Home » Articole » Articole » Jocuri » Jocuri de noroc » Jocuri de noroc în UE » Servicii de promovare a jocurilor de noroc online în viziunea UE

Servicii de promovare a jocurilor de noroc online în viziunea UE

Casino

Operatorii de jocuri de noroc utilizează o serie de servicii, printre care se numără serviciile de marketing şi de plată, pentru a încuraja sau a facilita jocurile de noroc online. Unele din aceste servicii fac obiectul legislaţiei secundare.

Promovarea jocurilor de noroc online – Comunicările comerciale

Furnizorii de servicii online folosesc comunicări comerciale pentru a-şi promova serviciile, produsele aferente şi imaginea în rândul consumatorilor finali şi/sau al distribuitorilor. Din informaţiile de care dispune Comisia, rezultă că cele mai frecvent utilizate comunicări comerciale sunt următoarele:

(1) publicitate TV;

(2) publicitate în presa scrisă;

(3) comunicări comerciale online;

(4) promovarea vânzărilor;

(5) marketing direct (care include direct mailing, constând, în principal, în mesaje de poştă electronică şi sms-uri trimise clienţilor înregistraţi, de exemplu, contacte personale în scopuri de monitorizare); şi

(6) acorduri de sponsorizare.

Comisia Europeană are cunoştinţă de faptul că, în multe state membre, există restricţii cu privire la aceste comunicări comerciale, care merg de la interzicere, la impunerea unor cerinţe privind conţinutul publicităţii în mass-media pentru serviciile de jocuri de noroc online. Deşi consideră observaţiile referitoare la aceste restricţii ca fiind binevenite [punctele (1) şi (2) de mai sus], Comisia doreşte ca această consultare să se concentreze asupra anumitor forme de comunicare comercială [punctele (3)-(6)].

Comunicări comerciale online

Bannerele online şi ferestrele pop-up de pe site-urile care nu sunt dedicate jocurilor de noroc reprezintă două forme de publicitate pe internet al căror scop este de a redirecţiona traficul către serviciile de jocuri de noroc online. Prin urmare, acestea sunt incluse în servicii ale societăţii informaţionale, care nu sunt servicii de jocuri de noroc. Ele nu se încadrează în domeniul de aplicare a Directivei privind comerţul electronic, dar intră sub incidenţa

Directivei privind practicile comerciale neloiale şi, în măsura în care utilizarea comunicărilor comerciale online include colectarea şi prelucrarea datelor personale, sub incidenţa Directivei privind protecţia datelor (Directiva 95/46/CE) şi a Directivei asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice (Directiva 2002/58/CE).

Promovarea vânzărilor

Promovarea vânzărilor se referă la toate tipurile de reduceri de preţ; oferte excepţionale, cadouri gratuite, concursuri promoţionale şi jocuri promoţionale. Acestea reprezintă un important instrument polivalent care poate fi adaptat unor circumstanţe variate: intrarea pe piaţă cu produse inovatoare; încurajarea loialităţii clienţilor; stimularea acţiunilor concurenţiale pe termen scurt; sau reacţia rapidă la reducerea vânzărilor. Unul din cele mai comune tipuri de vânzări promoţionale este utilizarea şi comunicarea bonusurilor de înregistrare şi a celor de depozit, reprezentând suma de bani plătită la deschiderea contului de către un jucător şi, respectiv, fondurile suplimentare adăugate depozitelor constituite de un client deja înregistrat.

Promovarea vânzărilor de servicii de jocuri de noroc online este reglementată de Directiva privind practicile comerciale neloiale, de Directiva privind protecţia datelor şi de Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice.

Marketing direct

Toţi operatorii de jocuri de noroc online apelează la strategii de marketing direct (utilizând poşta electronică, telefonul, internetul şi răspunsul direct), deoarece acestea sunt considerate a fi un instrument esenţial de care dispun companiile pentru a aborda, a informa şi a reţine clienţii, precum şi pentru a le furniza acestora servicii post-vânzare. Tehnicile respective sunt reglementate de Directiva privind vânzarea la distanţă, de Directiva privind practicile comerciale neloiale, de Directiva privind protecţia datelor (Directiva 95/46/CE) şi de Directiva asupra confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice (Directiva 2002/58/CE).

Marketingul direct poate include marketingul „de la jucător la jucător” şi poate fi combinat cu promovarea vânzărilor.

Sponsorizare

Prin sponsorizare se înţelege orice acord comercial prin care un sponsor, în beneficiul mutual al său şi al părţii sponsorizate, acordă prin contract finanţare sau alt sprijin pentru stabilirea unei asocieri între imaginea, mărcile, produsele sau serviciile sale şi un bun sponsorizat, în schimbul drepturilor de promova această asociere şi/sau pentru obţinerea anumitor beneficii directe sau indirecte convenite (1). Sponsorizarea ocupă un loc central în mixul de marketing al furnizorilor de servicii de jocuri de noroc online, indiferent dacă aceştia sunt loterii naţionale sau operatori comerciali.

(1) Codul internaţional al sponsorizării al Camerei Internaţionale de Comerţ (2003).

Sursa: ec.europa.eu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *