Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Filosofia limbajului » Saul Kripke despre teoria clusterelor pentru nume

Saul Kripke despre teoria clusterelor pentru nume

În “Prelegerea II” din Numire și necesitate, Saul Kripke reconsideră teoria clusterelor pentru nume și argumentează propria sa poziție cu privire la natura referinței, o poziție care a contribuit la dezvoltarea teoriei cauzale a referinței.

La început, Kripke revine la o chestiune pe care a comentat-o ​​pe scurt la sfârșitul primei prelegeri, și anume teoria că un nume nu înseamnă altceva decât “individul numit <numele>. Kripke respinge această opinie, menționând condiția (C) de ne-circularitate.

Proprietăți importante ale unui obiect nu este nevoie să fie esențiale, dacă „importanța” nu este utilizată ca un sinonim pentru esență.

Faptul că un designator este rigid și designează același lucru în toate lumile posibile implică faptul că, așa cum este folosit în limbajul nostru, el desemnează acel lucru atunci când noi vorbim despre situații contrafactuale. Pentru Kripke, un designator rigid are aceeași referință în toate lumile posibile. Kripke nu afirmă că lucrul designat există neapărat în toate lumile posibile, ci doar că numele se referă în mod rigid la acel lucru.

Rezultă că trebuie să tăiem Teza (6) de pe listă, ca fiind incorectă: nu este neapărat adevărat că un individ trebuie să aibă cele mai multe proprietăți. Tezele celelalte nu au nici o legătură cu necesitatea și pot supraviețui. În particular, Teza (5) nu are nimic de-a face cu necesitatea și poate supraviețui (ea ar deriva într-un anumit fel din (l) – (4), deși el nu dă detaliile).

Dacă (6) este eliminată, tezele (2), (3) și (4) ar avea o mulțime mare de contraexemple. Adevărul tezelor (3) și (4) este un accident empiric, pe care vorbitorul cu greu îl cunoaște a priori. Adică, alte principii determină de fapt referința vorbitorului, iar faptul că referința coincide cu aceea determinată de (2) – (4) este doar un ..accident”, pe care noi nu l-am putea câtuși de puțin cunoaște a priori. Numai într-o clasă rară de cazuri, de obicei botezuri inițiale, (2) – (5) sunt toate adevărate.

Kripke afirmă că Russell ar considera ca echivalente (1) și (2), deoarece condițiile lor de adevăr ar putea conveni extensiv. Dar el ia numele ca fiind rigid și, prin urmare, nu este de acord că (1) și (2) sunt echivalente.

Apoi Kripke revine la critica unei teorii conform căreia referentul unui nume din alte lumi posibile pe care am putea discuta, trebuie identificat printr-un proces de judecată în care descrierile sunt comparate sau evaluate. Pentru a evita circularitatea, descripția identificatoare, deși nu trebuie să includă o referire la propria referință a vorbitorului la lucrul individual în chestiune, poate să includă o referire la referința altcuiva la acel lucru individual. Așadar, o referință poate să-și împrumute de la o altă referință autentificarea sa, în calitate de referință identificatoare autentică; iar aceea de la o alta. Dar acest regres nu este infinit.

Conform unei teorii descriptiviste a numelor, ar fi firesc să presupunem că numele se referă la conținutul descriptiv implicit: un nume se referă la faptul că este într-adevăr o descriere deghizată a unui obiect care corespunde descrierii mai bine decât orice alt obiect. Referința este creată de asemănarea dintre realitate și descriere. Dar, din moment ce Kripke nu crede în teoriile descriptiviste, schițează o teorie cauzală a referinței: un nume se răspândește ca printr-un lanț prin vorbe între oameni. Lanțul începe când un copil primește numele și părinții încep să vorbească despre copilul care folosește acest nume. La celălalt capăt ar putea fi o persoană care nu s-a întâlnit niciodată cu persoana și cu siguranță nu știe calea urmată de lanțul de nume pentru a ajunge la el. În opinia lui Kripke, există o legătură de la “botezul” inițial, dar detaliile sunt neclare.

Strawson impune cerința că vorbitorul trebuie să știe de la cine a primit referința. Teoria lui Kripke nu impune nicio cerință de felul acesta. Rezultă că imaginea apărată de Kripke poate conduce la consecințe care sunt divergente de fapt față de cele ale lui Strawson. În concepția lui, ceea ce este relevant nu este cum gândește vorbitorul că a primit referința, ci lanțul actual de comunicare. În general, referința pentru Kripke depinde nu doar de ceea ce gândim noi înșine, ci și de alți oameni din comunitate, de istoria modului în care numele ajunge să fie preluat de vorbitor și de alte lucruri de felul acesta. La referință se ajunge urmărind o astfel de istorie. Este foarte complicat să se dea condiții mai exacte. Ele par să fie, într-un sens, oarecum diferite în cazul unui om faimos și al unui om care nu este faimos. O formulare grosieră a unei teorii ar putea fi următoarea: Are loc un „botez” inițial. Aici obiectul poate fi numit prin ostensiune, sau referința numelui poate fi fixată printr-o descripție. Când numele este „trecut de la o verigă la alta”, acela care primește numele trebuie să aibă intenția, atunci când îl învață, să-l folosească cu aceeași referință ca și omul de la care l-a auzit.

O teorie cauzală a referinței poate general mai multe probleme. Se pare că există nume care nu se referă. De asemenea, lanțul poate fi întrerupt undeva sau poate exista o schimbare de referință de-a lungul lanțului. În plus, o astfel de teorie cauzală va trebui să explice ce anume va constitui o “legătură” în lanț.

La finalul celei de-a doua prelegeri, Kripke discută declarațiile de identitate, revenind la exemplul “Hesperus este Phosphorus” și la afirmații precum “căldura este mișcarea moleculelor”. Întrebarea este dacă adevărul unor astfel de afirmații este necesar sau contingent. Anterior lui Kripke, viziunea era că acestea sunt adevăruri contingente, deoarece este posibil (sau așa oamenii au tendința să creadă) că ar fi putut fi false. În cazul numelor proprii, Ruth Barcan Marcus spune că identitățile dintre nume sunt necesare: dacă avem realmente nume, un dicționar bun trebuie să poată să ne spună dacă ele au aceeași referință. Prin urmare, concepția că enunțurile de identitate dintre nume sunt necesare a fost respinsă de obicei. Concluzia lui Russell era oarecum diferită, considerând că nu trebuie să fie niciodată o chestiune empirică dacă două nume au aceeași referință.

În cazul enunțurilor de identitate dintre nume, Kripke consideră că identificările teoretice caracteristice nu sunt adevăruri contingente, ci adevăruri necesare. Acest lucru pare să rezulte destul de natural din teza de rigiditate. Dacă un nume este un designator rigid, el indică același individ în toate lumile posibile. Ideea a doi designatori rigizi și susținerea faptului că ar putea să indice persoane diferite ar constitui o contradicție în sine.

Concluzia lui Kripke este că nu știm cu necesitate a priori că un enunț de identitate între nume este adevărat. Din aceasta nu decurge că judecata astfel exprimată este una contingentă, dacă este adevărată.

Sursa: Kripke, Saul. 1972. ‘Naming and Necessity’. In Semantics of Natural Language. Davidson, Donald and Harman, Gilbert, eds., Dordrecht: Reidel: 253-355, 763-769.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *