Home » Articole » RO » Afaceri » Traduceri » Limba engleză » Cuvinte compuse și cratime în ortografia limbii engleze

Cuvinte compuse și cratime în ortografia limbii engleze

postat în: Limba engleză 0

Generalități. Cuvintele compuse pot fi scrise ca două sau mai multe cuvinte separate, cu cratimă(e) sau ca un singur cuvânt. Există o tendință pentru cuvintele compuse să se transforme în cuvinte unice atunci când ajung să fie folosite mai frecvent: data base, data-base, database. Ca regulă generală, ar trebui urmată forma utilizată în Oxford’s English dictionary on Lexico (de exemplu, end user, by-product, database).

Utilizați cratime cu grijă, în scopuri corecte: în expresia crude oil production statistics, o cratimă (crude-oil) poate spune cititorului că „crude” se aplică petrolului mai degrabă decât statisticilor. Nerespectarea unei cratime atunci când este necesar ar putea duce la confuzie sau chiar să schimbe sensul propoziției:

a little-used car / a little used car

government-monitoring programme / government monitoring programme

Evitați să folosiți șiruri lungi de modificatori (adjective și / sau substantive care califică alte substantive), deoarece acestea pot fi confuze. În cazul în care confuzia nu poate fi rezolvată prin adăugarea unei cratime, luați în considerare utilizarea prepozițiilor pentru a clarifica relația dintre cuvintele:

underground mine worker safety procedures development

development of safety procedures for underground mine workers

Uneori cratimele sunt absolut necesare pentru a clarifica sensul:

re-cover – recover; re-creation – recreation; re-form – reform; re-count – recount

Următoarele sunt exemple de cratime bine folosite:

user-friendly software;

product-by-product input-output tables;

a two-day meeting; a four-month stay (dar four months’ holiday);

45 tonne-kilometres; 15 person-days;

non-English-speaking population groups; non-EU-related business;

one-size-fits-all approach; buy-one-get-one-free offer

La modificatorii adverb-adjectiv, nu există cratimă când adverbul se termină în –ly sau când este urmat every de un adjectiv comparativ:

occupationally exposed worker; a beautifully phrased sentence; ever closer union

Cu alte adverbe, totuși, este necesară o cratimă:

well-known problem; above-mentioned report; hot-rolled strip (dar a hotly disputed election); broad-based programme (dar a broadly based programme)

Un adjectiv format dintr-un substantiv și un verb la participiu ar trebui să fie cratimat:

drug-related crime, crime-fighting unit; oil-bearing rock

Multe fraze sunt tratate ca compuși și, prin urmare, au nevoie de cratimă, numai atunci când sunt folosite atributiv:

policy for the long term, dar long-term effects

production on a large scale, dar large-scale redundancies

balance of payments, dar balance-of-payments policy

cost of living, dar cost-of-living index

loans with low interest, dar low-interest loans

measures for flood control, dar flood-control measures

Termeni chimici. Rețineți că compușii deschisi care desemnează substanțe chimice nu folosesc o cratimă în poziție atributivă: boric acid solution, sodium chloride powder.

Prefixele sunt de obicei cratimate în invenții recente sau ad hoc:

anti-smoking campaign, co-sponsor, ex-army, non-resident, non-flammable, pre-school, quasi-autonomous

Cu toate acestea, dacă sunt de origine latină sau greacă, tind să renunțe la cratimă pe măsură ce se stabilesc:

antibody, cooperation, subcommittee, subparagraph

Alții sunt mai rezistenți la pierderea cratimei:

co-determination, end-phase, all-embracing, all-metal, off-market operations, off-duty

dar de notat

end user, end product, endgame, nonsense, overalls, email

Substantive din verbele frazale. Acestea sunt adesea cratimate sau scrise ca cuvinte unice. Situația este fluidă: handout, takeover, comeback but follow-up, run-up, spin-off.

Verbe la participiu prezent ale verbelor frazale. Când sunt folosite atributiv, acestea sunt în general cratimate:

cooling-off period

Evitarea consoanelor și vocalelor duble. Cratimele sunt adesea folosite pentru a evita juxtapunerea a două consoane sau a două vocale:

anti-intellectual, co-education, part-time, re-election, re-entry, re-examine, pre-empt

Cu toate acestea, cratima este adesea omisă, în special în cuvintele frecvent utilizate:

bookkeeping, cooperation, coordinate, macroeconomic, microeconomic, radioactive

Numere și fracții. Numerele au cratime atunci când sunt explicate. Fracțiile au cratime atunci când sunt folosite atributiv, dar nu atunci când sunt folosite ca substantive:

twenty-eight, two-thirds completed

dar

an increase of two thirds

Prefixe înainte de nume proprii. Prefixele înaintea denumirilor proprii sunt cratimate: pro-American, intra-EU, mid-Atlantic, pan-European, trans-European. Rețineți, totuși, că transatlantic este scris fără cratimă.

Compuși multipli. Compușii multipli cratimați pot fi scriși după cum urmează:

gamma- and beta-emitters, acid- and heat-resistant, hot- and cold-rolled products

În cazul în care compușii nu sunt cratimați (compuși închiși), aceștia trebuie scriși integral:

macrostructural and microstructural changes, minicomputers and microcomputers, prenatal and postnatal effects, agricultural inputs and outputs

nu

macro- and microstructural changes, mini- and microcomputers, pre- and postnatal effects, agricultural in- and outputs

(dar desigur

macro- and micro-structural changes, pre- and post-natal effects)

Perechi corelate sau contrastante. Fie linii de pauză fie cratime sunt utilizate pentru a uni perechi înrudite sau contrastante:

the Brussels–Paris route / the Brussels-Paris route

a current–voltage graph / a current-voltage graph

the height–depth ratio / the height-depth ratio

Intervale. Fielinii de pauză fie cratime pot fi folosite pentru a înlocui „to” într-un interval, de ex. 2015–2019.

Compuși închiși în textele tehnice. Unele expresii scrise sub formă de cuvinte separate în limbajul cotidian devin compuși închisi în contexte mai specializate, de ex. pigmeat, longwall. Acest lucru reflectă faptul că într-un anumit domeniu astfel de expresii au statutul de termeni exacți.

Sursa: English Style Guide – A handbook for authors and translators in the European Commission, © European Union, 2016, 2021. Traducere și adaptare independente: Nicolae Sfetcu

© 2021 MultiMedia Publishing, Scurt îndrumar de stil pentru limba engleză, Volumul 1

Servicii de traducere

Traducere şi traducători
Traducere şi traducători

Include Ghidul Comisiei Europene pentru traducătorii din Uniunea Europeană Despre traducere şi traducători, teorii ale traducerilor, traducerea asistată pe calculator, şi software utilizat în traduceri. Include Ghidul Comisiei Europene pentru traducătorii din Uniunea Europeană şi legislaţia specifică traducerilor şi traducătorilor. … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $2,99 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.