Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Filosofia analitică

Filosofia analitică

postat în: Filozofie 0

Filosofia analitică este un stil de filosofie care a devenit dominant în țările vorbitoare de limba engleză la începutul secolului al XX-lea. În Marea Britanie, Statele Unite, Canada, Australia, Noua Zeelandă și în Scandinavia, majoritatea departamentelor de filosofie universitare se identifică astăzi ca departamente “analitice”.

Termenul “filosofie analitică” se poate referi la unul din mai multe lucruri:

  • Ca practică filosofică, ea se caracterizează printr-o accentuare a clarității și preciziei argumentative, folosindu-se adesea logica formală, analiza conceptuală și, într-o mai mică măsură, matematica și științele naturii.
  • Ca dezvoltare istorică, filosofia analitică se referă la anumite evoluții ale filosofiei din secolul al XX-lea, antecedente istorice ale practicii actuale. Personalități centrale în această dezvoltare istorică sunt Bertrand Russell, Ludwig Wittgenstein, G. E. Moore, Gottlob Frege și pozitiviștii logici. În acest sens mai specific, filosofia analitică este identificată cu trăsături filosofice specifice (multe dintre ele fiind respinse de mulți filosofi contemporani analiști), cum ar fi:
    • Principiul logic-pozitivist că nu există fapte concrete filosofice și că obiectul filosofiei este clarificarea logică a gândurilor. Acest lucru poate fi în contrast cu fondaționalismul tradițional, care consideră filosofia o știință specială (adică disciplina cunoașterii) care investighează motivele și principiile fundamentale ale tuturor lucrurilor. În consecință, mulți filosofi analitici au considerat investigațiile lor ca fiind continue sau subordonate celor din științele naturii. Aceasta este o atitudine care începe cu John Locke, care a descris munca sa ca fiind “un subaltern” pentru realizările oamenilor de știință naturali precum Newton. În secolul al XX-lea, cel mai influent avocat al continuității filosofiei cu știința a fost Willard Van Orman Quine.
    • Principiul că clarificarea logică a gândurilor poate fi realizată numai prin analiza formei logice a propozițiilor filosofice. Forma logică a unei propoziții este o modalitate de a o reprezenta (adesea folosind gramatica formală și simbolismul unui sistem logic), pentru a o reduce la componente mai simple, dacă este necesar, și a arăta similitudinea cu toate celelalte propoziții de același tip. Cu toate acestea, filosofii analitici nu sunt de acord cu privire la forma logică corectă a limbajului obișnuit.
    • Neglijarea sistemelor filosofice generalizate în favoarea investigațiilor mai restrânse riguroase, sau a limbajului obișnuit.

Conform unui paragraf caracteristic al lui Russell:

Analiza empirică modernă […] diferă de cea a lui Locke, Berkeley și Hume prin încorporarea matematicii și dezvoltarea unei puternice tehnici logice. Prin urmare, este capabilă, în ceea ce privește anumite probleme, să obțină răspunsuri definitive, care au calitatea științei, mai degrabă decât a filosofiei. Are avantajul, în comparație cu filosofiile constructorilor de sistem, de a putea să abordeze problemele una câte una, în loc să trebuiască să inventăm la un moment dat o teorie bloc a întregului univers. Metodele sale, în acest sens, se aseamănă cu cele ale științei.

Filosofia analitică este înțeleasă adesea în contrast cu alte tradiții filosofice, mai ales filosofiile continentale, cum ar fi existențialismul și fenomenologia, precum și thomismul și marxismul.

Conceptul analitic contemporan

Deși filosofii contemporani, care se autoidentifică drept “analitici” au interese, presupuneri și metode foarte divergente – și au respins deseori premisele fundamentale care au definit filosofia analitică înainte de anii 1960 – filosofia analitică în starea sa contemporană este de obicei considerată a fi definită printr-un stil particular, caracterizat prin precizie și temeinicia unui anumit subiect, și rezistență la “discuții imprecise sau echivoce ale subiectelor ample”.

În anii 1950, pozitivismul logic a fost influențat de Wittgenstein în Investigații filosofice, Quine în Două dogme ale empirismului și Sellars în Empirism și filosofia minții. După 1960, filosofia anglofonă a început să integreze o gamă mai largă de interese, opinii și metode. Totuși, mulți filosofi din Marea Britanie și America se consideră încă “filosofi analitici”. Ei au făcut acest lucru în mare măsură prin extinderea noțiunii de “filosofie analitică” din programele specifice care au dominat filosofia anglofonă înainte de 1960 la o noțiune mult mai generală de stil “analitic”. Această interpretare a istoriei este departe de a fi acceptată universal, iar adversarii ei ar spune că înlătură mult rolul lui Wittgenstein din anii 1960 și 1970.

Mulți filosofi și istorici au încercat să definească sau să descrie filosofia analitică. Aceste definiții includ adesea un accent pe analiza conceptuală: A.P. Martinich trasează o analogie între interesul filosofiei analitice în analiza conceptuală și chimia analitică, care “vizează determinarea compozițiilor chimice”. Steven D. Hales a descris filosofia analitică ca fiind una dintre cele trei tipuri de metodă filosofică practicată în Occident: “în ordine inversă în funcție de numărul de suporteri, sunt fenomenologia, filosofia ideologică și filosofia analitică”.

Scott Soames este de acord că claritatea este importantă: filosofia analitică, spune el, are “un angajament implicit – deși falimentar și imperfect – față de idealurile clarității, rigorii și argumentării” și că “vizează adevărul și cunoașterea, spre deosebire îmbogățirea morală sau spirituală […] obiectivul filosofiei analitice este de a descoperi ce este adevărat, nu de a oferi o rețetă utilă pentru a trăi viața”. Soames afirmă, de asemenea, că filosofia analitică este caracterizată de o “abordare mai fragmentată”. Există, cred, o prezumție larg răspândită în cadrul tradiției că este adesea posibil să se facă progrese filosofice prin investigarea intensă a unei game largi de probleme filosofice, întrebări sistematice în așteptare”.

Traducere din Wikipedia

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *