Home » Articole » RO » Afaceri » Traduceri » Limba engleză » Note de subsol, citări și referințe în limba engleză

Note de subsol, citări și referințe în limba engleză

postat în: Limba engleză 0

13.1. Referințe la note de subsol și la note de final. Pentru a obține uniformitatea între versiunile lingvistice, Oficiul pentru Publicații plasează referințele de subsol între paranteze înainte de punctuație (a se vedea secțiunea 8.1 din Ghidul de stil interinstituțional).

Cu toate acestea, atunci când produceți un document de procesare de text, utilizați numai funcția Insert footnote/endnote. Referința ar trebui să fie în mod normal o cifră arabă superscriptă – alte simboluri (cum ar fi asteriscuri sau litere mici) ar trebui folosite numai în cazuri speciale. Ar trebui să fie plasat înaintea oricăror semne de punctuație și nu trebuie să fie îngroșat sau cursiv (chiar și în titluri).

N.B. Nu este nevoie să inserați paranteze sau să reformatați manual referințele pentru a le include, deoarece acest lucru este gestionat de imprimante. În același mod, atunci când traduceți/editați un document care nu este destinat publicării și urmează o altă convenție, nu este nevoie să schimbați stilul sau poziția referințelor.

Pentru orice explicații suplimentare la subsolul tabelelor care nu sunt note de subsol, se recomandă utilizarea NB:

NB: p.m. = token entry.

13.2. Poziționarea numerelor notelor de subsol/notelor de final referitoare la legislație. Puneți numărul notei de subsol imediat după titlul instrumentului.

13.3. Punctuația în notele de subsol. În notele de subsol înseși, începeți textul cu o literă majusculă (excepțiile fiind e.g., i.e. și p.) și terminați-l cu punct (indiferent dacă nota de subsol este un singur cuvânt, o frază sau una sau mai multe propoziții complete).

13.4. Citate bibliografice. Dacă scrieți pentru o instituție UE, consultați Secțiunea 5.5.4 din Ghidul de stil interinstituțional. Dacă traduceți, urmați convențiile documentului sursă. A se vedea, de asemenea, citarea cauzelor Curții de Justiție a Uniunii Europene.

13.5. Citate. Puneți titlurile publicațiilor independente (cărți, periodice, ziare etc.) cu caractere cursive, dar citați titlurile capitolelor și articolelor din aceste publicații între ghilimele simple (vezi și 4.9). Utilizați titlurile în limba engleză ale publicațiilor în care există o versiune oficială în limba engleză, dar nu traduceți titlurile lucrărilor care au apărut doar într-o limbă străină.

Utilizați ghilimele pentru a cita din periodice, cărți și ziare, mai degrabă decât cursive. Trebuie evitată utilizarea concomitentă a caracterelor cursive și a ghilimelelor.

13.6. Citarea documentelor UE. Scrieți în cursive titlurile cărților albe și verzi. Scrieți White Paper sau Green Paper cu majuscule inițiale numai dacă face parte din titlu.

The Green Paper on Innovation

Dacă titlul constă dintr-un titlu principal și un subtitlu (care apar pe o linie separată pe pagina de titlu), separați-le cu o liniuță „en”. Folosiți majuscule inițiale pe primul și pe toate cuvintele semnificative din titlul principal și pe primul cuvânt din subtitlu. Scrieți direct titlul cu caractere italice: nu îl introduceți cu „on”, „concerning”, „entitled” etc.

In the white paper Growth, Competitiveness, Employment – The challenges and ways forward into the twenty-first century, the Commission set out a strategy …

The white paper Growth, Competitiveness, Employment was the first …

In Growth, Competitiveness, Employment, on the other hand, the Commission set in motion … [această formulă ar putea funcționa acolo unde cartea albă a fost deja menționată, de exemplu, sau într-o enumerare]

The green paper Towards Fair and Efficient Pricing in Transport – Policy options for internalising the external costs of transport in the European Union

Faceți același lucru cu titlurile altor declarații de politică și altele asemenea care sunt publicate independent:

the communication An Industrial Competitiveness Policy for the European Union [published as Bull. Suppl. 3/94]

the communication Agenda 2000: For a stronger and wider Union [când se face referire la titlul documentului, care a fost publicat în Bull. Suppl. 5/97; dar, desigur, probabil că am spune ‘an Agenda 2000 priority’ de exemplu]

Dacă o declarație de politică are un titlu, dar din câte știți nu a fost publicată, puneți titlul între ghilimele:

the communication ‘A European Strategy for Encouraging Local Development and Employment Initiatives’ [aceasta a apărut în JO C 265 din 12 octombrie 1995, iar titlul ei este exprimat ca titlul unei cărți, dar nu pare să fi fost publicat independent]

„Comunicațiile” care nu sunt declarații de politică, cum ar fi anunțurile care apar în mod regulat în Jurnalul Oficial (JO), nu au caractere cursive, ghilimele sau majuscule speciale:

the Commission communication in the framework of the implementation of Council Directive 89/686/EEC of 21 December 1989 in relation to personal protective equipment, as amended by Council Directives 93/68/EEC, 93/95/EEC and 96/58/EC [OJ C 180 of 14 June 1997]

13.7. Referirea la părți ale documentelor. Când vă referiți la părți ale documentelor care au doar un număr sau un titlu, utilizați un termen adecvat, de ex. parte, secțiune sau punct, pentru a face referire la acestea sau pur și simplu utilizați numărul sau titlul, de exemplu:

See [point] 6.4 below

See [the section on] ‘The sexual life of the camel’ on page 21

See [Section] 4.2.1

Dacă partea are atât un număr, cât și un titlu care apar pe o linie separată, includeți titlul între ghilimele simple, de exemplu:

Section 2.4 ‘Establishing common ground – what is youth work to us?’ will help you to…

In Chapter 1 ‘Preparing a process of quality development’ you will find…

Pentru utilizarea majusculelor inițiale, a se vedea 4.12.

Nu utilizați un simbol precum un semn de secțiune (§, plural §§) decât dacă secțiunea la care se face referire este ea însăși marcată de un astfel de simbol (vezi și 19.30).

Sursa: English Style Guide – A handbook for authors and translators in the European Commission, © European Union, 2016, 2021. Traducere și adaptare independente: Nicolae Sfetcu

© 2022 MultiMedia Publishing, Scurt îndrumar de stil pentru limba engleză, Volumul 1

Servicii de traducere

Ghid UE pentru traduceri
Ghid UE pentru traduceri

Ghidul de faţă se bazează în general pe ghidul în limba engleză „How to write clearly”, aducând o serie de recomandări specifi ce redactării textelor în limba română.    Ghidul este redactat de Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, Luxemburg, … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $0,00 Selectează opțiunile
Traducere şi traducători
Traducere şi traducători

Include Ghidul Comisiei Europene pentru traducătorii din Uniunea Europeană Despre traducere şi traducători, teorii ale traducerilor, traducerea asistată pe calculator, şi software utilizat în traduceri. Include Ghidul Comisiei Europene pentru traducătorii din Uniunea Europeană şi legislaţia specifică traducerilor şi traducătorilor. … Citeşte mai mult

Nu a fost votat $2,99 Selectează opțiunile

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.