza abordărilor orientate către utilizator și cognitive în știința informației și KO și este discutat mai detaliat în [9].
 • Să susțină că cel mai bun mod, atât din punct de vedere economic, cât și calitativ, este să bazăm KO pe etichetarea utilizatorilor sau pe „tehnologiile sociale” conexe, ceea ce înseamnă că nu este necesară o înțelegere teoretică mai profundă a KO. Etichetarea utilizatorilor este considerată, deopotrivă, „democratică” și preferabilă din punct de vedere economic, în timp ce există și voci critice (pentru o discuție, vezi [10]).
 • Să susțină că KO este în esență o problemă tehnologică, că, de exemplu, atunci când sunt disponibile suficiente puteri de calculator și algoritmi optimi, problemele IR vor fi rezolvate fără o înțelegere teoretică mai profundă a KO. O versiune a acestui punct de vedere este că principiile care stau la baza sistemelor precum Google sunt suficiente. Această viziune domină tradiția IR în informatică. (Informatica domină totuși și în reprezentarea cunoașterii și dezvoltarea ontologiei; prin urmare, nu se poate face o simplă dihotomie între organizarea cunoașterii și informatică.)

Abordările KO au fost dominate în mare parte de dihotomia dintre înțelegerile psihologice, cognitive, pe de o parte, și înțelegerile tehnologice, pe de altă parte. S-a susținut, de exemplu, că există două tipuri de „relevanță”: evaluarea relevanței bazată pe om și evaluările computerizate. Această dihotomie a fost criticată de [11], care a susținut că „relevanța sistemelor” este un oximoron, deoarece sistemele sunt realizate de oameni care au determinat criteriile de relevanță utilizate de sisteme. Relevanța în școala orientată spre utilizator consideră că „utilizatorii reali” (spre deosebire de expertul subiect) sunt cei mai buni pentru a evalua relevanța documentelor și informațiilor. Un experiment gândit de căutare a orașelor din Suedia susține că informațiile relevante pot fi găsite într-o hartă sau gazetă construită de unii experți, nu ceea ce utilizatorul crede că sunt orașe suedeze. Atât „abordarea sistemelor”, cât și „abordarea utilizatorului” (precum și dihotomia în sine) sunt, prin urmare, poziții problematice și este necesară o a treia cale.

O a treia cale este abordarea analitică a domeniului [12], conform căreia atât nevoile de informații umane, cât și abordările tehnologice sunt înțelese ca fiind influențate de înțelegerea și cunoștințele de bază ale actorilor (inclusiv programatorii și mediatorii de computer), care este modelată de contextele disciplinare, tradițiile și paradigmele în care actorii au fost socializați.

Referințe

 1.    Anderson, J.D.; Jose, P.-C. Information Retrieval Design: Principles and Options for Infor-mation Description, Organization, Display and Access in Information Retrieval Databases, Digital Libraries, Catalogs, and Indexes; Ometeca Institute: St. Petersburg, FL, USA, 2005.
 2.    Salaba, A. Knowledge Organization Requirements in LIS Graduate Programs. Knowl. Organ. Interf. 2020,17, 384-393. [CrossRef]
 3.    Salton, G. Letter to the Editor. A New Horizon for Information Science? J. Am. J. Inf. Sci. 1996, 47, 333. [CrossRef]
 4.    Hjurland, B. Is classification necessary after Google? J. Doc. 2012, 68, 299-317. [CrossRef]
 5.    Bliss, H.E. The Organization of Knowledge in Libraries and the Subject Approach to Books; Henry Holt: New York, NY, USA, 1933.
 6.    Richards, R.A. Biological Classification: A Philosophical Introduction; Cambridge University Press: Cambridge, UK, 2016.
 7.    Leydesdorff, L. Can scientific journals be classified in terms of aggregated journal-journal citation relations using the Journal Citation Reports? J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2006, 57, 601-613. [CrossRef]
 8.    Hjurland, B. Political Versus Apolitical Epistemologies in Knowledge Organization. Knowl. Organ. 2020, 47,461-485. [CrossRef]
 9.    Hjurland, B. User-based and Cognitive Approaches to Knowledge Organization: A Theoretical Analysis of the Research Literature. KO Knowl. Organ. 2013, 40,11-27. [CrossRef]
 10. Rafferty, P. Tagging. Knowl. Organ. 2018, 45, 500-516. [CrossRef]
 11.    Hjurland, B. The foundation of the concept of relevance. J. Am. Soc. Inf. Sci. Technol. 2010, 61, 217-237. [CrossRef]
 12.    Hjurland, B. Domain Analysis. Knowl. Organ. 2017, 44, 436-464. [CrossRef]

Sursa: Hjørland, B. Information Retrieval and Knowledge Organization: A Perspective from the Philosophy of Science. Information 2021, 12, 135. https://doi.org/10.3390/info12030135, sub licența CC BY 4.0. Traducere și adaptare: Nicolae Sfetcu

© 2021 MultiMedia Publishing, Informații, Volumul 1

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.