Home » Articole » Articole » Legislatie » Justitie » Justiția retributivă

Justiția retributivă

Justiția retributivă este o teorie a pedepsei care, atunci când un infractor încalcă legea, justiția cere ca acesta să sufere în schimb. De asemenea, este necesar ca răspunsul la o infracțiune să fie proporțional cu infracțiunea. Prevenirea infracțiunilor viitoare (descurajarea) sau reabilitarea infractorului sunt alte scopuri ale pedepsei. Retribuirea este diferită de răzbunare, deoarece justiția retributivă este îndreptată doar către greșeli, are limite inerente, nu este personală și nu implică plăcere la suferința altora și folosește standarde procedurale. Textele clasice care pledează pentru viziunea retributivă includ De Legibus (secolul I î.e.n.), Știința dreptului a lui Kant (1790) și Filozofia dreptului a lui Hegel (1821).

Conceptul se găsește în majoritatea culturilor lumii și în multe texte antice. Prezența justiției retributive în cultura evreiască antică este arătată prin includerea ei în legea lui Moise, care include pedepsele „vieții pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior”. Expresie foarte asemănătoare se găsește în Codul Hammurabi. Documentele afirmă valori similare în alte culturi. Cu toate acestea, aprecierea dacă o pedeapsă este severă corespunzător poate varia foarte mult de la culturi și persoane.

Scopuri

Unul dintre scopurile retribuției oficiale este canalizarea sentimentelor retributive ale publicului în sistemele politice și juridice. Intenția este de a descuraja oamenii să recurgă la linșaj, feudele sângeroase și alte forme urâte de auto-ajutorare vigilentă. Un alt scop este de a promova solidaritatea societății prin participarea la actul de pedepsire, sub teoria că „societatea care ucide împreună rămâne împreună”. Un alt scop este de a preveni o situație în care un cetățean care ar fi preferat să se supună legii ca parte a responsabilității sale civice decide că ar fi un prost să nu o încalce, atunci când atât de mulți alții se scapă de nelegiuiri, astfel încât argumentul lui de obediență este în cea mai mare parte învins.

Istorie

În perioada timpurie a tuturor sistemelor de cod, răspunderea pentru greșeli a avut prioritate asupra respectării drepturilor. Un simț dur al justiției cerea ca un criminal să fie pedepsit prin pierderi și durere proporționale cu cele provocate victimei sale. Prin urmare, „lex talionis” (ochi pentru ochi) a fost foarte proeminentă în legea antică. Biblia nu face excepție: în cea mai veche formă a ei a inclus și „lex talionis”, legea „măsurii pentru măsură” (aceasta este doar traducerea literală a middah ke-neged middah).

În secolul al XIX-lea, filosoful Immanuel Kant a argumentat în Metafizica moravurilor, §49 E., că răspunderea este singura formă legitimă de pedeapsă pe care instanța o poate prescrie. El a spus că „pedeapsa judiciară nu poate fi niciodată folosită doar ca mijloc de promovare a unui alt bun pentru criminalul însuși sau pentru societatea civilă, ci, în schimb, trebuie să fie impusă în toate cazurile doar pe motiv că a comis o infracțiune.“

Kant a considerat că pedeapsa este o chestiune de justiție, care trebuie să fie îndeplinită de stat de dragul legii, nu de dragul criminalului sau al victimei. El susține că dacă vinovații nu sunt pedepsiți justiția nu se face, și dacă justiția nu se face atunci ideea de drept în sine este subminată.

Unul dintre motivele abandonului retributiei de către reformatorii secolului XX a fost faptul că au renunțat la ideea de autonomie personală, deoarece credeau că știința a discreditat-o.

Deși justiția retributivă este considerată de obicei o piatră de temelie a pedepsei penale, s-a demonstrat că aceasta joacă și un rol în dreptul civil.

Principii

Conform Enciclopediei de Filosofie Stanford, justiția retributivă se angajează la trei principii:

  • “Cei care comit anumite tipuri de fapte greșite, crime paradigmatic grave, merită moral să sufere o pedeapsă proporțională.”
  • Este „intrinsecă bun din punct de vedere moral – bun, fără a face referire la alte aspecte bune care ar putea apărea – dacă un pedepsitor legitim dă [celor care comit anumite tipuri de acte greșite] pedeapsa pe care o merită”.
  • „Este nepermis din punct de vedere moral intențional să pedepsești pe cei nevinovați sau să aplici pedepse mari disproporționate infractorilor”.

Proporționalitatea

Proporționalitatea impune ca nivelul pedepsei să fie legat de gravitatea comportamentului infracțional. O citire exactă a expresiei biblice „un ochi pentru un ochi” din Exod și Levitic se spune: „un singur ochi pentru un ochi” sau „un ochi în locul unui ochi”. Totuși, acest lucru nu înseamnă că pedeapsa trebuie să fie echivalentă cu infracțiunea. Un sistem retributiv trebuie să pedepsească crimele severe mai dur decât infracțiunile minore, dar există discuții despre de cât de dur ar trebui să fie sistemul în general. Nivelul de severitate al crimei poate fi determinat în mai multe moduri. Severitatea poate fi determinată de cantitatea de vătămare, de avantajul nedrept sau dezechilibrul moral pe care l-a provocat infracțiunea.

În mod tradițional, filozofii pedepsei au contrastat retributivismul cu utilitarismul. Pentru utilitari, pedeapsa este orientată spre viitor, justificată printr-o presupusă capacitate de a obține beneficii sociale viitoare, cum ar fi reducerea criminalității. Pentru retribuționiști, pedeapsa este retrospectivă, justificată de infracțiunea care a fost deja comisă. Prin urmare, pedeapsa este executată pentru a ispăși daunele deja făcute.

Subtipuri

Justiția retributivă este de două tipuri distincte. Definiția clasică cuprinde ideea că valoarea pedepsei trebuie să fie proporțională cu valoarea prejudiciului cauzat de infracțiune. O versiune mai recentă susținută de filosoful Michael Davis afirmă că valoarea pedepsei trebuie să fie proporțională cu avantajul neloial obținut de către cel care a greșit. Davis a introdus această versiune a justiției retributive la începutul anilor 1980, într-un moment în care justiția retributivă reînvia în comunitatea filosofiei dreptului, poate datorită eșecurilor teoriei reformei din deceniile anterioare.

Evaluarea unui sistem de justiție retributivă a vinovăției (sau a lipsei acesteia) poate justifica pedeapsa sau poate servi doar la limitarea pedepselor pe care societatea le impune din alte motive.

Critici

Multe jurisdicții care adoptă justiția retributivă, în special în Statele Unite, folosesc condamnarea obligatorie, unde judecătorii impun o pedeapsă pentru o infracțiune în limitele stabilite de lege. Cu toate acestea, judecătorii au o posibilitate limitată să ia în considerare factori atenuanți, ceea ce duce la sancțiuni mai mari în anumite circumstanțe.

Atunci când pedeapsa implică o amendă, teoria nu permite luarea în considerare a poziției financiare a unui infractor, ceea ce duce la situații în care un individ sărac și un milionar ar putea fi obligați să plătească aceeași sumă. O astfel de amendă ar fi punitivă pentru infractorul sărac, în timp ce pentru milionar este nesemnificativă. În loc de pură retribuție, multe jurisdicții folosesc variante, cum ar fi accentul acordat de Uniunea Europeană pe egalitatea punitivă, care bazează valoarea unei amenzi nu doar pe infracțiune, ci și pe veniturile, salariul și capacitatea de plată a infractorului. În consecință, în 2002, un senior executiv finlandez de la Nokia a primit o amendă de 116.000 EUR pentru o amendă de trafic pentru conducerea cu 75 de kilometri pe oră într-o zonă limitată la 50 de kilometri pe oră, pe baza venitului său de 14 milioane EUR pe an. În mod similar, un om de afaceri finlandez a fost obligat să plătească 54.000 de euro pe baza venitului său anual de 6,5 milioane de euro, ceea ce făcea amenda la fel de punitivă ca o amendă tipică de 200 EUR pentru aceeași infracțiune dacă ar fi fost emisă unui finlandez care câștigă un salariu mediu. Lipsa de considerare a teoriei retributive asupra statutului făptuitorului și victimei a determinat multe jurisdicții să se îndepărteze de ea în diverse moduri, inclusiv egalitatea punitivă și luarea în considerare a statutului și a averii, sau a lipsei de statut și a averii, ale unui infractor și a capacității sale de a plăti amenzi și de a se apăra eficient în instanță.

O critică a unor concepte este aceea că sunt primitive, accentuând mai degrabă pe vătămarea socială decât pe caracterul și culpabilitatea infractorilor. Un exemplu este statutul din 1976 din California care solicită „termeni proporționali cu gravitatea infracțiunii cu prevederi de uniformitate în sentințele infractorilor care comiteau aceeași infracțiune în circumstanțe similare”. Mai general, prioritizarea justiției pentru public asupra obiectivelor de control al criminalității a fost criticată ca fiind atribuibilă mai degrabă ușurinței relative de a scrie ghiduri de condamnare ca tarife ale criminalității (spre deosebire de descrierea influenței adecvate a caracteristicilor situaționale și personale asupra pedepsei), decât oricărui argument solid despre teoria penologică.

Alternative

Alternativele tradiționale la justiția retributivă au fost exilul și ostracizarea socială. În societățile pre-moderne, astfel de sentințe erau adesea echivalentul pedepsei cu moartea, întrucât indivizilor le-ar fi imposibil să supraviețuiască fără sprijinul și protecția societății față de care au greșit.

Alternative moderne la măsurile retributive includ închisoarea psihiatrică, justiția restauratoare și justiția transformatoare. O imagine de ansamblu generală a justiției penale pune în context fiecare din aceste aspecte.

O abordare libertariană a acestei chestiuni susține că restituirea deplină (în sensul general, mai degrabă decât cel legal tehnic) este compatibilă atât cu retributivismul, cât și cu un grad de descurajare utilitarist.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *