Home » Articole » Articole » Societate » Comunităţi » Psihologia mulțimilor » Anarhia și decadența unui popor în perioada de schimbare a credințelor și opiniilor

Anarhia și decadența unui popor în perioada de schimbare a credințelor și opiniilor

Există o paralelă strânsă între caracteristicile anatomice ale ființelor și caracteristicile lor psihologice. În caracterele anatomice găsim niște elemente invariabile, sau foarte puțin variabile, încât este nevoie de durata erelor geologice pentru a le schimba, și, pe lângă aceste caracteristici fixe, ireductibile, există caracteristici foarte mobile pe care mediul, arta agricultorului și horticultorului, le modifică cu ușurință, și sunt uneori pe punctul de a ascunde, pentru observatorul ocazional, caracteristicile de bază.

Observăm același fenomen în caracterele morale. Pe lângă elementele psihologice ireductibile ale unei rase întâlnim elemente mobile și în continuă schimbare. Și acesta este motivul pentru care, în studierea credințelor și opiniilor unui popor, există întotdeauna un fond fix pe care sunt grefate opinii la fel de mobile ca nisipul care acoperă pietrele.

Credințele și opiniile mulțimilor formează astfel două clase distincte. Pe de o parte, marile credințe permanente, cu o durată de mai multe secole, pe care se sprijină o întreagă civilizație, precum, de exemplu, concepția feudală din trecut, ideile creștine, cele ale Reformei; și astăzi, principiul naționalităților, democrația și ideile sociale. Pe de altă parte, opiniile de moment și în schimbare, derivate cel mai adesea din concepții generale, pe care fiecare epocă le vede născându-se și murind: așa sunt teoriile care ghidează artele și literatura uneori, cele care, de exemplu, au dus la apariția romantismului, naturalismului, misticismușui, etc. Ele sunt, de asemenea, superficiale, cel mai adesea, precum moda, si se schimbă ca ea. Acestea sunt cele mai mici valuri care apar și dispar în mod constant pe suprafața unui lac cu apă adâncă.

Marile credințe generale sunt foarte puține. Nașterea și moartea lor formează pentru fiecare rasă istorică punctele culminante ale istoriei sale. Ele sunt adevărata coloană vertebrală a civilizațiilor. Este foarte ușor să se stabilească uo opinie pasageră în mintea mulțimii, dar este foarte dificil să se stabilească o credință de durată. De asemenea, este foarte dificil să se distrugă atunci când a fost creată. Se pot schimba, cel mai adesea, doar cu costul unor revoluții violente. Nici măcar revoluțiile nu au acea putere, decât atunci când credința și-a pierdut aproape în întregime dominația sa asupra sufletelor. Revoluțiile sunt apoi folosite pentru a mătura în cele din urmă ceea ce a fost aproape abandonat deja, dar pe care jugul obiceiului împiedică să fie abandonate. Revoluțiile care încep sunt de fapt credințe care se termină.

Ziua exactă în care o mare credință este marcată pentru a muri este ușor de recunoscut; aceasta este atunci când valoarea ei începe să fie discutată. Fiecare credință generală nefiind decât o ficțiune, poate exista numai cu condiția de a nu fi supusă examinării.

Dar chiar și atunci când o credință este grav zdruncinată, instituțiile derivate din aceasta își păstrează puterea și nu dispar decât lent. Atunci când în cele din urmă și-a pierdut complet puterea, tot sprijinul său se prăbușește. Încă nu i s-a dat unui popor puterea de a-și schimba convingerile sale fără a fi condamnat imediat în a transforma toate elementele civilizației sale.

El le transformă, până când a găsit o nouă credință generală care este acceptată; și până atunci trăiește în mod inevitabil în anarhie. Credințele generale sunt suporturile necesare civilizațiilor; ele imprimă direcția ideilor. Numai ele pot inspira credință și crea datoria.

Oamenii au simțit întotdeauna utilitatea dobândirii credințelor generale, și au înțeles instinctiv că dispariția acestora marchează pentru ei o perioadă de decadență. Cultul fanatic al Romei a fost pentru romani o credintță care i-a făcut stăpâni ai lumii, iar când acea credință a murit, Roma a trebuit să moară. Doar atunci când au dobândit unele credințe comune barbarii, care au distrus civilizația romană, au ajuns la o anumită coeziune și au reușit să iasă din anarhie.

Nu este întâmplător faptul că oamenii și-au apărat întotdeauna convingerile lor cu intoleranță. Această intoleranță, atât de criticabilă cin punct de vedere filosofic, reprezintă în viața oamenilor cea mai necesară dintre virtuți. Tocmai pentru a fonda sau a menține credințe generale s-au aprins în Evul Mediu atât de multe ruguri, și atât de mulți inventatori și inovatori au murit din disperare atunci când au evitat pedeapsa. Tocmai pentru a apăra lumea a fost aceasta de atât de multe ori zdruncinată, încât multe milioane de oameni au murit pe câmpurile de luptă, și încă mai mor acolo.

Există mari dificultăți în stabilirea unei convingeri generală, dar atunci când este finalizată, puterea sa este invincibilă pentru o lungă perioadă de timp; și oricât ar fi de falsă filosofia sa, se va impune celor mai strălucite minți. Popoarele Europei au considerat, timp de peste cincisprezece secole, ca adevăruri incontestabile legende religioase la fel de barbare (Barbarii filosofice filosofice, se zicea. Practic, ele au creat o civilizație cu totul nouă și timp de cincisprezece secole au lăsat oamenii să creadă în aceste paradisuri vrăjite de vise și speranțe pe care nu le vor cunoaște.), atunci când sunt examinate îndeaproape, ca cele ale lui Moloh. Absurditatea înspăimîntătoare a legendei unui Dumnezeu care se răzbună pe fiul său prin chinurile groaznice ale neascultării uneia dintre creaturile sale, nu a mai fost văzută de multe secole. Cele mai puternice genii, un Galileo, Newton, Leibniz, nici măcar nu s-au gândit nicio cclipă că adevărul acestor dogme af putea fi pus în discuție. Nimic nu demonstrează mai bine puterea hipnotică produsă de credințe generale, dar nimic nu marchează mai bine, de asemenea, limitările umilitoare ale minții noastre.

De îndată ce o nouă dogmă este implantată în mintea mulțimii, ea devine inspiratorul instituțiilor sale, a artelor și comportamentului său. Dominația pe care o exercită atunci asupra sufletelor este absolută. Oamenii de acțiune o pun în practică, legislatorii o aplică, filosofii, artiștii, scriitorii sunt preocupați doar de traducerea diferitelor forme ale sale.

Din credința fundamentală, pot apare idei de moment derivate, dar ele poartă întotdeauna amprenta credinței de la care își au originea. Civilizația egipteană, civilizația europeană a Evului Mediu, civilizația musulmană a arabilor, provin dintr-un număr mic de credințe religioase care și-au lăsat amprenta asupra celor mai mici elemente ale acestor civilizații și pot fi recunoscute imediat.

Și așa, datorită credințelor generale, oamenii din orice epocă sunt înconjurați de o rețea de tradiții, opinii și obiceiuri, jugul de care ei nu pot scăpa și care îi face întotdeauna să semene foarte mult între ei. Ceea ce ghidează în special oamenii, sunt credințele și obiceiurile derivate din aceste credințe. Ele reglementează cele mai mici acte ale existenței noastre, iar mintea cea mai independentă nici măcar nu visează să scape de ele. Nu există tiranie mai reală ca cea care este în mod inconștient exercitată asupra sufletelor, deoarece aceasta este singura împotriva căreia nu se poate lupta. Tiberius, Gingis Han, Napoleon, erau tirani formidabili, fără îndoială, dar din adâncul mormântului lor, Moise, Buddha, Iisus, Mahomed, Luther au exercitat asupra sufletelor un mult mai profund despotism. O conspirație poate ucide un tiran, dar ce se poate face împotriva unei credințe implanntată? În lupta sa violentă împotriva catolicismului, și în ciuda asentimentului aparent al mulțimilor, în ciuda proceselor de distrugere la fel de nemiloase ca și cele ale Inchiziției, Revoluția franceză a fost învinsă. Singurii tirani reali pe care omenirea i-a cunoscut au fost întotdeauna umbrele celor morți sau iluziile pe care ea le-au creat.

Absurditatea filosofică prezentă adesea în credințele generale nu a fost niciodată un obstacol în triumful lor. Acest triumf nici măcar nu pare posibil decât cu condiția ca ele să conțină unele absurdități misterioase. Deci, evidența slăbiciunii credințelor socialiste de la începutul sec. XX nu a împiedicat triumful acestota în sufletul mulțimilor. Inferioritatea lor reală în raport cu toate credințele religioase ține doar de aceasta: idealul de fericire promis de acestea din urmă se va realiza într-o viață viitoare, și deci nimeni nu poate contesta că se poate obține. Idealul socialist al fericirii urmează să fie realizat pe pământ, de la primele încercări de realizare, vanitatea promisiunilor apare imediat, iar noua credință trebuia să piardă orice prestigiu pe loc. Puterea ei, prin urmare, nu a crescut decât până când, după ce a triumfat, a început punerea în practică. Și tocmai de aceea, chiar dacă noua religie a exercitat la început, la fel ca toate celelalte care au precedat-o, un rol distructiv, ea nu a putut exercita apoi, la fel ca celelalte, un rol creativ.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *