Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Filozofia științei » Rudolf Carnap: Cum sunt derivate noile legi empirice din legile teoretice

Rudolf Carnap: Cum sunt derivate noile legi empirice din legile teoretice

Câteva exemple despre modul în care legile empirice au fost derivate din legi teoretice.

Teoria cinetică a gazelor. Modelul său. imaginea schematică, sunt moleculele în agitație constantă. Când teoria cinetică a fost dezvoltată pentru prima dată, multe dintre magnitudini nu erau cunoscute. Aceste magnitudini au fost exprimate prin parametri înscriși în legi. După ce ecuațiile au fost formulat, a fost dezvoltat un dicționar de reguli de corespondență care a legat termenii teoretici cu fenomenele observabile, făcând posibilă determinarea indirectă a valorilor parametrilor din tabelul de ecuații. Acest lucru a permis deducerea legilor empirice. Cu ajutorul acestui dicționar, sunt posibile teste empirice ale diferitelor legi derivate din teorie. Pe baza bazei teoriei, este posibil să se calculeze ce se va întâmpla cu diverse observabile.

Dicționarul ne permite să exprimăm aceste ecuații ca legi empirice, în care conceptele sunt măsurabile, astfel încât procedurile empirice pot furniza valori pentru parametri. Dacă legile empirice pot fi confirmate, aceasta oferă confirmarea indirectă a teoriei.

Teoria electromagnetismului: Dezvoltată în jurul anului 1860 de doi fizicieni, Michael Faraday (partea experimentală și James Clerk Maxwell (aparatul matematic). Teoria se referea la sarcini electrice și la modul în care se comportă în câmpurile magnetice. Conceptul de electroni nu era cunoscut. Teoria presupunea numai corpuri discrete mici de natură necunoscută, capabile să poarte o încărcătură electrică sau un pol magnetic. Din modelul teoretic al lui Maxwell, a devenit posibil (cu ajutorul regulilor de corespondență) să se obțină legile cunoscute ale electricității și magnetismului. Mai mult, a existat un anumit parametru c în ecuațiile lui Sit Maxwell, viteza unei perturbări într-un câmp electromagnetic. Experimentele electrice au arătat că valoarea c este de aproximativ 3×1010 centimetri pe secundă, aceeași cu valoarea cu viteza luminii. Astfel, ecuațiile lui Maxwell au început să ofere explicații pentru tot felul de legi optice, inclusiv refracție, viteza luminii în diferite medii, etc. Puterea mare a noului model a fost predicția, formulând legi empirice care nu au fost cunoscute anterior.

În acest fel Heinrich Hertz descoperit undele radio. Au fost descoperite apoi razele X, derivate din ecuațiile câmpului fundamental al lui Maxwell. Diferite ramuri ale fizicii s-au separat istoric doar pe baza simțurilor noastre. Întotdeauna a fost un mare pas înainte când o ramură a fizicii a putu fi explicată prin altă ramură. Acustica, de exemplu, s-a descoperit că este doar o parte a mecanicii, iar optica e considerată acum ca făcând parte din teoria electromagnetică. Se speră ca întreaga fizică ar putea într-o bună zi să fie unificată printr- o mare teorie. Gravitația încă nu a putut fi unificată cu celelalte teorii, nici prin teoria relativității, nici cu ajutorul mecanicii cuantice.

Fizica a început ca o știință descriptivă. În timp numărul legilor a crescut foarte mult, astfel încât în sec. 19 a început să se caute niște principii de bază în fizică. Unii considerau că fără aceste principii fizica ar rămâne pur descriptivă, fără o funcție explicativă. Alții nu au fost de acord, considerând că ideea unor principii de bază ține mai degrabă de metafizică.=, și că sarcina științei este să descrie, să spună cum, nu de ce.

Practic, afirmă Carnap, nu există o opoziție reală între descriere și explicație. Descrierea, într-un sens mai larg, plasează fenomenul în contextul legilor  mai generale, oferind singurul tip de explicație care poate fi dată fenomenelor.

Ambele descrieri și explicații, bine înțelese, sunt aspecte esențiale ale științei.

O teorie a apărut de multe ori pentru prima oară ca un fel de viziune a unui om de știință, ca o inspirație apărută mult înainte de a fi descoperite reguli de corespondență care ar putea ajuta la confirmarea teoriei sale. Nu ar trebui să respingem prea repede nicio anticipare al unei teorii, cu condiția ca acesta să poată fi testată la un moment dat. Nu trebuie să fie confirmate pentru a fi ipoteze, dar trebuie să existe reguli de corespondență care să permită testarea ulterioară.

Dezvoltarea științei din filosofia timpurie s-a făcut treptat. De la  teoriile primitive ale filosofilor ionieni la experimentele lui Aristotel, apoi Galileo Galilei (cca. 1600) cu metoda experimentală și raționamentul apriorist (primul care a dezvoltat fizica teoretică pe o fundație empirică solidă), și Newton (aproximativ 1670) cu prima teorie cuprinzătoare, sistematică, care conține neobservabile sub formă de concepte teoretice. Și în cazul lui Newton nu răspunsul a fost atât de dificil, cât faptul că nimeni nu și-a pus întrebarea potrivită până atunci. Ulterior, prin reguli de corespondență, oamenii de știință au descoperit cum se determină masele corpurilor astronomice (observabilele). Teoria lui Newton este un exemplu clasic de putere a unei teorii pentru a prezice un nou fenomen care nu a fost observat anterior.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.