Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Filozofia științei » Emergența în filosofie

Emergența în filosofie

Fulgii de zăpadă (Formarea unor modele complexe simetrice și fractale în fulgii de zăpadă exemplifică emergența într-un sistem fizic.)

În filosofie, teoria sistemelor, știință și artă, emergența este un fenomen prin care entități mai mari apar prin interacțiuni între entități mai mici sau mai simple, astfel încât entitățile mai mari să prezinte proprietăți pe care entitățile mai mici/mai simple nu le manifestă.

Emergența este centrală în teoriile nivelurilor integrative și ale sistemelor complexe. De exemplu, fenomenul vieții, așa cum este studiat în biologie, este o proprietate emergentă a chimiei, iar fenomenele psihologice apar din fenomenele neurobiologice ale ființelor vii.

În filosofie, teoriile care pun accent pe proprietățile emergente țin de emergentism. Aproape toate teoriile care țin de emergentism includ o formă de ireductibilitate epistemică sau ontologică la nivelurile inferioare.

În filosofie, emergența este deseori înțeleasă ca fiind o revendicare asupra etiologiei proprietăților unui sistem. O proprietate emergentă a unui sistem, în acest context, este una care nu este o proprietate a nici unei componente a acelui sistem, dar este o caracteristică a sistemului ca întreg. Nicolai Hartmann, unul dintre primii filozofi moderni care a scris despre emergență, a numit aceasta categorial novum (noua categorie).

Definiții

Această idee de emergență a apărut cel puțin din vremea lui Aristotel. John Stuart Mill și Julian Huxley sunt doi dintre numeroșii oameni de știință și filosofi care au scris despre acest concept.

Termenul “emergent” a fost inventat de filosoful G. H. Lewes, care a scris:

Fiecare rezultat este fie o sumă, fie o diferență a forțelor cooperante; suma lor, atunci când direcțiile lor sunt identice – diferența lor, atunci când direcțiile lor sunt contrare. Mai mult, fiecare rezultat este clar trasabil în componentele sale, deoarece acestea sunt omogene și comensurabile. Este altfel cu emergenții, când, în loc să se adauge mișcare măsurabilă la mișcare măsurabilă, sau lucruri de un tip la alți indivizi de tipul lor, acolo există o cooperare a lucrurilor de un tip diferit. Emergentul este diferit de componentele sale, în măsura în care acestea sunt incomensurabile și nu pot fi reduse la suma sau diferența lor.

Economistul Jeffrey Goldstein a oferit o definiție actuală a emergenței în revista Emergence. Goldstein a definit inițial emergența ca: “apariția unor structuri, modele și proprietăți noi și coerente în timpul procesului de auto-organizare în sisteme complexe”.

Definiția lui Goldstein poate fi elaborată în continuare pentru a descrie mai detaliat calitățile acestei definiții:

Caracteristicile comune sunt: ​​(1) noutate radicală (caracteristici care nu au fost observate anterior în sisteme); (2) coerență sau corelare (adică sisteme complete integrate care se auto-mențin o anumită perioadă de timp); (3) un “nivel” global sau macro (adică există o proprietate a “integrității”); (4) este produsul unui proces dinamic (evoluează); și (5) este “ostensiv” (poate fi perceput).

Cercetătorul de sisteme Peter Corning spune, de asemenea, că sistemele vii nu pot fi reduse la legile fundamentale ale fizicii:

Regulile sau legile nu au nicio eficacitate cauzală; ele practic nu ”generează” nimic. Ele servesc doar pentru a descrie regularitățile și relațiile consistente în natură. Aceste modele pot fi foarte clarificatoare și importante, dar agențiile cauzale care stau la baza trebuie să fie specificate separat (deseori acestea nu sunt). Jocul de șah ilustrează … de ce nicio lege sau regulă a emergenței și evoluției nu este suficientă. Nici măcar într-un joc de șah nu puteți folosi regulile pentru a prezice “istoria” – adică evoluția oricărui joc dat. Într-adevăr, nici măcar nu puteți anticipa în mod fiabil următoarea mișcare într-un joc de șah. De ce? Deoarece “sistemul” implică mai mult decât regulile jocului. Acesta include, de asemenea, jucătorii și deciziile lor care se desfășoară instant, în funcție de un număr foarte mare de opțiuni disponibile la fiecare moment decizional. Jocul de șah este inevitabil istoric, chiar dacă este și constrâns și modelat de un set de reguli, ca să nu mai vorbim de legile fizicii. Mai mult decât atât, și aceasta este un punct cheie, jocul de șah este, de asemenea, modelat de influențe teleonomice, cibernetice, pe bază de feedback. Nu este pur și simplu un proces auto-ordonat; implică o activitate organizată, “deliberată”.

Traducere din Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *