Home » Articole » RO » Afaceri » Traduceri » Limba engleză » Adjective și adverbe în limba engleză

Adjective și adverbe în limba engleză

postat în: Limba engleză 0

Ordinea adjectivelor. Când două sau mai multe adjective apar înaintea unui substantiv, se aplică următoarele reguli:

Un adjectiv care exprimă o opinie vine înaintea unui adjectiv de fapt sau descriptiv:

an amazing red coat

Un adjectiv care exprimă o opinie generală vine înaintea unui adjectiv care exprimă o opinie specifică:

nice tasty soup

Adjectivele descriptive apar în general în următoarea ordine:

mărime – vârstă sau formă – culoare – origine sau naționalitate – material

a small wooden table

an old Russian song

a large white loaf

Substantivele folosite ca modificatori tind să vină după adjective:

a big new car factory

Biannual/biennial. „Biannual” înseamnă de două ori pe an și „biennial” înseamnă la fiecare 2 ani, dar se face adesea confuzie între termeni. Dacă sensul nu este clar din context, utilizați alternative precum „twice-yearly” sau „2-yearly” sau clarificați ce vreți să spuneți, de ex. „the biannual/biennial report (i.e. published every 6 months / 2 years)”.

Adverbele pronominale sunt folosite în general pentru a înlocui o frază prepozitivă + pronume. De exemplu:

herewith → with this

thereto → to that

whereby → by which

Unele adverbe pronominale, cum ar fi whereby, thereby și thereafter, continuă să fie folosite în limba engleză standard.

Unele, cum ar fi thereof, thereto, herein, herewith și hereinafter, sunt încă utilizate în contexte juridice, inclusiv în acte legislative. Exemple de utilizare bună includ:

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 292 thereof,

The contractor shall achieve the outcomes and targets set out in this agreement and in accordance with the provisions contained herein.

The Aarhus Convention provides for public participation in decisions on the specific activities listed in Annex I thereto.

Altele, cum ar fi heretofore, hereunder și wherefore, au devenit arhaice sau prea formale și ar trebui să fie preferată o alternativă mai utilizată. De exemplu:

heretofore → previously, hitherto sau until now

hereunder → below sau under the terms of this document

wherefore → for which, on account of which, and therefore, for which purpose sau why

Atunci când utilizați adverbe pronominale, țineți cont de următoarele puncte: adverbele aici ar trebui să fie utilizate, de preferință, numai acolo unde se referă în mod specific la „textul prezent”, ca, de exemplu, în hereto attached sau herein described; hereinafter  înseamnă „de acum înainte în cadrul acestui text”, în timp ce hereafter înseamnă „de acum înainte în termeni de timp”; therefor, fără un „e” final înseamnă „în acest (scop)”; therefore, cu un „e” final este un adverb conjunctiv care înseamnă „în consecință”, „ca rezultat”.

Rețineți că câteva adverbe pronominale au și forme de substantive care continuă să fie folosite în limba engleză standard, chiar dacă în unele cazuri adverbul în sine este considerat arhaic. De exemplu, the hereafter, the wherewithal.

Adverbele cauzale hence și thus, deși și formale, sunt utilizate pe scară largă. Ambele, hence and thus. sunt folosite pentru a lega două fraze și pentru a indica faptul că a doua frază este un rezultat sau o consecință a primei.

Hence poate fi folosit împreună cu un substantiv izolat:

The sampling was carried out off-season, hence the lower readings.

în timp ce thus introduce o frază completă:

We will help authorities correct market distortions, thus responding to concerns raised by stakeholders and preventing disputes.

Rețineți că, în al doilea exemplu, utilizarea lui thus face clară această relație de consecință. (Luați în considerare schimbarea înțelesului dacă nu a fost folosit by, while, sau niciun adverb.)

Only. Poziționarea adverbului only este flexibilă în limba engleză vorbită și în textele informale, deși pot apărea ambiguități dacă este separat de cuvântul sau expresia pe care o modifică.

În orice text în care claritatea și precizia sunt esențiale, este, prin urmare, recomandabil să plasați only cât mai aproape posibil de – în majoritatea cazurilor imediat în fața – cuvântul sau fraza pe care o modifică:

The council only proposed the construction of a bypass, but did not fund or implement its construction.

The council proposed only the construction – but not the maintenance – of a bypass.

The council proposed the building only of a bypass, but not of a park-and-ride facility.

Only the council proposed the construction of a bypass; the civic society and environmental groups suggested several other congestion reduction measures.

Rețineți că, în unele cazuri, se poate obține un accent suplimentar prin plasarea lui only imediat după cuvântul sau fraza pe care o modifică – adesea în poziția finală într-o propoziție. De exemplu:

Decisions on new road infrastructure projects are to be taken by the Ministry of Transport only.

Sursa: English Style Guide – A handbook for authors and translators in the European Commission, © European Union, 2016, 2021. Traducere și adaptare independente: Nicolae Sfetcu

© 2021 MultiMedia Publishing, Scurt îndrumar de stil pentru limba engleză, Volumul 1

Servicii de traducere

Ghid UE pentru traduceri
Ghid UE pentru traduceri

Ghidul de faţă se bazează în general pe ghidul în limba engleză „How to write clearly”, aducând o serie de recomandări specifi ce redactării textelor în limba română.    Ghidul este redactat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, Luxemburg, … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $0,00 Selectează opțiunile
Traducere şi traducători
Traducere şi traducători

Include Ghidul Comisiei Europene pentru traducătorii din Uniunea Europeană Despre traducere şi traducători, teorii ale traducerilor, traducerea asistată pe calculator, şi software utilizat în traduceri. Include Ghidul Comisiei Europene pentru traducătorii din Uniunea Europeană şi legislaţia specifică traducerilor şi traducătorilor. … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $2,99 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.