Home » Articole » RO » Societate » Filozofie » Mintea » Fizicalism

Fizicalism

postat în: Mintea 0

În filosofie, fizicalismul este teza ontologică că “totul este fizic”, că nu există “nimic deasupra și peste” fizic, sau că totul supervine deasupra fizicului (tot ce este deasupra depinde de fizic). Fizicalismul este o formă de monism ontologic – o viziune a “unei substanțe” a naturii realității, spre deosebire de o viziune “duală” (dualism) sau “mai multe substanțe” (pluralism). Atât definiția “fizic” cât și semnificația fizicalismului au fost dezbătute.

Fizicalismul este strâns legat de materialism. Fizicalismul a crescut din materialism, odată cu progresul științelor fizice în explicarea fenomenelor observate. Termenii sunt deseori folosiți interschimbabil, deși uneori se disting, de exemplu pe baza fizicii care descrie mai mult decât materia în sine (inclusiv energia și legile fizicii). Argumentele comune împotriva fizicalismului includ atât argumentul filosofic zombi, cât și argumentul mai multor observatori, că existența unei ființe fizice poate implica zero sau mai multe entități conștiente distincte.

Definiția fizicului

Cuvântul “fizicalism” a fost introdus în filosofie în anii 1930 de Otto Neurath și Rudolf Carnap.

Folosirea ”fizicului” în fizicalism este un concept filosofic și poate fi distins de definițiile alternative găsite în literatură (de exemplu, Karl Popper a definit o propoziție fizică a fi una care poate fi, cel puțin teoretic, refuzată prin observație). O “proprietate fizică”, în acest context, poate fi o combinație metafizică sau logică a proprietăților care sunt fizice în sensul obișnuit. Este comun să se exprime noțiunea de “combinație metafizică sau logică a proprietăților”, folosind noțiunea de superveniență: O proprietate A se spune că supervine pe o proprietate B dacă orice schimbare în A presupune neapărat o schimbare în B. Deoarece orice schimbare într- o combinație de proprietăți trebuie să conțină o schimbare a cel puțin unei proprietăți componente, vedem că combinația într-adevăr depășește proprietățile individuale. Punctul acestei extinderi este că fizicaliștii presupun, de obicei, existența diferitelor concepte abstracte care sunt non-fizice în sensul obișnuit al cuvântului; astfel încât fizicalismul nu poate fi definit într-un mod care neagă existența acestor abstracții. De asemenea, fizicalismul definit în termeni de superveniență nu implică faptul că toate proprietățile din lumea reală sunt identice ca tip cu proprietățile fizice. Prin urmare, este compatibil cu o mai mare realizabilitate.

Din noțiunea de superveniență vedem că, presupunând că proprietățile fizice, psihice, sociale și biologice se concentrează asupra proprietăților fizice, rezultă că două lumi ipotetice nu pot fi identice în proprietățile lor fizice, ci diferă în proprietățile lor mentale, sociale sau biologice.

Două abordări comune pentru definirea “fizicalismului” sunt abordările bazate pe teorie și pe obiect. Concepția bazată pe teorie a fizicalismului propune că “o proprietate este fizică dacă și numai dacă este fie un fel de proprietate despre care teoria fizică ne vorbește, sau altfel este o proprietate care, din punct de vedere metafizic (sau logic), spuervine asupra tipului de proprietate despre care ne vorbește teoria fizică”. De asemenea, concepția bazată pe obiect susține că “o proprietate este fizică dacă și numai dacă este fie un fel de tip de proprietate cerută de o relatare completă a naturii intrinseci a obiectelor fizice paradigmatice și a constituenților lor, fie este o proprietate metafizică ( sau logică) supervenind pe tipul de proprietate cerut de o evidență completă a naturii intrinseci a obiectelor fizice paradigmatice și a constituenților lor”.

Fizicaliștii au optat în mod tradițional pentru o caracterizare “teoretică a fizicului fie în termenii fizicii curente, fie în cei ai fizicii viitoare (ideală). Aceste două concepții teoretice ale fizicului reprezintă anbele coarne ale dilemei lui Hempel (numită după filosoful științei târzii și empiricul logic Carl Gustav Hempel): un argument împotriva înțelegerilor teoretice ale fizicului. Foarte brut, dilema lui Hempel este că, dacă definim fizicul prin referire la fizica actuală, atunci fizicalismul este foarte probabil să fie fals, deoarece este foarte probabil (prin meta-inducție pesimistă) că o mare parte din fizica actuală este falsă. Dar, dacă definim în schimb fizicul în termenii unei fizici viitoare (ideale) sau complete, atunci fizicalismul este din nefericire vag sau nedeterminat.

Întrucât forța dilemei lui Hempel împotriva concepțiilor teoretice ale fizicului rămân contestate, au fost propuse și concepții alternative de “ne-teoretice” ale fizicului. Frank Jackson (1998), de exemplu, a susținut concepția fizicului “bazat pe obiecte” menționat mai sus. O obiecție față de această propunere, pe care Jackson însuși a remarcat-o în 1998, este că, dacă se dovedește că panpsihismul sau panprotopsihismul sunt adevărate, atunci o astfel de înțelegere nematerială a fizicului dă rezultatul contraintuitiv că fizicalismul este totuși adevărat, întrucât astfel de proprietăți vor figura într-o descriere completă a exemplelor paradigmatice ale fizicului.

David Papineau și Barbara Montero au avansat și au apărat ulterior o caracterizare “via negativa” a fizicului. Principalul aspect al strategiei via negativa este înțelegerea fizică a ceea ce nu este: mentalul. Cu alte cuvinte, strategia via negativa înțelege fizicul ca fiind “non-mental”. O obiecție față de conceptul via negativa al fizicului este că (precum concepția bazată pe obiecte) nu are resursele necesare pentru a distinge monismul neutru (sau panprotopsihismul) de fizicalism.

Definiții bazate pe superveniență

Adoptarea unei definiții a fizicului pe baza supervenienței, definirea fizicalismului ca fiind “toate proprietățile fizice”, poate fi descompusă în:

1) Fizicalismul este adevărat într-o lume posibilă w dacă și numai dacă orice lume care este un duplicat fizic al lui w este de asemenea un duplicat al lui w simpliciter.

Aplicată la lumea actuală (lumea noastră), afirmația 1 de mai sus este afirmația că fizicalismul este adevărat în lumea reală dacă și numai dacă în orice lume posibilă în care proprietățile fizice și legile lumii actuale sunt instanțiate, (în sensul obișnuit al cuvântului) proprietățile lumii reale sunt și ele instanțiate. Pentru a împrumuta o metaforă de la Saul Kripke (1972), adevărul fizicalismului în lumea actuală presupune că odată ce Dumnezeu a instanțiat sau “fixat” proprietățile și legile fizice ale lumii noastre, atunci lucrarea lui Dumnezeu este gata; restul vine “automat”.

Din păcate, afirmația 1 nu reușește să surprindă nici măcar o condiție necesară pentru ca fizicalismul să fie adevărat pentru o lume w. Pentru a vedea acest lucru, imaginați-vă o lume în care există numai proprietăți fizice – dacă fizicalismul este adevărat în orice lume, este adevărat și în aceasta. Dar se pot concepe duplicate fizice ale unei astfel de lumi care nu sunt, de asemenea, duplicate simpliciter al acesteia: lumi care au aceleași proprietăți fizice ca și cea imaginată de noi, dar cu o proprietate sau proprietăți suplimentare. O lume ar putea să conțină “ectoplasmul epifenomenal”, o experiență suplimentară pură, care nu interacționează cu componentele fizice ale lumii și nu este necesitată de ele (nu supervine peste ele). Pentru a rezolva problema ectoplasmului epifenomenal, afirmația 1 poate fi modificată pentru a include o clauză “asta-i-tot” sau “totalitate” sau poate fi limitată la proprietăți “pozitive”. Adoptând sugestia anterioară, putem reformula declarația 1 după cum urmează:

2) Fizicalismul este adevărat într-o lume posibilă w dacă și numai dacă orice lume care este un duplicat fizic minimal al lui w este un duplicat al lui w simpliciter.

Aplicată în același mod, afirmația 2 este afirmația că fizicalismul este adevărat într-o lume posibilă w dacă și numai dacă orice lume care este un duplicat fizic al lui w (fără alte modificări) este duplicat al lui w fără o calificare. Acest lucru permite unei lumi în care există numai proprietăți fizice să fie considerată ca fiind una pentru care fizicalismul este adevărat, deoarece lumile în care există unele lucruri suplimentare nu sunt duplicate fizice “minime” ale unei astfel de lumi, și nici nu sunt niște duplicate fizice minimale ale lumilor care conțin anumite proprietăți fizice care sunt metafizic necesitate de fizic.

Însă, în timp ce declarația 2 depășește problema lumilor în care există unele lucruri suplimentare (uneori numită “problema ectoplasmelor epifenomenale”), ea se confruntă cu o altă provocare: așa-numita “problema blocantului”. Imaginați-vă o lume în care relația dintre proprietățile fizice și cele non-fizice ale acestei lumi (numită lumea w1) este puțin mai slabă decât necesitatea metafizică, astfel încât un anumit tip de intervenient non-fizic – “un blocant” – ar fi putut să existe la w1, să împiedice ca proprietățile non-fizice din w1 să fie instanțiate de instanționarea proprietăților fizice la w1. Deoarece declarația 2 exclude lumile care sunt duplicate fizic ale lui w1, care conțin și interlocutori non-fizici în virtutea minimalității, sau clauza asta-i-tot, afirmația 2 dă rezultatul (pretins) incorect că fizicalismul este adevărat la w1. Un răspuns la această problemă este renunțarea la declarația 2 în favoarea posibilității alternative menționate mai sus, în care formulările de fizicalism bazate pe superveniență se limitează la ceea ce David Chalmers (1996) numește “proprietăți pozitive”. O proprietate pozitivă este aceea care “… dacă este instanțiată într-o lume W, este, de asemenea, instanțiată de individul corespunzător în toate lumile care conțin W ca o parte corespunzătoare”. Urmând această sugestie, putem formula fizicalismul după cum urmează:

3) Fizicismul este adevărat într-o lume posibilă w dacă și numai dacă orice lume care este un duplicat fizic al lui w este un duplicat pozitiv al lui w.

Afirmația 3 pare să fie capabilă să se ocupe atât de problema ectoplasmelor epifenomenale, cât și de problema blocanților. În ceea ce privește prima, afirmația 3 dă rezultatul corect că o lume pur fizică este una la care fizicalismul este adevărat, deoarece lumile în care există lucruri suplimentare sunt duplicate pozitive ale unei lumi pur fizice. În ceea ce privește cea din urmă, afirmația 3 pare să aibă consecința că lumile în care există blocanți sunt lumi în care proprietățile non-fizice pozitive ale lui w1 vor fi absente, prin urmare w1 nu va fi considerată o lume în care fizicalismul este adevărat. Daniel Stoljar (2010) obiecteaza la acest răspuns la problema blocanților pe baza faptului că, deoarece proprietățile non-fizice ale lui w1 nu sunt instanțiate într-o lume în care există un blocant, ele nu sunt proprietăți pozitive în sensul lui Chalmers (1996), și astfel afirmația 3 va defini w1 ca o lume la care fizicalismul este, la urma urmei, adevărat.

O altă problemă pentru formulările fizicalismului bazate pe superveniență este așa-numita “problemă a ființelor necesare”. O ființă necesară în acest context este o ființă non-fizică existând în toate lumile posibile (de exemplu, ceea ce teiștii numesc Dumnezeu). O ființă necesară este compatibilă cu toate definițiile furnizate, pentru că este supervenientă peste tot; totuși, este de obicei considerată a contrazice ideea că totul este fizic. Deci orice formulare a fizicalismului bazată pe superveniență va fi, în cel mai bun caz, o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru adevărul fizicalismului.

Au fost ridicate obiecții suplimentare față de definițiile de mai sus prevăzute pentru fizicalismul de superveniență: se poate imagina o lume alternativă care diferă numai prin prezența unei singure molecule de amoniu (sau a proprietății fizice) și totuși bazată pe declarația 1, o astfel de lume ar putea fi complet diferită în ceea ce privește distribuția proprietăților mentale. În plus, există diferențe exprimate în ceea ce privește statutul modal al fizicalismului; dacă este un adevăr necesar sau este doar adevăr într-o lume care se conformează anumitor condiții (adică acelea ale fizicalismului).

Fizicalismul de realizare

În strânsă legătură cu fizicalismul de superveniență, este fizicalismul de realizare, teza că fiecare proprietate instanțiată este fie fizică, fie este realizată printr-o proprietate fizică.

Fizicalismul token

Fizicalismul token este afirmația că “pentru fiecare particular real (obiect, eveniment sau proces) x, există anumiți particulari fizici y astfel încât x = y“. Se intenționează să se captureze ideea de “mecanisme fizice”. Fizicalismul token este compatibil cu dualismul de proprietate, în care toate substanțele sunt “fizice”, dar obiectele fizice pot avea proprietăți mentale, precum și proprietăți fizice. Fizicalismul token nu este totuși echivalent cu fizicalismul de superveniență. În primul rând, fizicalismul token nu implică fizicalismul de superveniență, deoarece primul nu exclude posibilitatea unor proprietăți care nu sunt superveniente (cu condiția ca ele să fie asociate numai cu particularii fizici). În al doilea rând, fizicalismul de superveniență nu implică fizicalismul token, pentru că primul permite obiecte superveniente (cum ar fi o “națiune” sau “suflet”) care nu sunt egale cu niciun obiect fizic.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *