Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Etica » Meta-etica

Meta-etica

postat în: Etica 0

Meta-etica este ramura eticii care încearcă să înțeleagă natura proprietăților etice, afirmațiile, atitudinile și judecățile. Meta-etica este una dintre cele trei ramuri ale eticii studiate în general de filozofi, celelalte fiind etica normativă și etica aplicată.

În timp ce etica normativă abordează astfel de întrebări precum “Ce trebuie să fac?”, aprobând astfel unele evaluări etice și respingându-le pe altele, meta-etica abordează întrebări precum “Ce este bunătatea?” și “Cum putem spune ce este bun din ceea ce este rău?”, încercând să înțeleagă natura proprietăților etice și a evaluărilor.

Unii teoreticieni susțin că o interpretare metafizică a moralității este necesară pentru evaluarea corectă a teoriilor morale reale și pentru luarea deciziilor practice morale; alții motivează din premise opuse și sugerează că studierea judecăților morale despre acțiunile adecvate ne poate conduce la o explicitare reală a naturii moralei.

Întrebări meta-etice

Potrivit lui Richard Garner și Bernard Rosen, există trei tipuri de probleme meta-etice sau trei întrebări generale:

 1. Care este sensul termenilor morali sau al judecății? (semantica morală)
 2. Care este natura judecăților morale? (ontologie morală)
 3. Cum pot fi susținute sau apăra judecățile morale? (epistemologia morală)

O întrebare de primul tip ar putea fi: “Ce înseamnă ‘bun’, ‘rău’, ‘corect’ și ‘greșit’?”. Cea de-a doua categorie include întrebarea dacă judecățile morale sunt universale sau relative, de un fel sau de mai multe feluri, etc. Problemele de tipul al treilea ntreabă, de exemplu, cum putem ști dacă ceva este corect sau greșit, dacă este. Garner și Rosen spun că răspunsurile la cele trei întrebări de bază “nu sunt independente și, uneori, un răspuns la unul va sugera sau poate chiar presupune un răspuns la altul”.

O teorie meta-etică, spre deosebire de o teorie etică normativă, nu încearcă să evalueze alegerile specifice ca fiind mai bune, mai rele, bune, rele sau făcute cu răutate; deși poate avea implicații profunde în ceea ce privește validitatea și semnificația revendicărilor etice normative. Răspunsul la oricare dintre cele trei întrebări de mai sus nu ar fi o declarație etică normativă.

Teoriile semantice

Aceste teorii au evidențiat în principal o poziție cu privire la prima dintre cele trei întrebări de mai sus: “Care este sensul termenilor morali sau al judecății?” Cu toate acestea, ele pot implica sau chiar da răspunsuri la celelalte două întrebări.

 • Teoriile cognitiviste susțin că propozițiile morale evaluative exprimă afirmații (adică, sunt “apte cu adevărat” sau “purtătoare de adevăr”, capabili să fie adevărate sau false), spre deosebire de non-cognitivism.
  • Majoritatea formelor de cognitivism susțin că unele astfel de afirmații sunt adevărate, spre deosebire de teoria erorilor, care afirmă că toate sunt eronate.
   • Realismul moral (în sens robust, a se vedea universalismul moral pentru sensul minimalist) susține că astfel de afirmații privesc fapte robuste sau independente de minte, adică nu fapte despre opinia subiectivă a unei persoane sau grupuri, ci despre caracteristicile obiective ale lumii. Teoriile meta-etice sunt în mod obișnuit clasificate fie ca formă de realism, fie ca una dintre cele trei forme de “anti-realism” în ceea ce privește faptele morale: subiectivismul etic, teoria erorilor sau non-cognitivismul. Realismul vine în două mari varietăți:
    • Naturalismul etic susține că există proprietăți morale obiective și că aceste proprietăți sunt reductibile sau se află într-o anumită relație metafizică (cum ar fi superveniența) cu proprietăți în întregime neetice. Cei mai mulți naturaliști etici susțin că avem cunoștințe empirice despre adevărurile morale. Naturalismul etic a fost implicit asumat de mulți teoreticieni etici moderni, în special utilitariști.
    • Non-naturalismul etic, așa cum l-a prezentat ​​G. E. Moore, susține că există proprietăți morale obiective și ireductibile (cum ar fi proprietatea “bunătății”) și că uneori avem o conștiință a priori intuitivă sau altfel a priori despre proprietățile morale sau despre adevărurile morale . Argumentul întrebării deschise al lui Moore împotriva a ceea ce el a considerat paralogismul naturalist a fost în mare măsură responsabil pentru nașterea cercetării meta-etice în filosofia analitică contemporană.
   • Subiectivismul etic este o formă de anti-realism moral. El afirmă că declarațiile morale sunt adevărate sau false prin atitudinile și / sau convențiile oamenilor, fie ale fiecărei societăți, ale fiecărui individ sau ale unui anumit individ. Cele mai multe forme de subiectivism etic sunt relativiste, dar există forme notabile care sunt universaliste:
    • Teoria observatorului ideal susține că ceea ce este corect este determinat de atitudinile pe care un observator ipotetic ideal le-ar avea. Un observator ideal este, de obicei, caracterizat ca o ființă care este perfect rațională, imaginativă și informată, printre altele. Deși o teorie subiectivistă, datorită referirii la un anumit subiect (chiar dacă ipotetic), teoria observatorului ideal încă dorește să ofere răspunsuri universale la întrebările morale.
    • Teoria comandamentului divin susține că pentru ca un lucru să fie drept trebuie ca o ființă unică, Dumnezeu, să îl aprobe, și că ceea ce este bine pentru ființele non-dumnezeiești este ascultarea de voința divină. Acest punct de vedere a fost criticat de Platon în Euthyphro, dar mai are unii apărători moderni (Robert Adams, Philip Quinn și alții). Ca și teoria observatorului ideal, teoria comandamentului divin se pretinde a fi universalistă în ciuda subiectivismului său.
   • Teoria erorii, o altă formă a antirealismului moral, susține că, deși pretențiile etice exprimă afirmații, toate aceste afirmații sunt false. Astfel, ambele afirmații “Crima este greșită moral” și “Crima este permisă din punct de vedere moral” sunt false, conform teoriei erorilor. J. L. Mackie este probabil cel mai cunoscut promotor al acestui punct de vedere. Din moment ce teoria erorilor neagă că există adevăruri morale, teoria erorilor implică nihilismul moral și, prin urmare, scepticismul moral; cu toate acestea, nici nihilismul moral, nici scepticismul moral nu implică teoria erorilor.
 • Teoriile non-cognitiviste susțin că afirmațiile etice nu sunt nici adevărate, nici false deoarece nu exprimă afirmații reale. Non-cognitivismul este o altă formă de anti-realism moral. Cele mai multe forme de non-cognitivism sunt și forme de expresivism, totuși unii cum ar fi Mark Timmons și Terrence Horgan disting între cele două și permit posibilitatea unor forme cognitiviste de expresivism.
  • Emotivismul, promovat de A. J. Ayer și Charles Stevenson, susține că afirmațiile etice servesc doar pentru a exprima emoțiile. Ayer susține că afirmațiile etice sunt expresii de aprobare sau de dezaprobare, nu afirmații. Deci “uciderea este greșită” înseamnă ceva de genul “Huo, uciderii!”.
  • Cvasi-realismul, susținut de Simon Blackburn, susține că afirmațiile etice se comportă lingvistic ca pretenții faptice și pot fi numite în mod corespunzător “adevărate” sau “false”, chiar dacă nu există fapte etice care să le corespundă. Projectivismul și ficționismul moral sunt teorii conexe.
  • Prescriptivismul universal, apărat de R. M. Hare, consideră că afirmațiile morale funcționează ca niște sentințe imperative universalizate. Deci “uciderea este greșită” înseamnă ceva de genul “Nu ucide!” Versiunea lui Hare a prescriptivismului cere ca prescripțiile morale să fie universalizabile și, prin urmare, să aibă valori obiective, în ciuda faptului că nu sunt declarații indicative cu valori de adevăr per se.

Centralism și non-centralism

Un alt mod de clasificare a teoriilor meta-etice este de a distinge între teoriile centralistă și non-centralistă. Dezbaterea dintre centralism și non-centralism se învârte în jurul relației dintre așa-numitele concepte de moralitate “superficial” și “profund”. Conceptele morale superficiale sunt cele precum bun, rău, corect și greșit; concepte morale profunde sunt cele precum curajos, inechitabil, just sau necinstit. În timp ce ambele părți sunt de acord că conceptele superficiale sunt mai generale și cele profunde sunt mai specifice, centraliștii susțin că conceptele superficiale sunt antecedentele celor profunde, și că acestea din urmă sunt, prin urmare, dependente de cele dintâi. Adică, centraliștii susțin că trebuie să înțelegem cuvinte precum “drept” și “ar trebui” înainte de a înțelege cuvinte precum “just” și “nelegiuit”. Non-centralismul respinge această concepție, susținând că conceptele superficiale și profunde sunt în paralel unele cu altele, și chiar că conceptele profunde reprezintă un punct de plecare suficient pentru înțelegerea celor superficiale.

Non-centralismul a fost de o importanță deosebită pentru naturaliștii etici la sfârșitul secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea, ca parte a argumentului lor conform căruia normativitatea este un aspect non-accizabil al limbajului și că nu există nicio modalitate de a analiza conceptele morale profunde într-un element pur descriptiv atașat unei evaluări morale superficiale, subminând astfel orice diviziune fundamentală între fapte și norme. Allan Gibbard, R. M. Hare și Simon Blackburn au argumentat în favoarea distincției între fapt/normă, în timp ce Gibbard merge până la a susține că, chiar dacă limba engleză convențională nu are decât termeni normali combinați (termeni care nu sunt nici pur descriptivi sau pur normativi), am putea dezvolta o meta-limbă în limba engleză care ne-ar permite încă să menținem diviziunea între descrierile factuale și evaluările normative.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *